Orgonity, liečivé kamene a znamenia zverokruhu

Orgonity, liečivé kamene a znamenia zverokruhu

Každé znamenie zverokruhu znázorňuje jedinečnú a nenahraditeľnú súčasť vo vesmírnom tanci energií, ktorá odráža najdôležitejšie vlastnosti, záľuby a životné skúsenosti ľudí narodených pod vplyvom určitého znamenia. V každom z nich sa skrýva zvláštna oblasť úloh a individuálne cesta k dosiahnutiu vnútorného a vonkajšieho naplnenia a dokonalosti

Liečivé kamene sú „stvorenia“ z ríše hmoty, ktoré svojimi vibráciami navodzujú bezprostredný vzťah k znameniam zverokruhu, planétam nášho slnečného systému a môžu tak našej duši predávať posolstvo hviezd.

Priradenie kameňov k znameniam zverokruhu nájdete v mnohých prameňoch. Laik môže byť často zmätený množstvom priradení, ktoré sa často javia ako protichodné. Ale s pomocou astrologických znalostí a vedomostí o pôsobení jednotlivých kameňov môžeme nájsť mnoho poučných, styčných bodov. Základná charakteristika znamenia zverokruhu sa u každého človeka prejavuje rôznymi spôsobmi, rovnako ako sa z nejakej základnej melódie ozýva množstvo variácií. Taktiež s ďalším rozvíjaním osobnosti sa mení aj výrazová forma jej znamenia. Vibrácie určitých liečivých kameňov odpovedajú rozličným vlastnostiam určitého znamenia a môžu tak na nich pôsobiť podporným a posilňujúcim spôsobom. Pritom majú niektoré kamene doplnkovú, alebo vyrovnávaciu funkciu, iné umožňujú realizáciu svetských cieľov a iné zase uľahčujú duševný rozvoj.

Preto je dobré pri výbere liečivých kameňov obsiahnutých v orgonite počúvať odporúčanie svojho vnútorného hlasu – intuície, ktorá pre vás väčšinou vyberie to, čo potrebujete v danej chvíli, či období vášho života. Keďže naše orgonity obsahujú liečivé kamene, ktoré dávajú vyžarovanej pozitívnej energii z orgonitu svoju nezameniteľnú pečať, respektíve vibráciu, platí vyššie napísané aj o našich orgonitoch.

Baran

BARAN (21.3. – 20. 4.)

Planéta: Mars

Element: Oheň

Liečivé kamene: rubín, ametyst, akvamarín, aventurín, karneol, citrín, achát (ohnivý), granát, jaspis, hematit.

 

V baranovi, znamení počiatku, nachádzame pôvodný životný impulz a vzopätie síl. Človek v znamení Barana býva ladený pozitívne. Nenútený a bezstarostný sa stále realizuje k novým činom, prekypuje tvorivou energiou, nadšením a nezlomnou vierou v to, že všetko je možné a uskutočniteľné.

Svoju činnosť zameriava k uskutočneniu reálnych a dosiahnuteľných cieľov, vymýšľa užitočné veci, presadzuje reformy a zlepšenia, ktoré ostatní ľudia považujú takmer za nemožné. Pritom dokazuje svoju bojovnosť a dokonca hrdinskú odvahu. Popri jeho mladistvom eláne, trvajúcemu niekedy až do staroby, sa stretávame u zrodenca v znamení barana so skrytým nedostatkom istoty. Nie zriedka sa prejavuje ako nerozvážny, nezrelý alebo dokonca ako agresívny. Potom sa podobá mladistvému, ktorý opúšťa po prvýkrát bezpečie domova a odkázaný sám na seba považuje život za protivníka, s ktorým je možné merať si sily a ktorého je nutné premôcť.

Tak dosahuje Baran uznanie vlastnou úspešnou činnosťou, pričom ho zvlášť uspokojuje, ak môže svojho súpera prekonať. Po dosiahnutí svojho cieľa si hneď hľadá ďalší. Vždy sa snaží byť prvým a tým najlepším. Avšak jeho ctižiadostivosť a netrpezlivosť často spôsobí, že sa do niečoho pustí bez toho, aby vopred zvážil následky svojich činov. Tiež má sklon k prehliadaniu pocitov a prianí svojich blízkych.

Jeho činorodosť sa môže zmeniť v únik pred sebou samým, pred vlastnou útočnosťou, slabosťou a strachom. Ako človek so silnou vôľou sa za všetkého najviac obáva svojej bezmocnosti. Cíti sa nesvoj hneď ako sa mu vymknú opraty z rúk a stratí vplyv na dianie vôkol seba. Pripadá mu veľmi ťažké sa s dôverou poddať osudu, pretože sebazaprenie považuje za pasivitu či dokonca slabosť.

Preto sa Baran musí učiť predovšetkým dôverovať nadriadenej vôli a vyššej moci, až dôjde postupne k poznaniu, že i predtým čerpal z tohto prameňa a teraz je schopný sa na neho vedome napojiť. Hneď ako sa Baran podvolí pôsobeniu Božej energie a naučí sa jednať v súlade so silami evolúcie, dokáže pôsobiť ako renovátor a osloboditeľ a žiadne iné znamenie sa mu v tomto nevyrovná. Svojou priekopníckou prácou presadzuje a oživuje duchovné myšlienky, vnáša pohyb a svetlo do strnulých štruktúr, ktoré znemožňujú zdokonaľovanie človeka.

Vo svojom osobnom živote potom nájde odvahu postaviť sa tvárou v tvár svojmu skrytému strachu a slabostiam a vykúpiť ich láskou a porozumením.

Býk

BÝK (21. 4. – 20. 5.)

Planéta: Venuša

Element: Zem

Liečivé kamene: smaragd, akvamarín, azurit, lapis lazuli, tigrie oko, achát, aventurín, citrín (hnedožltý), krištáľ, chalcedon (modrobiely), ruženín, unakit.

V znamení Býka nachádzame vnútornú koncentráciu síl. Predstavuje plodnosť zeme a má vo svojej podstate hlboký vzťah k životným zákonom na našej zemi – k pomaly sa rozvíjajúcemu organickému rastu v prírode, ktorý s trpezlivou neúnavnosťou a cez rôzne prekážky speje k svojmu cieľu a svoj vrchol dosahuje rozkvetom krásy, sily a bohatstva ducha.

Býk sa potrebuje zakoreniť v bytí, potrebuje pevnú pôdu pod nohami, aby sa celou svojou mysľou mohol otvoriť životu, aby sa ho mohol dotýkať, tešiť sa z neho a svojim osobitým spôsobom ho chápať a utvárať. Hlboko v ňom je ukryté prianie zachovať túto nezmenenú krásu a plnosť života, opatrovať ju a chrániť. Býkovi je známe, že hocijaké pozemské dianie potrebuje k svojmu plnému rozvoju určitý čas a priestor. Tak aj on sám má potrebu času, aby nechal v sebe niečo dozrieť a spracoval svoje dojmy. Je zemitý a výkonný. Keď sa niečím zapodieva, musí to slúžiť nejakému prospešnému účelu. Väčšinou až po dlhšej dobe (inak ako u ostatných znamení zverokruhu) sa dostáva Býk „do chodu“. Pokiaľ sa však raz do neho dostal, dokáže vyvinúť trpezlivosť, vytrvalosť a neúnavnosť, čím odstraňuje všetky prekážky a nepovolí, dokiaľ nedosiahne svoj cieľ. Býkova zmyselnosť je radostná a nekomplikovaná, oplýva hlbokou radosťou zo života, ktorá je charakterizovaná pôžitkom z prírody a z krásnych vecí.

Pretože túži po niečom stálom, hrá v jeho živote hmotná a citová istota dôležitú rolu. Táto potreba tiež vysvetľuje, prečo u býka často vidíme tendenciu k majetníctvu a strachu zo straty. Toho, čo vie, sa potom drží zubami nechtami a zmeny ho môžu tak vyviesť z rovnováhy, že spočiatku všetko nové odmieta. To je často príčinou zúženia jeho rozhľadu. Býk teda v sebe musí vypestovať dôveru v prirodzený proces rastu, ktorý pôsobí na neho samotného i na všetko živé. Táto dôvera sa mu môže stať zdrojom omnoho väčšieho bohatstva a spokojnosti, než snaha trvať na veciach dosiahnutých a známych.

Práve z dôvodu jeho hlboko zakorenenej túžby po nemennosti začne Býk konečne hľadať nejakú oblasť života, do ktorej žiadne zmeny nezasahujú a ktorá predstavuje nemenný a istý základ pre rast a prospech všetkého živého. Ak sa Býk dokáže s týmto „božským prazákladom všetkého bytia“ stotožniť, dokáže ako málokto zabezpečiť chod všetkých vývojových procesov. Tak sa aj ostatným môže stať príkladom toho, že samotný organický rast umožňuje v súlade so životnými procesmi trvalé výsledky, dokazujúce svoj zmysel a užitočnosť vo veľkom komplexe stvorenia.

Blíženci

BLÍŽENCI (21. 5. – 21. 6.)

Planéta: Merkúr

Element: Vzduch

Liečivé kamene: achát, akvamarín, citrín, obsidián (zelený), tigrie oko, jantár, chalcedon (modrobiely), krištáľ

Blíženci idú životu oproti s takmer detskou otvorenosťou a zvedavosťou – bdelí, bystrí a plní záujmu. Pod vplyvom tohto znamenia sa človek snaží rozšíriť okruh svojich zážitkov. Existuje pre nich toľko vecí, ktoré má zmysel prežiť, dotknúť sa ich a vnímať ich, všade je niečo nové a zaujímavé, čo stojí za to objaviť, naučiť sa a prežiť.Vo svojej podstate je teda Blíženec obdarený darom výmeny a komunikácie. Rád sa zveruje a zúčastňuje diania vo svojom okolí a vo svete. Jeho prostriedkom je reč. Práve tá je jeho nástrojom, ktorú majstrovsky ovláda. S jej pomocou dáva výraz nie len svojim skúsenostiam a poznatkom, slovami dokáže tvoriť a stavať ako iní svojimi rukami. Poznáme v ňom básnika, schopného vystihnúť v básni tú zvláštnu prchavú vôňu každého zážitku aj abstraktné poznatky ducha a týmto spôsobom ich tak podržať a sprostredkovať. To je pre Blíženca istou oporou v mnohosti a premenlivosti života.Ako žiadne iné znamenie si je Blíženec vedomý relativity bytia. Priestor a čas sú premenlivé hodnoty a jeho bystrý rozum je schopný pozorovať veci z rôznych hľadísk. Často ho láka pohrávať sa s rôznymi variantami myslenia, bez toho aby sa sám viazal na nejakú určitú mienku. Jeho rozum má v sebe čosi hravo nezáväzného a viac než iné znamenia udržuje tiež sám od seba určitý odstup, odpútaný od citov a citových zmätkov.Tak pomáha Blížencova energia zabrániť jednostrannosti v zverokruhu; umožňuje vstup nových myšlienok, nových ľudí a nových skúseností. Jeho túžba po neustále nových podnetoch, však môže ľahko viesť k roztriešteniu osobného života.Všestrannosť jeho záujmu niekedy skrýva neschopnosť venovať sa niečomu hlbšiemu. Často tiež zapudzuje pocit vnútornej prázdnoty, ktorá vzniká vždy, keď sa príliš zapodieva vonkajším svetom. Pretože Blíženec nachádza len ťažko v sebe pevný základ, nie je ani jeho pocit vlastnej hodnoty dostatočne stabilný. Blíženec, ktorý doposiaľ nerozvinul hlbší potenciál svojho znamenia, má sklon skrývať tento nedostatok za iróniu, kritiku a povrchnú hašterivosť.

Hlboko v každom z nich je však zakorenená túžba nájsť cestu späť k nedeliteľnej jednote, zahrňujúcej a zároveň rušiacej všetky protiklady.

Tak sa môže Blíženec vykúpiť poznaním, že celá tá pestrá hra stvorenia je obsiahnutá a zakorenená v Božskom bytí. Až keď uskutoční tento poznatok, nájde svoj vnútorný kľud, bez toho aby pritom stratil svoju živosť. Potom sa môže stať Merkúrom, „Božím poslom“, ktorý je vládcom jeho znamenia. Môže slúžiť ako sprostredkovateľ Božích posolstiev a hlavne poznaní, že všetko bolo stvorené s potešením z rozmanitosti. Dokáže tiež odhaliť našu možnosť uniknúť zmätkom a zúčastniť sa tanca života v láske a slobode, akonáhle sme prijali za svoju nedeliteľnú jednotu, ktorá je základom všetkého bytia.

Rak

RAK (22. 6. – 22. 7.)

Planéta: Mesiac

Element: Voda

Liečivé kamene: jantár, karneol, chalcedon, smaragd, rubín, achát (ohnivý, vetvičkový, mechový), jaspis, aventurín, mesačný kameň

Rak umožňuje stretnutie s vnímavou dušou, so ženským princípom, oddaným a otvárajúcim sa, aby prijal tvorivé semeno. Je to lono vesmírnej matky, ktoré do seba berie plod života, láskyplne chráni jeho rast a prospech, živí ho a opatruje.

Tento princíp sa u Raka objavuje v dvoch podobách: ako túžba po bezpečí, po spočinutí v materskom lone, ale tiež ako schopnosť starostlivej lásky, ochota rozumieť, pomôcť, ochraňovať a brániť život. Rak vníma svet hlavne svojimi pocitmi, a to bezprostredne. Veľká duševná vnímavosť tohto znamenia ich otvára svetu archetypických obrazov, snov, pocitov a tušení, ale tiež božských vízií z hĺbok nevedomia. Táto vnímavosť ho činí ľahko ovplyvniteľným a prepožičiava mu schopnosť citlivého vžitia sa do ostatných bytostí a ich požiadaviek. Zároveň sa však stáva mäkkým a ľahko zraniteľným; predtým sa niektorí. Predstavitelia tohto znamenia pokúšajú ochrániť tak, že si nepúšťajú ostatných „k telu“.

Jeho bohatá fantázia a výrazná sila predstavivosti dávajú Rakovi schopnosť umeleckej tvorivosti. Ak sa cíti zranený, používa však tieto schopnosti často k úteku do svojho sveta fantázie, v ktorom nachádza to, čo je mu v tvrdej realite upierané. Tak potrebuje priateľské a láskyplné ovzdušie k rozvinutiu svojich tvorivých síl. V nepriateľskom okolí sa môže cítiť bezmocný ako dieťa. Len ťažko sa vyrovnáva s odmietnutím a sklamaním, pretože do svojich vzťahov k ostatným vkladá mnoho citu a môže teda aj viac stratiť.

Veľmi dôležitý je pre Raka útulný domov. Hľadá ochranu v kruhu rodiny, o ktorú sa starostlivo stará. Vo svojej náklonnosti je neotrasiteľný, i keď pritom trpí veľkým strachom byť opustený. Každé odlúčenie v ňom zanecháva rany, ktorá sa hoja len pomaly. Nie zriedka preukazuje Rak neočakávanú ctižiadosť, ktorou sa snaží vyrovnať predovšetkým pocit svojej nedokonalosti v spoločnosti, ktorá stavia tak silno do popredia mužský aktívny princíp.

V prvom rade musia Raky získať vieru, že „vesmírna matka“, ktorá sa ako ženský aspekt božstva prejavuje plodnosťou a chráni a živí všetok život vo vesmíre, pôsobí tiež v ňom a prostredníctvom neho. V tejto viere nachádza vlastne Rak svoju podstatu. Pokiaľ ju našiel , môže rozvíjať a čerpať z hĺbky bytia, z ktorej vždy ľudstvu prúdi nový život.

Toto znamenie nám ukazuje, že život sa vyvíja prirodzenou zmenou, a že sa môžeme napojiť na obrovský zdroj životodarnej energie, ak usilujeme o súlad s týmito silami a s našimi pocitmi, namiesto toho aby sme ich ovládali, uzavreli sa im alebo ich vypudili. Môže nám odhaliť hodnotu ženskej energie v každom človeku na svete, ktorý sa stal príliš mužským a jednostranným.

Lev

LEV (23. 7. – 23. 8.)

Planéta: Slnko

Element: Oheň

Liečivé kamene: tigrie oko, rubín, jantár, karneol, citrín, smaragd, ohnivý achát, granát, červený obsidián, krištáľ , topás

Vládcom tohto znamenia je Slnko, z ktorého postavenia je možné najlepšie vysvetliť charakteristické vlastnosti Leva. Slnko stojí pevne v strede a a planéty okolo neho obiehajú. Ustavične vysiela svoje tepelné, svetelné a životodárne lúče do sveta. Tak aj Lev usiluje o miesto v strede diania.

Lev vyžaruje srdečnosť a silu pritakajúcu životu, je sebavedomý, na seba sústredený a o sebe presvedčený. Je nabitý radosťou zo života, optimizmom a ostatným sprostredkováva istotu. Celkom samozrejme očakáva mnoho od života, jeho plány bývajú veľkolepé občas aj kolosálne. Napriek tomu Lev nemiluje len povrchný lesk, ale hlavne vďačnosť a teplo ľudí, ktorých obdaroval z bohatstva svojho srdca.

Ako nezávislá osobnosť chce sám určovať cieľ svojej činnosti. Má potrebu vytvárať niečo nové, ale svoju tvorivú silu môže optimálne rozvinúť len v slobodnej a samostatnej práci. Lev robí to, čo osobne považuje za správne a svojich blízkych získava sugestívnou silou svojej osobnosti. Zostane vždy úprimný a slušný. Svojou podstatou nie je vyložený pracovník, niekedy sa tiež rád oddá leňošeniu a užíva život. Jeho schopnosť delegovať , bez toho aby pritom pustil uzdu z rúk, sa mu v takom prípade veľmi dobre hodí.

Lev pociťuje potrebu žiť v súlade s centrálnym postavením Slnka, ale nie všetkým sa to darí. Toho, ktorý sám sebe ešte nerozumie a nedokáže žiť prirodzene a bez cudzieho vplyvu z vlastného zdroja lásky a sily, poznáme rýchle podľa jeho závislosti na obdive a sympatii. Rád niekedy zdôrazňuje dôležitosť svojej osoby a svoju spoločenskú úlohu. Tým sa pokúša skryť pocit menejcennosti , spôsobený nezrovnalosťou medzi jeho vnútornou požiadavkou a vonkajšou skutočnosťou. V takom prípade je pre Leva potlesk a obdiv dôležitejší než skutočný výkon. Často ide až na hranicu svojich síl, len aby stále dokazoval hranicu svojej „potencie“ v najširšom zmysle slova. Otrasom, porážkam a utrpeniu sa radšej vyhýba a môže s precitlivenosťou reagovať na všetko, čo zraňuje jeho pýchu a dôstojnosť. Jeho sebectvo mu nedovoľuje vcítiť sa do ostatných a chápať ich, čo sa potom snaží zakryť svojim dominantným chovaním.

Lev sa teda musí učiť hľadať svoju prapôvodnú bytosť nezávisle na uznaní druhých, snažiť sa rozpoznať svoje najhlbšie túžby a priania a jednať podľa nich, i keď pritom nevyslúži žiaden potlesk. Ak žije v súlade sám so sebou a nájde svoj stred, otvorí sa mu prameň nevyčerpateľnej sily.

Potom môže Lev prijímať z hĺbky bytia posolstvo svojho vnútorného učiteľa a majstra a tvorivým spôsobom ho predávať ďalej. Môže sa stať spolutvorcom, ktorý ľudskému životu dodáva zlatý lesk vnútornej a vonkajšej bohatosti. Ako Slnko je Lev schopný vyžarovať teplo, svetlo a lásku všetkým bytostiam okolo seba, aby sa mohli optimálne vyvíjať a speli k svojej dokonalosti.

Panna

PANNA (24.8. – 23.9.)

Planéta: Merkúr

Element: Zem

Liečivé kamene: olivín, jantár, karneol, citrín, granát, mechový achát, fialový obsidián, sodalit, jaspis, tigrie oko, lapis lazuli, ametyst

V znamení Panny sa stretávame s túžbou po čistote a dokonalosti. Zrodenci v Panne usilujú o poznanie pravdy, nezávisle na subjektívnych pocitoch a o napojenie sa na čisté a jednoduché sily vesmíru. Sú im prístupné pravidlá poriadku, ktoré držia svet pohromade. Cítia hlbokú túžbu večne a nezaujato pozorovať a prebádať zákony a pravidlá tohto vnútorného poriadku. Obzvlášť blízke sú im večné otázky života – odkiaľ a kam, ako a prečo.
Panne sú známe vplyvy a vzájomné závislosti všetkých prejavov života. Preto si tiež uvedomuje svoju vlastnú závislosť na ľudských, spoločenských a kozmických zákonoch a silách a dobrovoľne sa podriaďuje povinnostiam, aby tak s pomocou svojich odborných znalostí a disciplínou slúžila celku. Svojou zodpovednosťou získava opäť pocit spojenia s vesmírom, ktorý by mohla ľahko stratiť kvôli svojmu príliš večnému a kritickému rozumu.

Väčšina predstaviteľov tohto znamenia má tiež vo vonkajších veciach vyvinutú lásku k poriadku. Plánovite nasadzujú svoj zmysel pre metodiku a systém k hľadaniu čo najjednoduchších ciest a najlepšieho riešenia každého problému. A tam, kde ostatní vidia len hrubšie súvislosti, rozpoznávajú dôležitosť aj podradnejších detailov, nutných k vyváženej činnosti celku. Typická je tiež ich vytrvalosť a tiché, samozrejme plnenie povinností, pričom stavia danú úlohu do popredia a svoje ja do pozadia. Ďalšie povahové črty Panny sú vecnosť a čistotnosť, dáva prednosť zodpovednosti pred citmi. Vie, že telo potrebuje starostlivosť a ochranu, pretože obsah a forma spolu úzko súvisia. Má dobre vyvinutý zmysel pre reč, dobre zvolené slová jej znejú v ušiach ako hudba. Zrodenci v Panne chcú ovládať svoje city a držať pevne v rukách udalosti života, inak sa cítia tejto sile a moci vydaní na milosť a nemilosť. Zo strachu obetovať sa niekedy spoliehajú na dané vzory chovania a tak pri svojom hľadaní bezpečných smerov uviaznu ľahko v princípoch a pravidlách. Aj ich zmysel pre realitu, niekedy so sklonom k cynizmu, odsudzuje všetko, čo nie je možné pochopiť rozumom a zmyslami. Tím ale samy sebe bránia pred prístupom k hlbším, duševným poznatkom. Panna by mala dbať na to, aby sa jej láske k detailu nestala príčinou zúženia jej rozhľadu a aby sa kvôli svojmu prehnanému perfekcionizmu nezameriavala vždy na to, čo nie je v poriadku. Nepodarí sa jej to, ak sa necháva príliš často rušiť maličkosťami a výkyvmi a svoju nespokojnosť vyjadruje malichernými výčitkami.

Panny sa musia predovšetkým naučiť dôverovať riadiacim silám vesmíru, ktoré ovplyvňujú aj ich život a dodávajú ich častiam vnútornú súvislosť a primeranú hodnotu. Potom môžu učiť ostatných úcte k zákonom univerza a ich života a pomáha im nájsť opäť súzvuk s prapôvodným kozmickým poriadkom. Tu je skrytá zvláštna schopnosť Panny liečiť a slúžiť, ktorá vďaka svojmu zmyslu pre realitu a analytickému rozumu dokáže uvádzať duchovné poznatky do praxe a odhaľovať hodnotu metód a rituálov na ceste k dokonalosti.

Váhy

VÁHY (24.9. – 23.10.)

Planéta: Venuša

Element: Vzduch

Liečivé kamene: ametrín, akvamrín, aventurín, smaragd, lapis lazuli, lapidolit, mahagónový obsidián, olivín, jaspis, ruženín, magnezit (turquenit), unakit

V znamení Váhy nachádzame úsilie po harmonickom zjednotení protikladov v dokonalej forme , kde sa všetky súčasti vyskytujú v rovnováhe a vzájomne sa doplňujú. V oblasti ľudských vzťahov sa to prejavuje v túžbe po dokonalom súžití, založenom na vzájomnej láske, v ktorej každý svojim nenahraditeľným dielom prispieva k rozvoju celku.

Zrodenci znamenia Váhy hľadajú neustále a nevedomky tento ideál. Nosia v sebe túžbu po dokonalej harmónii, kráse a spravodlivosti, majú silne vyvinutý zmysel pre spoločnosť a sú vždy ochotní hrať prostredníka pri narovnávaní sporov, pričom vždy berú do úvahy aj druhú stranu, aby aj jej bolo učinené (právom) spravodlivo. Láskavosť, pospolitosť, ohľaduplnosť a úprimná snaha o blaho blízkych sú ďalšou vlastnosťou Váh.

Sú ale tiež individualisti, ktorí dávajú prednosť harmonickému spolužitiu pred presadzovaním svojho osobného ja a prejavujú sa všeobecne ako veľmi prispôsobiví. Ľudské vzťahy berú veľmi vážne. K svojmu pocitu dokonalosti a vyváženosti potrebujú protipól („Ty“). Avšak aj vo svojich osobných vzťahoch sa riadia Váhy podľa zákonov vyššej harmónie, oslobodenej od nutkania vlastniť a ovládať. V dôsledky toho sa stávajú niekedy citovo povrchní a len ťažko sa rozhodujú s konečnou platnosťou pre jedného partnera.

Táto nedostatočná schopnosť nájsť pevné stanovisko a činiť rozhodnutia, spôsobuje Váham ťažkosti aj v ostatných oblastiach života. Ich potreba žiť v súlade so všetkým a so všetkými, rovnako ako cit pre spoločenské plnenie povinnosti potom môže viesť k tomu, že robia to, čo od nich očakávajú ich blízky. Potom sa však často javí ako nerozhodný , oportunistický a dokonca nespoľahlivý. Ich silná túžba po uznaní a sympatií môže tento postoj ešte zosilniť.

Pre zrodenca vo Váhach neexistuje nič horšie, než musieť žiť v napätom a disharmonickom ovzduší, alebo sa cítiť odmietnutý. Aby tomu zabránil je ochotný urobiť všelijaké kompromisy. Hádkam sa pokiaľ možno vyhýba a tiež sa často zdráha priznať sám sebe vlastnú chybu a problémy. Miesto toho zrodenec v znamení Váhy rád zdôrazňuje svoje vonkajšie prednosti a spolieha na značné osobné kúzlo a dokonale ovládanie spoločenských spôsobov.

Pre Váhy je teda dôležité poznanie, že harmónia môže pretrvať len vtedy, ak sa nezakladá len na dobrej vôli a na povrchnom jednaní a keď rozpozná potrebu skúseností, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať negatívne, ale niekedy sú nutné k dosiahnutie vyššej harmónie. Pri svojom rozhodovaní by sa nemali nechať ovládať strachom z dočasnej straty sympatií, ale musia zvážiť, čo slúži vyššej harmónii a čo zaisťuje súlad síl života a jeho vývoja.

Týmto spôsobom sa môžu Váhy naladiť na kozmickú harmóniu. Potom dokážu sprostredkovať ostatným krásu a harmonický súzvuk všetkých prírodných javov a prispieť značnou mierou k opätovnému dosiahnutiu rovnováhy medzi človekom a prírodou. Obrazmi, hudbou a inými umeleckými formami stvárniť viditeľnú krásu. V najvyššom prejave princípu Váh dokáže tento zrodenec vyžarovať vše zahŕňajúcu lásku, s pomocou ktorej je možné vytvoriť novú spoločnosť , v ktorej vládne spravodlivosť, mier a harmónia.

Škorpion

ŠKORPIÓN (24.10. – 22.11.)

Planéta: Pluto

Element: Voda

Liečivé kamene: akvamarín, smaragd, granát, obsidián, rubín, hematit, červený jaspis, achát, ametyst, mesačný kameň

Škorpión je znamenie premeny a obnovy, stretávame sa v ňom s hlboko zasahujúcimi procesmi premeny, ktorých cieľom je prekonanie seba samého a spojenie sa s vyššou jednotou. Zrodenec v tomto znamení sa vyznačuje úplným stotožnením sa so svojimi citmi a s bezprostredným prežitkom síl, ktoré v ňom pôsobia. Nachádzame u neho aj schopnosť hlbšieho rozhľadu, snahu prebádať pozadie, porozumieť a ovládnuť psychické a kozmické sily, ktoré determinujú náš život.

Škorpión nemá rád žiadne polovičatosti, chce do všetkého preniknúť celou svojou bytosťou. Je cieľavedomý a schopný veľkých obetí, ak ide o to dostať sa až na podstatu veci alebo doviesť nejaký podnik do konca. Ak začne čokoľvek, myslí to vždy veľmi vážne. Dokáže nasadiť všetky svoje sily, niesť dôsledky svojho jednania a trúfa si aj na veci, ku ktorým ostatní strácajú odvahu.

V dôsledku svojho postoja však môže Škorpión do celej veci zabodnúť a zažije na vlastnej koži, akou silou na neho pôsobia jeho vlastné predstavy a city. Tak býva zavedený do krízy, dokiaľ sa nedostane až na samé dno, kde musí opustiť, čo by si chcel podržať a s čím sa stotožňuje. Tak prebieha premena, ktorá ho nielen oslobodí od jeho závislostí, ale je aj počiatkom nového a dokonalejšieho úseku života. U mnoho Škorpiónov sa odohráva tento proces zomri a znovu povstaň zvlášť výrazne v oblasti sexuality. Jeho silné sexuálne pohnútky majú hlboké korene v Škorpiónovej túžbe preniknúť do vyšších sfér v spojení s inou bytosťou, zanechať za sebou hranice vlastnej osobnosti, dosiahnuť vyššiu jednotu – a konečne sa potom spojiť s božským pôvodom všetkých vecí, aby mohol plodným a obnovujúcim spôsobom ovplyvniť život ľudí aj celej spoločnosti.

Jeho potreba splynutia s vyššou jednotou však býva zriedka naplnená, pretože sa Škorpión cíti vydaný na milosť a nemilosť, ak má dokázať schopnosť obetovať sa. Ale práve toho sa Škorpión bojí a jeho potreba splynutia sa potom zmení v túžbu urobiť na sebe ostatných závislými – dostať ich do svojej moci; tak sa však splynutie stáva nemožným. Následkom toho sú potom často žiarlivosť a nedôvera a nie zriedka najhlbšie zraňuje Škorpión tých, ktorých má najradšej. Ak je odmietnutý, nie je schopný to skryť a zabudnúť.

Niektorí Škorpióni sa snažia v podvedomom strachu z bolestnej premeny a z pocitu bezmocnosti zabrániť akémukoľvek stretu so silami svojho nevedomia a vyhýbajú sa zmenám vo svojom živote, čím však stagnuje ich osobný vývoj.

Pre Škorpióna má teda rozhodujúci význam, aby sa zmieril so silami, ktoré v ňom pôsobia a rozpomenul sa na hlbší zmysel svojej sexuality. Krízu, do ktorej sám seba nevedomky vohnal, by mal vítať ako dôležitý a cenný proces očisty. Potom dokáže vedome používať energiu, ktorá ho predtým ovládala, môže sa stať majstrom tantry, ktorý získal prístup k obnovujúcim tvorivým silám života. Svojimi schopnosťami zákonov transformácie je schopný viesť ostatných k oslobodeniu a premene a pomáhať zrodu hlbokých náboženských a ideologických zmien v ľudskom a spoločenskom živote.

Strelec

STRELEC (23.11. – 21.12.)

Planéta: Jupiter

Element: Oheň

Liečivé kamene: ametyst, azurit, modrý achát, chalcedón, granát, obsidián snehová vločka, lapis lazuli, rubín, sodalit, zelený aventurín, sokolie oko, mesačný kameň

Znamenie strelca sa vyznačuje hľadaním pravdy, platnej vždy a všade. Zrodenec strelca je naplnený dôverou v hlbší zmysel všetkých vecí. Zaujíma sa o možnosti vyššieho vývoja človeka a tiež sa snaží o vlastný duchovný rast, o porozumenie Bohu i svetu a vnútorným súvislostiam života. Zo svojich poznatkov rozvíja konštruktívnu a spoločenskú životnú filozofiu. Predovšetkým mu ide o blaho a prospech celku, až na druhé miesto stavia splnenie vlastných želaní.

Rozpínavý a vedomý rozširujúci princíp tohto znamenia ženie strelca často do diaľav: rád sa zoznamuje s neznámymi krajinami a ich kultúrami, rád tiež skúma hĺbky svojej vlastnej duše so všetkými jej možnosťami. O svojom presvedčení, že život obsahuje netušené bohatstvo poznatkov, lásky a radosti, sa chce deliť aj s ostatnými. Dokáže nadchnúť svojich blízkych pre hľadanie zmyslu a cieľa života a sprostredkuje pritom optimizmus a odvahu.

Strelci bývajú zamestnaní v rôznych sociálnych a náboženských oblastiach, pričom nie zriedka predbehnú svoju dobu a oplývajú jasnovidnými myšlienkami. Veľmi potrebná je pre nich duševná sloboda a nezávislosť.

Zrodenci tohto znamenia sú veľmi otvorení celou svojou bytosťou. Od prírody sú tiež zodpovední, lojálni, úprimní a veľkorysí. Svoju mienku zdieľajú nezaobalene a majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ak sa stretnú so spôsobom chovania, ktoré pokladajú za nespravodlivé, môžu sa stať vyslovene neznášanlivými. Ak sú presvedčení o správnosti svojej veci, chovajú sa odhodlane a odvážne a nechýba im odvaha otvorene svoju mienku priznať.

Strelec často očakáva takúto priamočiarosť a úprimnosť aj od ostatných. Za určitých okolností to môže viesť aj k jeho morálnej pýche, so sklonom ostatným vnucovať ako merítko vlastné predstavy. Taktiež niekedy neprimerane zdôrazňujú svoje poslanie a titul, alebo sa dávajú do funkcií a úradov, len aby svetu dokázali svoju vlastnú dôležitosť a veľkosť. Zrodenci tohto znamenia, ktorému je vlastná istá veľkorysosť, sa stávajú úzkoprsí a hašteriví, ak prijali za vlastné príliš bezvýznamné a konzervatívne svetonázory a dogmy.

Preto sa Strelec musí snažiť nepreceňovať svoju spoločenskú prestíž a úlohu nesmie dopustiť, aby sa kvôli svojmu vlastnému pocitu morálnej bezchybnosti vyvyšoval nad ostatných

Ak sa rozpomenie na svoje prirodzené spirituálne vlohy, začne ním vo veľkej miere prúdiť energia porozumenia a láskavosti, typická pre toto znamenie. Jeho náruživé a nadšené hľadanie zmyslu života ho môže zaviesť až k poznatku univerzálnych súvislostí. Potom je schopný v meditatívnom pohrúžení a jasnovidným spôsobom prijímať božskú inšpiráciu a ako duchovný učiteľ pomáhať ľudom k naplneniu ich života poznaním a uskutočňovaním Božskej múdrosti a lásky.

Kozorožec

KOZOROŽEC (22.12. – 20.1.)

Planéta: Saturn

Element: Zem

Liečivé kamene: jantár, karneol, azurit, fluorit, granát, olivín, rubín, jaspis, obsidián, krištáľ, ametyst, pyrit

U kozorožca nachádzame princíp obmedzenia, ktorý vedie k zameraniu sa na podstatné. Vyžaduje oslobodiť sa od všetkého nedôležitého a neskutočného, až ostane len čistá esencia, pôvodná bytosť. Brúsením a opracovávaním jadra bytosti a prekonávaním životných prekážok rastie Kozorožec k dokonalosti porovnateľnej s dokonalou čistotou krištáľu.

Zrodenec tohto znamenia pozná lepšie než ktokoľvek iný pominuteľnosť bytia a zaoberá sa otázkou, čo je z hľadiska tejto pominuteľnosti dôležité. Pohľadom do minulosti sa snaží prehliadnuť beh času a zamerať sa k večnosti. Tu nachádza nadosobné zákonitosti, ktoré prekonali čas. Kozorožec si teda uvedomuje hodnoty starých tradícií a dochovaných právd.

Z vlastnej sily chce dosiahnuť vrchol života. Ponorený sám do seba a povznesený nad každodennosť usiluje o poznanie skutočnosti a dosiahnutie vnútornej dokonalosti, aby tak s ľahkosťou zvládol situácie, do ktorých sa dostane.

Kozorožec potrebuje zodpovedné úlohy, aby z ich splnenia čerpal svoje uspokojenie. Rád nasadzuje svoje sily pre blaho celku, pre užitočné dielo, v ktorého pozadí sa skrýva vlastná osobnosť. Vitálna nepoddajnosť a vytrvalosť sa v ňom zlučujú so zmyslom pre realitu a povinnosť. S neutíchajúcou húževnatosťou sa blíži pevným krokom k svojmu cieľu. Prekonávanie prekážok ho robí silným a niekedy je schopný vyvinúť až neuveriteľné úsilie.

Inokedy má však kozorožec sklon preceňovať sa, lebo si myslí, že lásku, uznanie a sebaúctu získa len za dosiahnuté výkony. Ak berie život a svoje povinnosti tak vážne, stráca potom schopnosť tešiť sa z toho všetkého. Jeho zmysel pre tradičné hodnoty a jeho potreba čerpať z nich istotu a potvrdenie seba samého môžu viesť k veľmi konzervatívnemu životnému postoju. Úspechy a splnené úlohy niekedy rád povyšuje nad medziľudské vzťahy. Citové a pocitové záležitosti ho robia neistým a bezmocným a nezriedka skrýva túto neistotu za zdržanlivosť a chladnú masku. Ale napriek tomu je kozorožec schopný hlbokého a trvalého citu. Potrebuje však veľa dôvery a času, aby sa otvoril inému človeku.

Kozorožec musí rozpoznať, či jeho nutkanie a tlak zvonku sú nutné a kedy je jeho výkonnosť spôsobená skôr jeho ctižiadostivosťou, potrebou uznania a moci alebo snahou vyhnúť sa týmto spôsobom ľudským citom.

Ak sa Kozorožec naučí prostredníctvom meditácie a sebapoznávania zmeniť svoju osamelosť v jednotu s vesmírom, môže ako jasný krištáľ prijímať nevyčerpateľné sily univerza, predávať ich ďalej a stať sa prameňom pravdy a svetla pre svojich blížnych. Svojím zmyslom pre realitu s vytrvalosťou a dôslednosťou potom dokáže pracovať na premene tohto sveta, zaujatého matériou a podieľať sa ako zodpovedný nositeľ veľkých a nadosobných úloh na znovuzrodení svetla. Vie tiež pôsobiť ako sprostredkovateľ, chrániaci prastarú múdrosť ľudstva a oživujúci ju pre našu dobu. Určite nie je žiadna náhoda, že veľa duchovných učiteľov, ktorí pôsobili a pôsobia na tomto svete, sú narodení práve v znamení Kozorožca.

Vodnár

VODNÁR (21.1.. – 19.2.)

Planéta: Urán

Element: vzduch

Liečivé kamene: akvamarín, ametyst, jantár, modrý obsidián, fluorit, sokolie oko

Zrodenec v znamení Vodnára by najradšej nechal za sebou všetky obmedzujúce vzťahy a prenikal neustále do nových, neznámych priestorov života. Oslobodený od zemskej príťažlivosti by sa chcel slobodne vzniesť do vzduchu do takej výšky, kde dospeje k poznaniu, že my všetci sme časťou jedného obrovského celku. Tak sa mu darí prekonávať vzdialenosti medzi osobnými a všeobecnými, univerzálnymi záujmami.

Poznávame v ňom obnoviteľa, ktorý preráža príliš tesné štruktúry všetkého zvyčajného a pripravuje cestu k lepšiemu a slobodnejšiemu životu v ľudskej spoločnosti. Pod jeho vplyvom sa uskutočňuje prevrat technického, politického a ideologického charakteru. Niekedy pôsobí ako objaviteľ, reformátor, či voľnomyšlienkár, predbiehajúci svoju dobu a dávajúci podnet k zmenám. Spojenie duševného a pracovného úsilia v kolektíve za účelom uskutočňovania myšlienok, zameraných do budúcnosti, sa rozvíja optimálne práve v znamení Vodnára.

V osobnom živote usilujú Vodnári o čo najväčšiu slobodu a nezávislosť. Vo svojej samostatnosti sa chcú nad veci povzniesť, zostať do nich nezapletení, ale predsa s nimi nestratiť spojenie. Vedú svoj vlastný, individuálny spôsob života a málo sa starajú o konvencie. Majú živelného originálneho a čilého ducha a svojich blízkych prekvapujú stále novými myšlienkami a intuitívnymi poznatkami, ktorých presnosťou bývajú často sami prekvapení.

Vodnár sa veľmi rád zoznamuje s ľuďmi a vymieňa si s nimi myšlienky. Je otvorený a tolerantný. Značnú časť svojho času venuje osvete a pomoci svojím blízkym. Jeho súcit a priateľskosť sú nadosobné, založené na ľudskosti a tolerantnosti. Rád pracuje v skupine ľudí uskutočňujúcich nejaký ideál. Niekedy sa pridáva k novému náboženstvu, ktoré veľkú časť ľudstva napľňa novou životnou silou.

Zrodenci tohto znamenia však musia dávať pozor, aby sa so svojimi snami a ideálmi príliš nevzdialili od skutočnosti. Často im tiež príde ťažké rozhodnúť sa pre jednu z tisícov myšlienok, ktoré sa im preháňajú hlavou a dotiahnuť ju až k úplnému uskutočneniu. Predovšetkým sa teda musia zmieriť s hranicami vonkajšej reality, bez toho, aby sa pritom vzdali svojej duševnej slobody. Ak nezanedbávajú kvôli svojim veľkým ideálom každodenné povinnosti, vyvíja sa ich život harmonicky.

Silná potreba nezávislosti a slobody a pocit vlastnej výnimočnosti niekedy znižujú Vodnárovu schopnosť nadväzovať medziľudské vzťahy. Preto sa môže dostať aj do izolácie, na okraj ľudskej spoločnosti a svoju samotu si potom zdôvodňuje nepochopením okolia. Jeho túžba povzniesť sa nad vlastné problémy je potom príčinou neschopnosti priznať si skutočné dôvody všetkých ťažkostí. Vodnár teda musí dospieť k poznaniu, že skutočnú slobodu môže dosiahnuť, len ak si prizná tieto problémy a bude ich riešiť. Preceňovaním svojich intelektuálnych vlôh nezriedka znemožňuje rozvoj vlastnej intuície. Vodnár by sa mal naučiť nezaujato sa započúvať do vlastného vnútra a dôverovať svojim intuitívnym schopnostiam.

Ak Vodnár rozvíja všetky klady tohto znamenia, dokáže všetko preniknúť svojou intuíciou, čerpať dary ducha z prameňov univerzálneho poznania a zásobovať ľudstvo životodárnou vodou. Ako posol a vyslanec novej epochy prináša na Zem lásku a múdrosť.

Ryby

RYBY (20.2.. – 20.3.)

Planéta: Neptún

Element: voda

Liečivé kamene: ametyst, akvamarín, fluorit, modrý achát, chalkopyrit

Zrodenec znamenia Rýb chce rozšíriť svoje vedomie a splynúť so životom. Prekročením obmedzujúcich hraníc svojho „Ja“ sa prenáša z izolujúcej samoty do bezpečnej jednoty vesmíru, kde sa stretáva všetko živé. Ryby sú otvorenejšie ako zástupcovia ostatných znamení zverokruhu, pretože majú bezprostredný prístup k nekonečnosti svojej bytosti aj k tajomstvu materiálneho sveta. Objavujú teda mnohé, čo ostatným zostane skryté. Tak sa Ryby cítia priťahované k večnosti, metafyzike a náboženstvu. Niekedy sú príliš ako doma vo svojich predtuchách a snoch, ako v „skutočnom“ svete. Svojou oddanosťou Bohu, meditácii a praktikovanou vierou sú schopní nadviazať spojenie s vesmírnou jednotou. Dokážu sa celou svojou dobromyseľnou bytosťou vcítiť do ostatných a majú veľa pochopenia pre ľudské strasti. Sú nezištné, láskavé a oddané, dokonca ochotné obetovať sa pre iných. Často ich nachádzame v sociálnych a liečebných povolaniach.Títo ľudia intuitívne poznávajú, že netolerantnosť je spôsobená vnútornou obranou a odmietnutím a sú nadané darom brať svojich blížnych a okolnosti také, aké sú. Majú sklony skrývať svoje najhlbšie pocity, ale v priateľskom kruhu seberovných sú schopní sa otvoriť. V praktických veciach sú nezriedka dosť bezmocní a nešikovní. O to viac je bohatší ich svet snov a fantázií, ktoré sa niektorí snažia vyjadriť umeleckou tvorbou.Vďaka svojej vnímavosti reagujú obzvlášť citlivo na myšlienky a pocity svojich blížnych i na zmeny v atmosfére. Stavbou tela sú subtílni a nie príliš vitálni. Ak sa im nepodarí nájsť cestu do duchovných a náboženských oblastí a čerpať z nich silu a zmysel života, môžu sa cítiť stratení, vydaní životu na milosť a nemilosť a trpieť pod jeho „váhou“. Vo falošnej sebaobrane sa potom skrývajú za detsky nezodpovedné spôsoby jednania alebo sebaľútosť, ktorá má u ostatných vyvolať ohľaduplnosť. Niekedy sa ich neschopnosť obrany prejavuje úplnou pasivitou, vyhýbaním sa akýmkoľvek úlohám alebo neistým chovaním, hraničiacim s neúprimnosťou. Skrývaním sa pred svetom a pred sebou samým sa vydávajú nebezpečenstvu, že prepadnú všetkým možným formám náruživosti. Ako ochrana pred tým im niekedy slúži zdanlivý chlad a neprístupnosť.Zrodenec znamenia rýb sa musí predovšetkým zmieriť so svojím súcitom a citlivou vnímavosťou, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Aj keď tak nevyhnutne získavajú bolestné skúsenosti, dokážu sa len týmto spôsobom vystaviť rozmanitým zážitkom. Ak sa naučí vzdávať sa cudzích predstáv a ideálov a zameria sa na svoj vnútorný hlas a na vnímanie Boha, dokáže v sebe vyvinúť hlbokú radosť zo života, nesebeckú lásku a milosrdenstvo. Potom je tiež schopný objavovať skryté tajomstvá života a vesmíru. V mystickom zážitku jednoty s vesmírom objavuje zmysel bytia, z ktorého sa vyvíja mnohostrannosť javov a zisťuje, že od neho vlastne nikdy nebol oddelený. Potom môže slúžiť ako prostredník Božej lásky, ktorá pôsobí blahodárne na celý náš svet.