Čo je orgonit

Orgonit je energetický harmonizér a transformátor negatívnej energie zo svojho okolia. Orgonit do seba naťahuje negatívnu éterickú (orgonovú) energiu z okolia a svojím jedinečným zložením ju mení na pozitivnu, ľudskej psychike a zdraviu prospešnú vitálnu životnú energiu.

orgonite_diagram kopie

Všeobecne má orgonit tieto účinky:

–          Priaznivo pôsobí na matičku Zem, životné prostredie, všetky žívé organizmy, faunu aj flóru.

–          Neutralizuje geopatogénne zóny, ktoré vznikajú pri narušení celistvosti horniny, či už prirodzeným (tektonické zlomy, rádioaktívne oblasti, vodné toky, mokriny), alebo umelo vyvolaným spôsobom (inžinierske siete) a majú na zdravie človeka nepriaznivý účinok, ktorý sa môže časom prejaviť nespavosťou, malátnosťou, srdcovou arytmiou, onkologickými a nádorovými ochoreniami a ďalšími chorobami.

–          Neutralizuje a transformuje psychosomatické zóny, teda negatívnu energiu z nízkych myšlienok a emócií ako stres, strach, napätie, nenávisť, závisť, zlosť, atď., ktorú môžeme nájsť všade, ale obzvlášť ide o miesta veľkých nešťastí, bitiek, havárií a podobne, obecne miesta, kde sa dejú veci zásadne ovplyvňujúce ľudské osudy (napr. cintoríny, súdy, ústavy, sídla inštitúcií, rokovacie miestnosti…), na pozitívnu energiu. Tieto energie obzvlášť intenzívne vnímajú najmä bábätká a deti, ale aj dospelí.

–          Neutralizuje a transformuje elektrosmog, teda elektromagnetické žiarenie z nášho širšieho okolia. Najviac znečisťujú elektrosmogom naše prostredie najmä radarové systémy – meteorologické radary (u nás ide hlavne o rádiolokátory na Malom Javorníku v Malých Karpatoch pri Bratislave a na Kojšovej holi vo Volovských vrchoch, blízko Gelnice), vojenské a letiskové radary , TV a rozhlasové vysielače, WIFI vysielače, vojenské zariadenia, elektrárne, elektrické vedenie, nemocnice, jadrové zdroje. Elektrosmog vzniká aj v každej  domácností. Jeho zdrojmi sú domáca elektronika (počítače, televízory, chladničky, mikrovlnky,atď.), telefóny, žiarivky,  katódové obrazovky, klimatizácie, zariadenie s bezdrôtovou komunikačnou technológiou (WIFI, bluetooth,…) a všetky elektrické zariadenia a rozvody.

–          Pomáha pomocou liečivých kameňov – polodrahokamov a ich vibrácií rozvíjať žiadané psychické a osobnostné schopnosti a vlastnosti u človeka.

–          Má silné ochranné, liečebné a regeneračné účinky.

–          Zlepšuje spánok a pomáha pri nespavosti.

–          Harmonizuje a čistí vodu.

–          Predlžuje trvanlivosť a kvalitu potravín, hlavne ovocia a zeleniny, nemal by chýbať vo vašej chladničke, či ľadničke.

–          Šetrí energiu do takej miery, že sa to prejaví aj na zníženej spotrebe paliva v dopravných prostriedkoch.

–          Vyrábaný s láskou je nie len účinný, ale aj estetický dekoračný prvok každej domácnosti.

Dôkaz funkčnosti orgonitu

]Napriek tomu, že výsledky výskumu modernej fyziky nám dokazujú, že vlastnosti všetkých materiálnych a organických štruktúr sa zakladajú na vibráciách energie, naša veda a bežné meracie prístroje sa momentálne sústredia na hustejšie energie, teda hmotu a keďže orgonit pracuje s jemnou všadeprítomnou energiou, fungovanie orgonitu (teda jeho schopnosť neutralizovať a transformovať negatívnu energiu z okolia, ako elektrosmog, geopatogénne zóny a psychosomatické zóny na pozitívnu energiu nezaťažujúcu ľudskú psychiku, zdravie a prírodu) sa nedá bežne dostupnými meracími prostriedkami dokázať.

Svojho času som sa stretol s prístrojom na meranie biopoľa, na ktorom sme nechali testovať pyramídu Zdravé telo/zdravý duch, kde sa preukázalo, že táto pyramída neutralizovala elektrosmog, geopatogénne zóny, strach a hnev.

Ľudia, ktorí dokážu vnímať jemnohmotné energie bez nejakých prístrojov, ako napríklad niektorí prírodní liečitelia, nepotrebujú žiadne dôkazy, ale takých je bohužiaľ len malá hŕstka. (Než sme sa rozhodli začať vyrábať orgonity vo väčšom rozsahu, ukázali sme jeden z našich orgonitov prírodnej liečiteľke, ktorá o orgonitoch dovtedy nepočula, ale potvrdila nám vlastnosti, ktoré sa všeobecne orgonitom pripisujú).

Bádatelia v oblasti orgonu a orgonitu väčšinou dokazujú funkčnosť orgonitu na bežne viditeľnej umelej oblačnosti, ako predstaviteľke negatívnej orgonovej energie (viac v sekcii chemtrails), ktorú dokážu niektoré typy orgonitov rozptýliť aj napriek tomu, že sa nachádza niekoľko kilometrov nad zemou. Zatiaľ, čo tento typ dôkazov je pre niekoho evidentný, iným sa môže javiť ako nepostačujúci.

Vďaka moderným technológiám však existuje možnosť odfotogravofať auru. Aura je energetické pole ktoré vyžarujú čakry a ktoré obklopuje každého človeka a má tvar vajíčka.

Dokázať priaznivý vplyv orgonitu na ľudský organizmus sa dá aj pomocou fotografie aury osoby bez, a s orgonitom, keďže na aure je vidieť, v akej kvalite prúdi vitálna energia v našom fyzickom a zároveň éterickom (aurickom) tele, ktoré zabraňuje chorobám a škodlivým látkam, aby vnikali do tela a súčasne vyžaruje neustále prúd životnej energie do okolia.

Dôkaz funkčnosti orgonitu si môžte prečítať aj v našej sekcii Orgonit skúsenosti.

Aj keď sú skúsenosti a rady iných ľudí určite prínosné, odporúčame každému, aby si pôsobenie orgonitu vyskúšal na „vlastnej koži“ a doprial si tak viac vitálnej energie s orgonitom.

Dôkaz funkčnosti orgonitu

Organická zložka – najčastejšie epoxidová živica, ale aj vosk, smola, vlna, miazga stromov (pri našich výrobkoch používame nezápachajúcu bezftalátovú, netoxickú epoxidovú živicu CHS 324) ktorá obsahuje kryštalickú mriežku a naťahuje do seba orgon zo svojho okolia.

–          Anorganická zložka – kovové piliny (striebro, bronz, meď, mosadz, dural, hliník, titán, čierna oceľ) – tvoria prekážku pre orgon, ktorý sa od častíc kovu odráža, čistí , zrýchľuje a mení negatívnu (znečistenú) orgonovú energiu na vitálnu, pozitívnu, životu priaznivejšiu orgonovú energiu, ktorú vyžaruje do svojho okolia.

–          Liečivé kamene ( krištáľ, jaspis, karneol, citrín, smaragd, ruženín, azurit, sodalit, ametyst, šungit, granát, hematitt, aventurín, rubín, tigrie oko, lapis lazuli a ďalšie)- zosilňujú a formujú energiu. Pri tvrdnutí živice pôsobí na liečivé kamene veľký tlak (podobne ako po tisícročia, keď sa formovali a vznikali v matičke Zemi) a pri kremeňoch (typ minerálov, pozostávajúci z oxidu kremičitého) vzniká aj piezoelektrický jav, teda schopnosť kryštálu generovať elektrické napätie a tak fungujú kryštály (kremene) ako zdroj elektrického napätia a zosilňovače orgonitového efektu.

Orgonit je zmes organickej živice a veľkého množstvu malých kovových častíc a kryštálov (liečivých kameňov). Organická živica do seba naťahuje energiu elektromagnetických polí (žiarení) zo svojho okolia, táto energia sa následne odráža a zrýchľuje od kovových častíc, vďaka čomu sa prečisťuje a do svojho okolia sa vyžaruje späť už ako vitálna, zdraviu prospešná energia, obohatená o vibrácie liečivých kameňov, ktoré sú v orgonite obsiahnuté a zvyšujú jeho účinnosť. Z pohľadu iónov orgonit do seba natiahne katióny z okolia, ktoré sa pri rýchlych odrazoch od kovových častíc ( ktoré vo svojej kryštalickej mriežke zdieľajú valenčné delokalizované elektróny) a aj vďaka liečivým kameňom, ktoré zosilňujú a formujú túto energiu, z orgonitu vystupuje už neškodné, ba priam životu prospešné anióny. Ide o podobný proces, ktorý sa deje s vodou pri silnej turbulencii, keď padá z vodopádov. Orgonity nepotrebujú žiadny vonkajší zdroj energie, preto je ich použitie možné prakticky všade.

Doprajte si aj vy viac vitálnej energie s orgonitom.

Kvalita orgonitu – faktory

Na kvalitu orgonitu vplýva viacero faktorov. Pri výrobe našich orgonitov sa snažíme využiť všetky tieto faktory:

Energia pri výrobe orgonitu – živica při výrobe orgonitu tvrdne cca 12 – 48 hodín a počas tohoto času, všetky energie, ktorá sa nachádzajú v blízkosti orgonitu formujú orgonit, resp. vstupujú do orgonitu. Preto je veľmi dôležité, aby sa orgonit vyrábal vo vhodnom prostredí, s dobrými úmyslami, myšlienkami, inými slovami, při čo možno najlepších a najsilnejších vibráciách (najsilnejšia vibrácia je vibrácia lásky :). Vysielanie myšlienok za nejakým konkrétnym účelom (napríklad harmonizácia prostredia, dobrý spánok, láska, atď.) pri výrobe orgonitu sa nazýva programovanie. Pri výrobe našich orgonitov sa snažíme byť v stave čo najväčšej duchovnej a telesnej pohody a na pomoc si voláme aj pomocníkov z duchovného sveta. Prvé orgonity sme vyrábali v lese, aby sme boli v prostredí bez elektrosmogu a stresu. Aktuálne si energetickú  čistotu prostredia zabezpečujeme pravidelným čistením a ochranou.

Veľkosť orgonitu – čím má orgonit väčšiu veľkosť , to znamená má aj väčšiu orgonitovú mriežku a dokáže transformovať väčšie množstvo negatívnej energie z okolia a transformovať ju na pozitívnu energiu. Ak používame orgonit na miestach, kde je vysoká koncentrácia elektrosmogu, geopatogénnych, či psychosomatických zón je lepšou voľbou väčší typ orgonitu (alebo viac orgonitov), ktorý dokáže neutralizovať väčšie množstvo negatívnej energie z okolia. Veľkosť ale nie je dominantným faktorom, dôležitejším je tvar!

Tvar orgonitu – ako ste si určite všimli, tvary majú vplyv nie len na psychiku človeka, ale aj na prácu s energiou. Iste uznáte, že nie je náhoda, že všetky najväčšie stavby v minulosti mali tvar pyramíd a tie sa nachádzajú po celom svete, nie len v Egypte, ale aj v Amerike, Ázii a Európe. Pyramídy nájdeme dokonca aj na Marse v oblasti zvanej Cydónia! Preto je hlavným tvarom našich orgonitov pyramída. Okrem pyramíd sú výbornými tvarmi pre prácu s energiou pologule a ďalších päť tvarov, ktoré sú označované ako platónové telesá. Pre ne platí, že veľkosť všetkých strán a hrán je rovnaká, aj vnútorný uhol, ktorý zvierajú susedné strany je rovnaký. Každému platónovmu telesu zodpovedá jeden živel. Ide o štvorhran – oheň, kocku – zem, osemhran (dve pyramídy so spoločnou základňou) – vzduch, dvanásťsten – éter / orgon a dvacaťsten – voda a guľa je prázdnota. Tieto prvky sú stavebenými kameňmi univerza a ak poznáte vlastnosti týchto živlov, môžete ich použitím zefektívniť funkčnosť orgonitu. Napríklad kocku, patriacu živlu zeme, ktorého vlastnosť je koncentrácia/sústredenie/sťahovanie energie, využívame pri výrobe chembustrov, kde energiu orgonitu koncentrujeme a potom pomocou kryštálov a medenených rúr usmerňujeme.

Vhodné zloženie orgonitu – kvalitný orgonit by mal obsahovať organickú a neorganickú zložku v hmotnostnom pomere 1 : 1.  Určite by v orgonite nemal chýbať aspoň jeden kremeň, často nazývaný kryštál, takto sa účinnosť orgonitu znásobí. Veľa ľudí stotožňuje pojem kremeň s pojmom krišťáľ (číry kremeň), no ten je len jednou z foriem kremeňa (kryštálu). Z liečivých kameňov, ktoré používame v našich orgonitoch, patria do rodiny kremeňov (SiO2) okrem krišťálu aj ametrín, ametyst, aventurín, citrín, jaspis, karneol, ruženin, sodalit, sokolie oko, tigrie oko….Samozrejme, ak je v orgonite viacero kameňov, orgonitu to neuškodí, skôr naopak, ale mali by byť vhodne kombinované na základe vlastností jednotlivých kameňov.

Liečivé kamene v orgonite – liečivé kamene sú nadstavbou orgonitu. Na samotné čistenie priestoru z hľadiska geopatogénnych zón a elektrosmogu by v podstate stačili aj kovy a kremeň, ale liečivé kamene dodajú vyžarovaniu orgonitu pridanú hodnotu, vďaka ktorej dokážu neutralizovať aj psychosomatické zóny a na druhej strane dokážu rozvíjať žiadané morálno – vôľové vlastnosti človeka . Práve toto bol faktor, ktorý náam na orgonitoch učaroval a odkryl potenciál orgonitov, ktorý sa snažíme využívať a ktorý je v podstate nekonečný. Prehľad o nami používaných liečivých kameňoch a ich vlastnostiach nájdete tu: https://orgonit.sk/liecive-kamene/.

 

Kovy v orgonite – Kovové piliny (špony) môžu byť bronzové, medené, hliníkové, železné, kľudne aj hŕdzavé, no z hľadiska ich maximálnej účinnosti na premenu negatívnej energie na pozitívnu, by nemali byť v tvare pružiny príliš dlhé. Každý kov má inú vibráciu, pracuje na inej frekvencii a teda orgonit s viacerými typmi kovov v správnom usporiadaní má širokospektrálne pôsobenie. Preto napríklad naše pyramídy obsahujú až 6 typov kovov! Kompletný prehľad o nami používaných kovoch a ich vlastnostiach nájdete tu: https://orgonit.sk/kovy/.

 

 

 

Špirála v orgonite – v našich orgonitoch používame špirálu, ktorá je z medeného drôtu a ide o výborný vodič a usmerňovač energie. Bellove laboratórie v USA skúšali svoj mikrovlnný systém. Zistili, že pri vysielaní frekvencií vo vlnovej dĺžke 7,23 cm, sa ich systém nabil statickou elektrinou. Zároveň objavili, že zdroj, ktorý nabíja ich systém je všade vôkol.Táto vlnová dĺžka (7,23 cm) je presným priemerom vzdialenosti medzi očami, od stredu prvej zorničky k druhej – ak zoberiete sto ľudí a urobíte priemer.Ďalšie príklady tejto vlnovej dĺžky je priemerná dĺžka medzi špičkou našej brady a špičkou nášho nosa, alebo šírka dlane naprieč. Táto vlnová dĺžka je rôznym spôsobom vtlačená do celého nášho tela. Ak urobíte priemer zvukov tohto univerza, tejto tretej dimenzie, dostanete vlnovú dĺžku 7,23 cm, čo je skutočne pre túto dimenziu zvuk Óm, hinduistický zvuk tohto vesmíru a slovo, ktoré bolo na počiatku. Na základe týchto informácií, sme urobili rozhodnutie, že dĺžka medených drôtov, z ktorých sú vyrábané špirály v našich orgonitov, je v dĺžke, alebo násobkoch dĺžky 7,23 cm (s minimálnymi odchýlkami).

Mandaly v orgonite – mandala je v kruhu harmonicky usporiadaných viacero geometrických vzorov, ktoré svojou vibráciou ovplyvňujú svoje okolie. U nás nie sú až tak známe, no v Tibete sa už stáročia používajú spolu s modlitbami, hlavne tak, že sú zavesené vo vetre na zástavách. Tibeťania veria, že vietor šíri ich vibráciu ďalej. V našich orgonitoch používame tri základné mandaly.

Energetický kruh je výborný prostriedok na rušenie geopatogénnych zón, ktoré vznikajú pri narušení celistvosti horniny, či už prirodzeným (tektonické zlomy, rádioaktívne oblasti, vodné toky, mokriny), alebo umelo vyvolaným spôsobom (inžinierske siete) a majú na zdravie človeka nepriaznivý účinok, ktorý sa môže časom prejaviť nespavosťou, malátnosťou, srdcovou arytmiou, onkologickými a nádorovými ochoreniami a ďalšími chorobami.

Kvet života je ezoterický symbol posvätnej geometrie. Ukrýva v sebe geometrické vzťahy posvätnej geometrie, kde sú popísané princípy stvorenia vesmíru, delenie buniek v tele živých organizmoch (mitózu), ako aj pohyb nebeských telies. Tento prastarý symbol bol nájdený v Egypte, Írsku, Turecku, Anglicku, Izraeli, Číne, Tibete a ďalších krajinách. Je to prvotný jazyk Univerza, čistý tvar s čistými proporciami. Základné princípy kvetu života pochopili a neskôr využili velikáni ľudstva ako Pytagoras, Platón, či Leonardo Da Vinci.

 

 

 

Mandala Óm mani padmé húm (sanskrt: ॐ मणि पद्मे हूँ) je pravdepodobne nejznámejšia mantra (modlitba) a mandala  budhizmu. Táto mandala transformuje negatívne emócie. Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žiarlivosť a závisť, ni pripútanosť a egoistické želania, pad nevedomosť a zmätok, chamtivosť a lakomstvo a konečne húm nenávisť a hnev. Je to mandala lásky a súcitu, preto je táto mandala často vyrývaná do skál a kameňov, písaná na papier a následne sú týmito papiermi plnené meditačné mlynky.

Pyramidálny tvar orgonitu – orgonitové pyramídy

Pyramídy nepochybne patria medzi najpozoruhodnejšie stavby v dejinách ľudstva. Už v staroveku ich považovali za najväčší div sveta. Ukrývajú v sebe veľké tajomstvá, ktoré sa dodnes nepodarilo vedcom rozlúštiť. Takéto stavby sa nachádzajú predovšetkým v Egypte, ale aj v Mexiku, Peru, Číne, skrátka po celom svete. Zaujímavosťou je, že hoci sa nachádzajú na všetkých kontinentoch, spôsob ich stavby bol rovnaký. Najslávnejšie pyramídy sú v Egypte a najznámejšia z nich je Cheopsova, má základňu 230 metrov a výšku 147 metrov.

Veľa z toho, čo sme doteraz považovali za povery zdenené po predchádzajúcich civilizáciách sa dnes javí ako jadro tajnej vedy ľudí v dávnoveku. Fenomén pôsobenia pyramíd je medzi znova skúmanými objavmi na jednom z popredných miest.

Mnoho vedcov dnes uznáva, že pyramída slúži nie len jako akumulátor, ale aj ako transformátor energie. Pyramída cez svoje ateny akumuluje elektrickú a magnetické energiu, zo spodu energiu samotnej Zeme a z vrchu kozmickú energiu. Len pyramidálny tvar dokáže skoncentrovať všetky tieto typy energie a následne ich kumulované vyžarovať do priestoru okolo seba. Toto činí z pyramídy taký úžasný tvar.

Asi najznámejšia pyramída, o ktorej sa najviac popísalo je takzvaná Cheopsova pyramída. Tu trochu odbočíme od našej témy a dovolíme si pár zaujímavých poznámok. Cheops žil cca 2500 rokov p.n.l. a vo vnútri pyramídy sa našli mušle, čo znamená, že musela byť pod vodou a teda je stará minimálne 10 000 rokov! Podobné nezvratné dôkazy existujú aj o veku sfingy, ktorá má na zadnej časti štrbinu v hĺbke 3,7 m. Ak by bola spôsobená vetrom, vek sfingy by mohol byť cca 4000 rokov (ako sa oficiálne uvádza), ale je dokázané, že toto opotrebenie vzniklo bez pochyby vodou a počítačmi bolo vypočítané, že takto hlboká štrbina by vznikla, ak by pršalo nonstop 1000 rokov, no v egyptskej púšti nepršalo minimálne 7000 rokov. To znamená, že sfinga je stará minimálne 8000 rokov! Toto ale nepripustí žiadny egyptský (teda moslimský) archeológ, pretože korán vo svojom tradičnom výklade hovorí, že stvorenie sveta prebehlo pred 6000 rokmi.

Podľa výsledkov rôznych výskumov a pokusov s pôsobením pyramíd, môžeme dôjsť k záveru, že pyramidálna energia veľmi kladne ovplyvňuje náš imunitný systém a tým blahodárne pôsobí na naše zdravie. Pyramída svojimi účinkami pomáha harmonizovať a zväčšovať energiu v ľudskom organizme, liečiť, získavať vitálnu silu, zvyšovať schopnosť koncentrácie, ukľudňovať myšlienky, uvoľňovať stres. V prvom rade pôsobí na rozširovanie ciev, pri bolestiach kĺbov, chrbtice, reumatizme, nachladení a pod. Vyskytujú sa už aj prípady vyliečenia rakoviny.

Aktuálne sa používajú dva hlavné typy / rozmery pyramíd – Egyptský a Keplerov. V našom e-shope nájdete oba typy, výber nechávame na Vás.

Egyptský (Chepsov) typ pyramíd, kde uhol strany voči základni je 51,51 stupňa. Tento tvar je stáročiami a vedecky odskúšaný. Je v ňom zakomponovaný zlatý rez, pomer fí a pi, dokonca aj vzájomný pomer priemerov Zeme a Mesiaca (Ak nakreslíte horizontálnu čiaru skrz stred Zeme k jej obvodu, potom čiary smerujúce z týchto dvoch bodov do stredu Mesiaca a zo stredu Mesiaca späť ku stredu Zeme (viď náš obrázok), tvoria presné rozmery Veľkej (Cheopsovej) pyramídy v Egypte!). Pán Drbal z Čiech si nechal v roku 1959 patentovať (patent číslo 91304) brúsenie žiletky vo vnútri pyramídy tohoto typu, využívajúc energiu, ktorá sa v nej kulminuje.

Druhý typ pyramíd odporúča, aby uhol strany voči základni pre našu zemepisnú šírku bol cca 65 stupňov. S touto teóriou prišiel asi pred 300 rokmi bádateľ Manfred Kepler. Využívajú ho viacerí liečitelia v súčasnosti. Ktejto téme pripájame aj presný prepis z knihy Síla pyramíd (kde 8. kapitolu: Boj o patent na pyramídu, napísal sám pán Drbal), aby sme objasnili našu voľbu týchto dvoch typov pyramíd. Ako sme vyššie spomenuli, svoj patent pán Drbal dostal na Egyptský typ pyramídy. V 8. kapitole pán Drbal uvádza: „Spolu s ďalšími francúzskymi experimentátormi sme sme našli veľmi dobre fungujúci model pyramídy s uhlom 65 stupňov (čo v Európe zodpovedá približne magnetickému smerovému uhlu). Tento typ pyramídy som nazval inklinačným. Našli sme k nemu aj doplnkový model s uhlom 25 stupňov.“

Orgonitová pyramída je príkladom synergického posilňovania priaznivých účinkov tvaru (pyramídy) a obsahu (orgonitu). Preto sme veľmi radi, že vám môžeme v širokej škále ponúknuť práve tento typ orgonitov.

Ako si vybrať orgonit

Existuje viacero spôsobov, ako si vybrať vhodný orgonit práve pre Vás.

Pri vyberaní treba brať do úvahy aj znečistenie prostredia, kde bude orgonit pôsobiť. Do prostredia, kde je veľa elektrosmogu odporúčame viac menších orgonitov, alebo väčší orgonit.

Môžete si vybrať podľa liečivých kameňov prislúchajúcich jednotlivým znamenia zverokruhu, použitých v danom orgonite, alebo podľa vlastnostiam, ktoré majú jednotlivé liečivé kamene. Vlastnosti nami používaných liečivých kameňov nájdete na našej stránke.

Ďalším kritériom pre Vás môže byť čakra, alebo orgány v tele, ktoré chcete orgonitom stimulovať (každej čakre prislúchajú určité orgány).

Pre čo najširší a najlepší výber sme pre vás pripravili orgonity s použitím liečebných kameňov tak, aby spĺňali konkrétny účel, ako je napríklad sladký spánok, príliv vitálnej energie, prosperita, sebavedomie a mnohé ďalšie. Zároveň sme pripravení poradiť Vám a skombinovať liečivé kamene tak, aby orgonit bol pre Vás “šitý na mieru.”

Alebo si jednoducho vyberte orgonit, ktorý sa Vám páči na prvý pohľad, teda intuitívne. Niet lepšieho radcu, ako je vaša vlastná intuícia. Orgonitové prívesky a amulety majú za úlohu pôsobiť ako osobný orgonitový harmonizér, chrániť auru a dotyčná osoba by ho mala nosiť pri sebe, kľudne aj vo vrecku. Chceme Vás upozorniť, že ak budete neustále nosiť orgonit na hrudi, alebo krku, môže energeticky výrazne ovplyvniť danú čakru (napríklad srdcovú, alebo krčnú) a tak uviesť celkový systém čakier do nesúladu, čo nie je dobré. (Ja napríklad so svojím orgonitovým amuletom aj spávam (mám ho na krku aj cez noc) – poznámka Daniel)

Naše orgonity odblokujú negatívne žiarenia, ktoré idú zo spodu, teda spod roviny/výšky, v ktorej sú položené a vyžarujú pozitívnu energiu do strán a hore. To vlastne znamená, že orgonity by ste mali mať umiestnené čo najnižšie k podlahe a nie niekde hore na poličke.

Orgonit svojím vyžarovaním utvára okolo seba akýsi ochranný obal, ktorý okrem iného neutralizuje pôsobenie geopatogénnych zón a elektrosmogu, preto ak chceme využiť orgonit na rušenie elektrosmogu, je vhodné umiestniť orgonit do stredu priestoru, kde sa zvyčajne pohybujeme

Ak máte orgonit a chcete si ním zlepšiť spánok, dajte si ho vedľa  postele, kde spíte. Môžete ho umiestniť pod posteľ, alebo na nočný stolík vedľa postele. Alebo si dajte štyri menšie orgonity k rohom vašej postele. Pozor! Je veľmi pravdepodobné, že kým si zvyknete na jeho / ich energiu , zopár dní nebudete vedieť zaspať, no potom bude Váš spánok hlbší a pokojnejší.

Čo sa týka umiestnenia orgonitových pyramíd, niektoré zdroje udávajú, že pre maximalizáciu účinku by strana pyramídy smerovala priamo na svetovú stranu (základňa pyramídy je kolmá na strelku kompasu v jej strede). Toto platí, ak máte dutú pyramídy, v ktorej si chcete niečo energeticky nabíjať, prípadne ostriť žiletku.

Podľa našich skúseností aj podľa skúseností našich zákazníkov s orgonitmi, (ne)umiestnenie orgonitových pyramíd podľa svetových strán to nemá vplyv na silu a dosah vyžarovania našich orgonitových pyramíd.

Kapacita našich orgonitov

Kapacita daného orgonitu je priamoúmerná jeho objemu, respektíve váhe. To znamená, že orgonit s dvojnásobnou váhou má dvojnásobne väčšiu kapacitu!

Pri vyberaní si orgonitov, treba brať do úvahy aj znečistenie prostredia, kde bude orgonit pôsobiť. Do prostredia, kde je veľa elektrosmogu, silná alebo viac geopatogénnych zón, prípadne blízko cintorínov, či miest, kde sa pohybuje veľa ľudí, ktorí nemusia byť práve pozitívne naladení (a tým vytvárajú psychosomatické zóny), odporúčame viac menších orgonitov, alebo väčší orgonit (s väčšou kapacitou), aby čistenie orgonitov nemuselo byť príliš časté.

Uvádzame váhy našich orgonitov v gramoch:

Pologuľa veľ. S: cca 40 g

Pologuľa veľ. M: cca 1100 g

Pyramída pre gifting: cca 70 g

Pyramída Kepler S: cca 70 g

Pyramída Kepler M: cca 330 g

Pyramída Kepler L: cca 920 g

Pyramída Egypt XL: cca 1500 g

Pyramída Egypt XXL: cca 3600 g

Dekor. Tutanchamon: cca 1800 g

Aj orgonit má svoju kapacitu a ak je vo veľmi zaťažených priestoroch, ako je napríklad silná geopatogénna zóna, televízor (kde väčšinou idú programy so zameraním na násilie a strach), či veľa elektrických, či elektronických prístrojov, rokovacích miestností, alebo bývate blízko miesta, kde je vysoké elektrické napätie, či rovno elektráreň, jeho kapacita sa môže naplniť. Preto odporúčame, podobne ako je to pri liečivých kameňoch, dať orgonit aspoň na 5 – 10 minút (čím dlhšie, tým lepšie) pod tečúcu vodu a poprosiť/ impregnovať vodu, aby orgonit prečistila a zbavila negatívnej energie (túto “procedúru” môžete robiť aj sami pre seba, pri sprchovaní napríklad. Čím je voda chladnejšiu, tým má väčší magnetizmus = dokáže na seba lepšie naviazať iné energie – v tomto našom prípade negatívne energie z orgonitu). Ak vonku svieti slniečko, vystaviť orgonit na slniečko, kde sa nabije (nemusí to byť priame slnko, pri dlhom vystavení na priamom slnku Vám môžu v orgonite vyblednúť “priesvitné” liečivé kamene ako napr. ametyst, ruženin, či citrin. Kvalitu orgonitu to však neovplyvní). Tak ako slniečko funguje aj mesiac a hviezdy pri jasnej noci. Najideálnejšie je, ak orgonit vezmete niekam, kde je veľa pozitívnej energie, teda do prírody. Čím častejšie to budete robiť, tým lepšie, nakoľko predídete riziku, že váš orgonit bude nejaký čas takmer nefunkčný.

Ďalším a zároveň najlepším spôsobom ako čistiť orgonit je mentálne čistenie orgonitu. Postupujte nasledovne: vezmite orgonit do dlane jednej ruky a dlaň druhej ruky dajte nad orgonit. S pokorou poproste “horný svet” (Boha, anjelov, víly…), aby očistili orgonit od všetkej negatívnej, čiernej energie, ktorú v sebe má. Môžete pre tento účel použiť napríklad nasledujúcu vetu: “Všetka negatívna energia z orgonitu nech ide hore!” Ak máte rozvinuté jasnovidné schpnosti, možno budete vidieť, ako sa z orgonitu vyparuje “dym” (negatívna energia) a budete cítiť pichanie do dlane nad orgonitom. Ak nie nevadí, dôležitá je Vaša viera a úmysel / zámer očistiť orgonit! Dĺžka čistenia závisí od veľkosti orgonitu a zahltenia orgonitu negatívnou energiou, spravidla trvá v intervale niekoľkých minút.

Po očistení si môžete orgonit nabiť “Vašou” energiou. Poproste “horný svet”, aby Vám dal do orgonitu energiu, akú Vy osobne potrebujete. Pri nabíjaní zovrite ruku nad orgonitom v päsť tak, aby bol palec zovretý pod prstami. Nabitie orgonitu energiou prebehne v intervale niekoľkých sekúnd.

Túto procedúru môžete používať aj pri čistení a nabíjaní liečivých kameňov.

Z vlastnej skúsenosti, ale aj skúsenosti iných výrobcov, či užívateľom, si dovolíme tvrdiť, že orgonit je živá bytosť a ako všetko živé potrebuje cítiť lásku. My osobne niekedy cítime, ako nás žiadajú, aby sme ich vzali do ruky a hrali sa s nimi. Čím viac pozornosti a lásky budete venovať svojím orgonitom, tým lepšie Vám budú slúžiť. Tým citlivejším z vás, sa môže stať, hlavne zo začiatku, kým si na ne nezvyknete, že budete cítiť, ako vám do rúk prúdi energia, ktorú môžete pociťovať ako jemné pichanie, či vibráciu.
Srdečne želáme Vám všetkým, aby ste dostali od svojich orgonitov to, čo od nich očakávate.