Čo je orgon

Orgon je v iných kultúrach známy ako životná energia Qi, Chi, prána, Ki, éter, akáša, huna, ódická energia.

Orgon pre našu modernú civilizáciu znovu objavil rakúsky psychiater a psychológ Dr. Wilhelm Reich (1897 – 1957).

Ide o formu voľnej všadeprítomnej vesmírnej energie, ktorú nazval “ORGON” a tvrdil, že táto energia je zastúpená  vo všetkých živých organizmoch a v celom vesmíre. Dospel k presvedčeniu, že ORGON má kozmický pôvod a nevzniká v tele, ale človek je len jeho prijímačom. Orgonová energia je modrej, modrozelenej alebo modrošedej farby. Napríklad, modrá farba oblohy je priamym odrazom atmosferického orgonu. Živý organizmus obsahuje orgonovú energiu v každej bunke, ktorá ho tvorí a neustále sa sám organicky nabíja z atmosféry prostredníctvom dýchnia. Červené krvné telieska sú v mikroskopickom zmenšení modravé, orgonom nabité vezikuly (ohraničené dutiny v pokožke, alebo pod ňou); prenášajú biologickú energiu od povrchu pĺúcnych alveol ku tkanivám tela. Ak obsah organických vezikúl zväčšíme viac ako 2000 násobne, vieme demonštrovať prítomnosť orgonovej energie v bunkách a koloidoch (mikroheterogénna zmes dvoch látok, z ktorých jedna je v kvapalnom a druhá v pevnom skupenstve) v modrom, prípadne modrozelenom, či modrošedom sfarbení protoplazmy. Aj rastlinný chlorofyl, ktorý je vlastne variantou železo obsahujúcich bielkovín živočišnej krvi, obsahuje orgon, ktorý absorbuje zo slnečného žiarenia a atmosféry. Dr. Wilhelm Reich na princípe orgonu neskôr zostrojil i prístroje, ktorými dokázal liečiť rakovinu, či rozháňať mraky na oblohe.

Orgonová energia pozostáva z dvoch komponentov, menovite pozitívnej orgonovej energie (POR = Positive Orgone) a negatívnej energie, taktiež nazývanej DOR (Deadly Orgone). Obe tieto zložky musia byť navzájom v harmonickom pomere, aby nám orgon vytváral priaznivé životné prostredie a energiu. V ideálnom prípade pôsobia vyvážene na celej Zemeguli.

Orgón a ióny

Existuje tu jednoduché a vedecky dokázané vysvetlenie, respektíve paralela, ktoré nám pomôže ľahšie prijať a pochopiť teóriu orgonu. Stačí, keď si namiesto DOR („zlej“ energie) predstavíme katióny a namiesto POR („dobrej“ energie) anióny. Tie sú totiž svojimi účinkami a pôsobením v podstate rovnaké. Tejto teórii nahráva aj fakt, že ak si pozrieme elektrón v pohybe, vidíme jedo dráhu v modrej farbe, teda farbe orgonu. Aby sme to lepšie pochopili, povedzme si niečo o iónoch.

Ióny sú atómy, alebo molekuly, ktoré získali nebo stratili elektrón a vďaka tomu sú nabité energiou. Pozitívne nabité ióny (katióny) stratili elektrón a považujú sa za nezdravé. Nachádzajú se v prachu, dyme a ďalších toxických látkach (naša DOR). Negatívne nabité zdravé ióny (anióny) získali elektrón a do veľkej miery prispievajú k telesnej rovnováhe, energii a celkovému zdraviu. Prirodzené zdravé anióny vznikajú pri prírodných javoch ako je blesk, vlnobitie, vodopády, ako aj pri pôsobení kozmických lúčov, ultrafialovým žiarením Slnka alebo vďaka minerálom zemskej kôry. Anióny sú bez farby, bez zápachu a existencia záporne nabitých elektrónov na obežných dráhach im umožňuje priťahovať zo vzduchu rôzne mikročastice. Anióny tiež odstraňujú zo vzduchu prach a zabíjajú mikróby. Spojenie „anión – vzduch“ je analógiou spojenia „vitamíny – strava“. Anióny sa často nazývajú „vzdušnými vitamínmi“, „prvkom dlhovekosti“, a „čističom vzduchu“. Užitočné vlastnosti aniónov zostávali dlho nepovšimnuté. Sú veľmi dôležité pre ľudské zdravie. Nemôžeme si dovoliť ich liečivé vlastnosti prehliadať. Anióny môžu akumulovať a neutralizovať prach, ničiť vírusy nabitými elektrónmi, prenikať do buniek mikróbov a ničiť ich, a tým rušiť negatívne pôsobenie na ľudské zdravie. Čím je vo vzduchu viac aniónov, tým menej je tam mikróbov. Výskumy ukázali, že počet aniónov v jednom centimetri kubickom je nasledujúci: 40 – 50 / cm3 v mestských obytných priestoroch, 100 – 200 / cm3 v mestskom vzduchu, 700 – 1.000 / cm3 v otvorenej krajine a viacej než 5.000 / cm3 v horských údoliach a úbočiach hôr. Zdravie ľudí je priamo závislé od obsahu aniónov vo vzduchu.

Inými slovami – vzduch pri mori alebo v lese či pri vodopádoch je 200-krát vitálnejší ako vo väčšine obývaných priestoroch, čo každý pocíti okamžite. Čím je vzduch vitálnejší, tým vitálnejšie sa cítia aj ľudia. Oblasti známe svojím kľudom a sviežosťou vzduchu sú doslova “nabité” miliardami aniónov. Preto sa po búrke a po daždi cítíme vzpružení a osviežení, a preto sme tiež takí čulí a kľudní, keď stojíme pri vodopáde.

Súčasný stav orgonu vo svete

Dr. Wilhelm Reich sa podobne ako šamani a prírodní liečitelia minulosti aj dnešných dní zaoberal POR energiou. Bohužiaľ veľa ľudí nevie, alebo si neuvedomuje, že sa dá pracovať a manipulovať aj s DOR energiou. Tak ako má POR energia takmer neuveriteľne priaznivé účinky na okolité živé organizmy, ako napríklad aktivácia sebauzdravujúcich síl a zlepšenie schopnosti tela hospodáriť s vlastnou energiou, tak isto pôsobenie DOR energie má nepriaznivý vplyv na živé organizmy, ako napríklad poškodenie buniek v ľudskom tele a z toho vyplývajúci obrovský počet civilizačných chorôb, ako chronické bolesti hlavy, chronická únava, poruchy spánkurakovinové nádory, stres a mnoho iných, poškodenie buniek u zvierat a rastlín, ovplyvňovanie počasia (chemtrails, Haarp), kontrola mysle a iné. Stotisíce zariadení ako mobilné rádiové vysielače, bezdrôtové telefóny, atómové elektrárne, radary a iné zdroje elektrosmogu môžu za to, že sa orgon nachádza v neharmonickom stave. Dnes môžeme hovoriť o masívnej prevahe DOR energie na Zemi.

Na deštrukciu rovnovážneho pomeru POR a DOR energií sa masovo podieľajú tzv. entropické transmitéry. Každý (!) elektrický, alebo elektronický prístroj je entropický transmitér, teda jeden zo zdrojov DOR energie, ktorý produkuje elektrosmog.

Z týchto informácií vyplýva čoraz väčšia potreba nevytvárať DOR energie, respektíve meniť DOR energie na POR energie. Práve túto transformačnú úlohu DOR energií na POR energie dokáže plniť orgonit.