20190604_125539

Pred 10 rokmi sa začal v našom živote písať nový príbeh. Príbeh, počas ktorého nachádzame hlbšie chápanie Univerza, Matky Zeme a poznania, že všetka energia v celom Univerze je nezničiteľná, akurát mení svoju formu v súlade so Zákonom zachovania energie!

Náš príbeh s orgonitmi.

Orgonit, ako každý remeselný výrobok, v sebe nesie energiu svojho tvorcu. Dobrý remeselník si to uvedomuje, na základe toho žije, pracuje a robí to vedome. Náš orgonit má naviac vo svojom „srdci“ , energetickom strede, číry kremeň/krištáľ, ktorý je dobre programovateľný a zároveň najsilnejší zosilňovač energie na tejto planéte a to radi využívame.

Matka Zem nám ponúka veľké množstvo liečivých kameňov, foriem a tvarov. Vďaka tomu môžeme tvoriť všeobecné, ale aj individuálne, špecializované typy orgonitov. Vyrobených na mieru pre konkrétneho zákazníka, aby ich vyžarovanie bolo v súlade s dušou konkrétneho človeka.

Aj preto  sa orgonity pre nás stali nástrojom pre náš osobný a duchovný rozvoj a postupne aj spôsob sebarealizácie. Ich tvorba sa stala splnením našich osobných, aj profesných cieľov a snov… a my sme sa stali nástrojom nášho Tvorcu…

DANIEL + LUCIA, máj 2019