Contrails vs. chemtrails

Určite ste si všimli, že za tryskovými lietadlami letiacimi v určitej výške (obvykle 8 – 12 km) v prostredí s dostatočnou vlhkosťou ostávajú kondenzačné stopy, resp. kondenzačný pás (v odbornej literatúre označovaný ako condense trail, = contrail). Kondenzačné stopy sú tvorené drobnými vodnými kvapkami alebo ľadovými kryštálikmi, ktoré vznikají ako prirodzený dôsledok premiešania chladného vzduchu s horúcimi produktmi spaľovania leteckého paliva. Ich vznik a trvanie (prípadne rozpad) závisí na teplote, vlhkosti vzduchu, atmosférickom tlaku a pohybu vzdušných más na mieste vzniku.Je tu ale jeden zaujímavý fenomén.chemtrails_fanBežný contrails sa v podstate okamžite rozplýva hneď za lietadlom. V posledných rokoch môžeme pozorovať nie len u nás, ale na celom svete, že máme oblohu celú pomaľovanú contrails, ale nie takými, ktoré sa hneď rozpustia, ale ostávajú na oblohe celé hodiny.Tieto pásy, ktoré na oblohe pretrvávajú sa líšia od bežných contrails svojim vzhľadom, štruktúrou, ale hlavne zložením. Chemtrails tvoria jedovaté látky ako soli bária, oxidy hliníka, stroncium, a iné.Na porovnanie pridávame tabuľku z wikipédie s rozdielmi medzi contrails a chemtrails:

kritérium

contrails

chemtrails

teplota vzduchu nad 0 °C nemôžu vznikať môžu vznikať
vlhkosť vzduchu pod 70 % nepretrvávajú pretrvávajú
doba trvania do 2 minút až 8 hodín
miesto vzniku desiatky m za lietadlom bezprostredne za lietadlom
hrúbka rádovo metre rádovo desiatky metrov
prerušované stopy nie áno (ovládané pilotom)
zloženie vodná pára chemikálie (viď nižšie)

Zloženie chemtrails

Chemtrails tvoria jedovaté látky ako soli bária, oxidy hliníka, stroncium, a iné. V podstate je to forma DOR energie. Soli bária majú schopnosť viazať veľké množstvo vody, čo má za následok zvýšený vznik oblačnosti, čím je zabezpečené zníženie slnečného žiarenia.

Hliníkové častice v atmosfére plnia niekoľko funkcií. Oxidy hliníka patria medzi takzvané welsbachove materiály, ktoré sa vyznačujú vysokou emisivitou, či reflektivitou a slnečné svetlo od hliníkových častíc odráža. Tieto látky môžu byť použité zamiešaním do dýzového paliva.

Laboratórne chemické rozbory chemtrails okrem hliníka, bária a stroncia tiež odhalili :

Enterobacteriaceae – zahŕňa Enterobacterias Coli a Salmonelum, ktoré nájdeme v prípadoch otravy starým pokazeným jedlom – mäsom. Najzásadnejšia je Klebsiella Pneumoniae, ktorej druhy sú zodpovedné za infekcie pľúc, prípadne bolestivé črevné problémy.

Etyhlen dibromid (dibromethan – C2H4Br2) – bol striktne zakázaný v roku 1984, protože ide o rakovinotvorné, palivové aditivum a insekticid v jednom.. Odhalilo sa toho ešte viac, ako napríklad Serratia marcescens, Pseudomonia aeruginosa, streptomycety (používané v antibiotikách) a iné. Nič z vyššie uvedeného neprospieva nášmu dýchaciemu, ani tráviacemu ústrojenstvu . Chvála bohu, o tomto fenoméne koluje vo svete čoraz viac informácií a mnoho ezoterických stránok sa ním zaoberá.

 

 

Dopady chemtrails

Existuje viacero vysvetlení, prečo môžeme takmer denne nad svojimi hlavami vidieť chemtrails. Vysvetlenie z oficiálnych miest (po mnohých atakoch a žiadostiach na úradné miesta o vysvetlenie) je také, že potrebujeme odcloniť slnečné žiarenie a tým znížiť dopad globálneho otepľovania. (o reálnosti globálneho otepľovania sa vedie veľa polemík a je pravdepodobne postavené na zmanipulovaných údajoch). Keďže chemtrails majú vplyv na tvorenie oblačnosti, môžu byť využívané na manipuláciu počasia (že niečo také reálne existuje bolo prezentované aj najširšej verejnosti pri „vylepšovaní“ počasia počas Olympijských hier v Pekingu a je isté, že to dokážu aj iné mocnosti sveta ako Čína), Ďalším dopadom chemtrails je zvyšovanie permeability (zvyšovanie  účinkov pôsobenia magnetického poľa) prostredia pre radary. Niekto by si mohol myslieť, že vyššie uvedené dopady sa ho konkrétne netýkajú, no nezabúdajme, že všetko, čo je vo vzduchu sa dostane vo forme zrážok aj k nám na zem a má to neblahý dopad na Zem, rastliny a teda aj plodiny, na nej pestované a v konečnom dôsledku aj na nás, ľudí.

 

 

Opatrenia proti chemtrails

Chemtrailová oblačnosť v podstate nie je nič iné ako koncentrovaná negatívna energia (DOR) a preto môžeme použiť pri jej eliminácii orgonit. Viditeľný účinok dosiahnete už pri použití menších orgonitov, keď je možné pozorovať ako sa nad orgonitmi čistí obloha od umelej oblačnosti (na prírodné mraky nemá orgonit vplyv) a nebo nad vami je opäť modré. No Dr. Wilhelm Reich pre nás vymyslel a následne Don Croft jeho vynález zdokonalil do zariadenia, ktoré sa všeobecne nazýva cloudbuster (rozbíjač mrakov). V podstate ide o veľký orgonit (kilová váha sa pohybuje v dvojciferných číslach), z ktorého priamo na oblohu mieria medené, prípadne hliníkové rúry (meď a hliník sú výborné vodiče), v ktorých sú zakomponované kryštály. Cloudbuster má v tomto prevedení dosah niekoľko desiatok kilometrov. Ťažko sa tomu verí? Treba si to vyskúšať a pripojiť sa k mnohým ľuďom na svete, ktorí sa o tom presvedčili na vlastné oči.