Čo je Feng-Shui

Feng – Shui je učenie o interpretácii životného prostredia. Odborníci využívajú množstvo rôznych prístupov, pomocou ktorých sa spájajú s energiou alebo atmosférou miesta a pozmeňujú ju tak, aby čo najlepšie pôsobila na ľudí, ktorí tam pracujú alebo žijú. Feng – Shui v architektúre popisuje vzťah medzi človekom a prírodou, hovorí o kladnom, či zápornom mieste na bývanie. Učí nás ako zistiť energetické centrum bytu. Týka sa aj stravy, obliekania, myslenia, reči, medziľudských vzťahov.

Učenie Feng – Shui, čo znamená vietor a voda, vychádza z učenia o poznaní, že všetko okolo nás pozostáva z energie. Táto energia má v rôznych krajinách rôzne názvy: v strednej Indii sa nazýva – prána, v Japonsku – ki a v Číne – čchi a my ju nazývame orgon (takto ju pomenoval Dr. Wilhelm Reich, ktorý na jej základe začal používať prvé orgonity, respektíve orgonové akumulátory). Je to vlastne náuka o harmónii života a bývania, o jeho využívaní v prospech človeka.

V ideálnom prípade sú na seba vzájomne pôsobiace energie v rovnováhe. Rovnovážna energia sa podľa učenia Feng – Shui dá vyjadriť pomocou známeho symbolu jin a jang, ktoré predstavujú dve protichodné sily, ktoré sú v nepretržitom pohybe a každá z nich sa snaží dosiahnuť prevahu.

Alebo pomocou piatich prvkov (ktoré vznikajú zo súhry energií jin a jang), ktoré symbolizujú rôzne prejavy čchi a majú znaky dreva, ohňa, zeme, kovu a vody. Drevo umožňuje horieť ohňu. Výsledkom je popol čiže zem, v ktorej sa stvorí kov, ktorý sa v tekutej forme podobá vode. Voda umožňuje rast dreva.

Feng – Shui pre čo najlepšie prúdenie vitálnej energie v obytných priestoroch využíva ich orientáciu z hľadiska svetových strán, rozloženie miestností v byte, rozmiestnenie nábytku, použité farby a materiály, ako aj rôzne doplnky a pomôcky.

Orgonity a Feng-Shui

Orgonit podobne ako Feng – Shui pracuje s univerzálnou všade prítomnou energiou, ktorú nazýva orgon. Zmes organickej živice a veľkého množstvu malých kovových častíc do seba naťahuje elektrostatiku elektromagnetických polí (žiarení) zo svojho okolia, následne sa toto žiarenie (DOR energia – zdraviu škodlivá) odráža a zrýchľuje od kovových častíc ku kryštálu, ktorý je piezoelektrický (a správa sa teda jako zdroj elektrického napätia) a do okolia sa vyžaruje späť už ako POR energia (vitálna, zdraviu prospešná energia), obohatená o vibrácie liečivých kameňov, ktoré sú v orgonite obsiahnuté. Z pohľadu iónov orgonit do seba natiahne katióny z okolia, ktoré sa pri rýchlych odrazoch od kovových častíc ( ktoré vo svojej kryštalickej mriežke zdieľajú valenčné delokalizované elektróny) a aj vďaka kryštálu z orgonitu vystupuje už neškodné, ba priam životu prospešné anióny. Ide o podobný proces, ktorý sa deje s vodou pri silnej turbulencii, keď padá z vodopádov (vo Feng – Shui sa tento efekt využíva pri fontánach, ako doplnkoch obytných priestorov). Orgonity nepotrebujú žiadny vonkajší zdroj energie, preto je ich použitie možné prakticky všade.

Z hľadiska Feng – Shui má orgonit široké využitie. Škála pôsebenia orgonitu je oveľa komplexnejšia a širšia ako u iných Feng – Shui pomôcok.

Orgonit harmonizuje a nabíja svoje okolie vitálnou životnou energiou.

– Neutralizuje geopatogénne zóny, ktoré vznikajú pri narušení celistvosti horniny, či už prirodzeným (tektonické zlomy, rádioaktívne oblasti, vodné toky, mokriny), alebo umelo vyvolaným spôsobom (inžinierske siete) a majú na zdravie človeka nepriaznivý účinok, ktorý sa môže časom prejaviť nespavosťou, malátnosťou, srdcovou arytmiou, onkologickými a nádorovými ochoreniami a ďalšími chorobami.

– Neutralizuje a transformuje psychosomatické zóny, teda negatívnu energiu z nízkych myšlienok a emócií ako stres, strach, napätie, nenávisť, závisť, zlosť, atď., ktorú môžeme nájsť všade, ale obzvlášť ide o miesta veľkých nešťastí, bitiek, havárií a podobne, obecne miesta, kde sa dejú veci zásadne ovplyvňujúce ľudské osudy (napr. cintoríny, súdy, ústavy, sídla inštitúcií, rokovacie miestnosti…), na pozitívnu energiu. Tieto energie obzvlášť intenzívne vnímajú najmä bábätká a deti, ale aj dospelí .

– Neutralizuje a transformuje elektrosmog, teda elektromagnetické žiarenie z nášho širšieho okolia. Najviac znečisťujú elektrosmogom naše prostredie najmä radarové systémy – meteorologické radary, vojenské a letiskové radary , TV a rozhlasové vysielače, WIFI vysielače, vojenské zariadenia, elektrárne, elektrické vedenie, nemocnice, jadrové zdroje. Elektrosmog vzniká aj v každej- domácností. Jeho zdrojmi sú domáca elektronika (počítače, televízory, chladničky, mikrovlnky,atď.), telefóny, žiarivky, katódové obrazovky, klimatizácie, zariadenie s bezdrôtovou komunikačnou technológiou (WIFI, bluetooth,…) a všetky elektrické zariadenia a rozvody.

– Pomáha pomocou liečivých kameňov – polodrahokamov a ich vibrácií rozvíjať žiadané psychické a osobnostné schopnosti a vlastnosti u človeka.

– Má silné ochranné, liečebné a regeneračné účinky.

– Harmonizuje a čistí vodu.

– Predlžuje trvanlivosť a kvalitu potravín, hlavne ovocia a zeleniny, nemal by chýbať vo vašej chladničke, či ľadničke.

– Šetrí energiu do takej miery, že sa to prejaví aj na zníženej spotrebe paliva v dopravných prostriedkoch.

– Vyrábaný s láskou je nie len účinný, ale aj estetický dekoračý prvok.

Použitím zásad Feng – Shui a využitím orgonitu ako pomocného prostriedku si dokážete vytvoriť vo svojom obydlí prostredie plné vitálnej energie.