Zľava!

Orgonitová pyramída veľ. XXL – “Ružetyst”

111,00 

Orgonitová pyramída veľ. XXL – “Ružetyst”

Ide o spojenie troch pravdepodobne najobľúbenejších liečivých kameňov: ametystu, ruženinu a krisštáľu. Až pri práci s touto kombináciou som si uvedomil, ako sa navzáajom tieto tri druhy kremeňa dopĺňajú a spolupracujú. Bezpodmienečná láska ruženinu je prepletená s mocnými ochrannými a spirituálnymi vibráciami ametystu. K tomu pridajme najúčinnejší liečivý kryštál a najsilnejší zosilňovač energie na tejto planéte a naša trojica je kompletná.

Popis

  • Rozmery: základňa – 23 cm, výška 14,6 cm; totožná s Cheopsovou pyramídou v mierke 1:1000
  • Zloženie: striebro, mosadz, hliník, bronz, meď, čierna oceľ, harmonizačná mandala, číry krištáľ v strede a 1/3 výšky pyramídy a liečivé kamene
  • Ruženin je kameň nepodmienečnej lásky a nekonečného mieru. Ide o jeden z najdôležitejších kryštálov pre srdce a srdcovú čakru. Prináša poučenie o skutočnej podstate lásky. Čistí a otvára srdce na všetkých úrovniach. Vnáša doňho vnútorné hojenie a lásku k sebe samému. Má ukľudňujúci, tíšiaci účinok. Výborne poslúži vo chvíľach tráum alebo krízach. Pokiaľ k sebe chcete prilákať lásku, nemusíte hľadať už nič iného ako ružový kameň. Ak ho položíte vedľa postele bude k vám priťahovať lásku a nové vzťahy tak účinne, že budete často potrebovať ametyst, aby sa jeho účinok trochu zmiernil. V existujúcich vzťahoch obnovuje dôveru a harmóniu a podnecuje prejavy nezištnej lásky.Ruženin odstraňuje negatívnu energiu a nahradzuje ju milostnými vibráciami. Posilňuje empatiu a citlivosť. Pomáha prijímať potrebnosť zmien. Ide o vynikajúci kameň pre zdolávanie krízy stredného veku. Pokiaľ držíte v rukách ruženin, zvyšujete nádej na kladné prijatie. Kameň vám taktiež dokáže pripomenúť vaše úmysly. Tento nádherný kryštál prináša citlivosť na všetko krásne.Ružový kameň je najlepší liečiteľ citov. Dokáže vyhľadať neopätované city a bolesti srdca a následne ich nefunkčné a emocionálne stavy pretvorí. Zahojí vnútornú bolesť a clivosť. Pokiaľ ste zatiaľ nedokázali prijať lásku, otvorí ruženin vaše srdce, aby ste boli vrúcnejší. Ak ste milovali a lásku stratili, uľaví vášmu smútku. Ruženin vás naučí, ako milovať sami seba a vdýchne vám nový život, pokiaľ si myslíte, že vás nikto milovať nemôže. Nebudete môcť prijať lásku iného človeka, pokiaľ nedokážete milovať sami seba. Tento kameň vedie k odpusteniu sebe samému a vyvoláva sebadôveru spojenú s uznaním vlastnej ceny.
  •  Ametyst je mimoriadne mocný kameň s obrovskou ochrannou silou, obdarený vysoko spirituálnymi vibráciami. Ľudia mu pripisujú rôzne prívlastky, napríklad kameň mieru a sily, kameň metamorfózy, snový drak, či kameň spirituality Bráni nositeľov pred psychickými útokmi, lebo ich energiu premieňa v lásku. Blokuje geopatogénne zóny a negatívne energie plynúce prostredím okolo nás. Jeho vyrovnanosť prispieva k dosiahnutiu rozšírených stavov vedomia a napomáha pri meditáciách. Ametyst má silnú liečivú a očistnú moc. Podporuje taktiež spirituálne uvedomenie so všetkých súvislostí. Tradične sa nosil ako prostriedok zabraňujúci opilosti. Pôsobí tiež proti prehnanej telesnej žiadostivosti. Podporuje triezvosť. Prekonáva závislosti a bloky všetkého druhu. Pokiaľ sa používa na vyšších úrovniach osobnosti, otvára ametyst bránu do inej reality.Ametyst je mimoriadne blahodárny pre myseľ, ktorú dokáže podľa potreby ukľudniť aj povzbudiť. Pokiaľ meditujete, odvracia všetky myšlienky od všetkého svetského smeru k ukľudňujúcemu a hlbšiemu poznaniu. Vie zmierňovať obavy, umožňuje zlepšiť sústredenie a udržovať pod kontrolou všetko, čomu sa práve venujete. Napomáha prijímaniu nových myšlienok.Kameň pôsobí priaznivo na schopnosť rozhodovania. Posilňuje zdravé racionálne uvažovanie majiteľa a podnecuje aj jeho duchovný náhľad. Súčasne podporuje premenu zámeru na skutočnosť. Po duchovnej stránke ukľudňuje a zjednocuje, napomáha prenosu nervových signálov mozgu. Pomáha pri nespavosti spôsobenou príliš veľkou aktivitou mysle a chráni pred opakujúcimi sa nočnými morami. Ametyst zlepšuje pamäť i motiváciu, pomáha zameraniu na realistickejšie ciele. Tiež pomáha zapamätať si sny a správne im porozumieť. Uľahčuje vznik názorných živých predstáv.Ametyst udržuje rovnováhu medzi “vysokým“ a „nízkym“, zvyšuje citové sústredenie. Odstraňuje strach, zlosť, obavy a zlobu. Potláča smútok a ľútosť. Pomáha vyrovnať sa s prežitou stratou.Ametyst je jedným z najspirituálnejších kameňov. Prináša božskú lásku, ponúka vhľad do skutočnej podstaty človeka, povzbudzuje k nezištnosti a duchovnej  múdrosti. Otvára cestu pre rozvoj intuície a podporuje telesné vlohy. Ide o vynikajúci kameň pre meditáciu a veštenie. Je možné ho umiestniť na tretie oko, aby povzbudil jeho činnosť. Pokiaľ máte ametyst pri sebe počas spánku, môžete sa dočkať zážitkov spojených s pobytom mimo tela.
  • Číry kremeň (krištáľ) je vďaka svojej jedinečnej špirálovej kryštalickej forme najúčinnejší liečivý kryštál a najsilnejší zosilňovač energie na tejto planéte. Pohlcuje, ukladá, uvoľňuje a reguluje energiu. Okrem toho ju dokáže výborne odblokovať. Pokiaľ sú akupunktúrne ihličky pokryté kremeňom, vzrastie ich účinnosť o desať percent. Ako ukázala Kirlianova fotografia, vaše biomagnetické pole sa v prípade, že držíte v ruke kremeň, zdvojnásobí. Súčasne kremeň odstraňuje svalové kŕče a chráni pred radiáciou. Vytvára elektromagnetické vlny a odstraňuje elektrostatický náboj.Práca s kryštálmi kremeňa na vibračnej úrovni umožňuje naladenie na špecifickú energiu, ktorú potrebujeme k uzdraveniu alebo k splneniu duchovnej úlohy. Uvádza energiu do najdokonalejšieho možného stavu a odstraňuje vzniknutú nerovnováhu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnejšie vyššie tela. Súčasne vedie k hlbokému prečisteniu duše a spojenie duševnej dimenzie s mysľou.Na duchovnej úrovni zvyšuje kryštál kremeňa energiu na najvyššiu možnú mieru. Vyskytuje sa vo viacerých farbách. Číry kremeň funguje na všetkých rovinách bytia. Kryštály kremeňa v sebe ukladajú informácie ako prírodný počítač a súčasne predstavujú duchovnú knižnicu, ktorá čaká, kým do nej niekto vstúpi. Kremeň je vybavený tiež schopnosťou rozpúšťať karmickú setbu (zvyšky tráum, postojov alebo chorôb z minulých životov, ktoré zostávajú uchovávané v éterickom tele a môžu sa vyvinúť v nerovnováhu alebo chorobu v prítomnom živote). Zvyšuje duševné schopnosti a navádza vás k duchovnému účelu, pre ktoré ste vybraný. Pokiaľ sa použije pri meditácii, dokáže kremeň odfiltrovať všetky rušivé vplyvy. Je najúčinnejším príjemcom naprogramovania.Na mentálnej úrovni kremeň napomáha sústredeniu a uvoľňuje doposiaľ uzamknutú pamäť.