Orgonitová pyramída veľ. M – “Meditačná”

27,90 

Svojím zložením sa mimoriadne hodí pre meditáciu a rozvíjanie spirituality. Pomáha ukľudňiť a utíšiť myseľ, čo je základný predpoklad každej meditácie a pomáha mysli otvoriť sa vyššiemu vedomiu.

Kategória: SKU: 24

Popis

  • Rozmery: základňa – 9 cm, výška – cca 10 cm
  • Zloženie: striebro, bronz, čierna oceľ, meď, hliník, mosadz, harmonizačná mandala, číry krištáľ v strede v cca 1/3 výšky pyramídy a liečivé kamene:
  • Akvamarín vnáša harmóniu do svojho okolia a chráni pred jeho škodlivým znečistením. V dávnych dobách sa verilo, že dokáže čeliť temným mocnostiam a súčasne získavať priazeň ducha svetla. Povzbudzuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastný osud. Pomáha utvoriť vytrvalú, čestnú a dynamickú osobnosť. Dokáže zlomiť staré sebaobranné naprogramovanie. Akvamarín ukľudňuje myseľ a odstraňuje z nej nevhodné myšlienky. V duchovnej rovine akvamarín zbystruje intuíciu a otvára cestu k predvídavosti. Je skvelý kameň pre meditáciu, navodzuje vyššie stavy vedomia a duchovného uvedomenia. Ponúka svojmu majiteľovi, aby slúžil prospechu ľudstva.
  • Ametrín účinne kombinuje vlastnosti ametystu a citrínu. Účinkuje rýchlo a silno. Ametrín spája telesný svet s ríšou vyššieho vedomia. Tento kameň uľahčuje astrálne cestovanie a pôsobí pri tom ako ochranca. Bráni nositeľov pred psychickými útokmi. Očisťuje myseľ od stresov a napätia, ukľudňuje ju a umožňuje väčšie sústredenie pri meditácii. Ametrín otvára tretie oko, napomáha liečbe a vešteniam. Zjednocuje mužskú a ženskú energiu. Ametrín prináša optimizmus a pohodu, ktorá nie je narušovaná negatívnymi vonkajšími vplyvmi.
  • Ametyst je mimo riadne mocný kameň s obrovskou ochrannou silou, obdarený vysoko spirituálnymi vibráciami. Jeho vyrovnanosť prispieva k dosiahnutiu rozšírených stavov vedomia a napomáha pri meditáciách. Podporuje taktiež spirituálne uvedomenie so všetkých súvislostí. Prekonáva závislosti a bloky všetkého druhu. Ametyst je mimoriadne blahodárny pre myseľ, ktorú dokáže podľa potreby ukľudniť aj povzbudiť. Pokiaľ meditujete, odvracia všetky myšlienky od všetkého svetského smeru k ukľudňujúcemu a hlbšiemu poznaniu. Ametyst je jedným z najspirituálnejších kameňov. Prináša božskú lásku, ponúka náhľad do skutočnej podstaty človeka, povzbudzuje k nezištnosti a duchovnej  múdrosti. Otvára cestu pre rozvoj intuície a podporuje telesné vlohy. Ide o vynikajúci kameň pre meditáciu a veštenie.
  • Azurit poslúži ako sprievodca a radca pri duchovnom rozvoji a zlepšovaní intuície. Sprevádza dušu na ceste smerujúcej k osvieteniu. Čistí a stimuluje tretie oko a súčasne ho ladí, aby naviazalo kontakt s duchovným sprievodcom. Ide o kryštál umožňujúci bezpečné a ľahké cesty mimo tela. Zvyšuje vedomie na vyššiu úroveň a dodáva väčšiu mieu kontroly nad duchovným rozvojom. Jeho vlastnosti umožňujú ponoriť sa do meditácie a stavu jasnozrivosti. Citovo azurit prečisťuje myseľ od stresu, obáv a smútku.
  • Chalkopyrit je mocným vodičom energie , vystavuje vás „utrpeniam pravdy“, ukľudňuje vašu dušu a pomáva vstrebávať duchovné vedomie. V duchovnej oblasti je tento kameň pomôckou k dosiahnutiu „ bezmyšlienkového“ stavu, vyprázdnenie mysle, ktorý je nutný pre hlbokú meditáciu a rozjímanie o všeobecnej dokonalosti. Chalkopyrit tiež predvádza, že blahobyt je stav mysle a pomáha privábiť do života hojnosť.
  • Smaragd pomáha majiteľovi, aby sa sústredil na svoje zámery a posúva jeho vedomie na vyššiu úroveň. Zlepšuje duševnú schopnosť, otvára cestu jasnozrivosti a privádza na cestu k dosiahnutiu vyššej múdrosti. Podľa starých tradícií poskytuje smaragd ochranu pred kúzlami čarodejníkov a pomáha predpovedať budúcnosť. Povzbudzuje k hlbšiemu poznaniu seba samého. Rozširuje vedomie. Zvyšuje pocit jednoty, ničím nepodmienenej bezvýhradnej lásky, čo je pri meditácii tak isto veľmi vhodné, ba priam potrebné.
  • Sodalit spája logiku s intuíciou a otvára dokorán bránu vnímavosti ducha, alebo prináša informácie z vyššej mysle až dole na telesnú úroveň. Podnecuje činnosť šišinky a tretieho oka. Prehlbuje meditáciu. Ak sa ponoríte do meditácie navodenej sodalitom, dokáže vaša myseľ porozumieť aktuálnym okolnostiam vášho života. Ide o kameň podnecujúci majiteľa k ceste za pravdou a ideálmi, ktoré ho nútia zostať verný sám sebe a všetkému, čomu verí.