Orgonitová pyramída veľ. M – “Dobrý spánok”

27,90 

Svojím zložením ukľudňuje myseľ a tak pozitívne vplýva na kvalitný a regeneračný spánok, po ktorom budete oddýchnutí a vitálni. Svojimi vibráciami tiež zaženie nočné mory, prináša intuitívne sny a pomáha porozumieť im.

Kategória: SKU: 22

Popis

  • Rozmery: základňa – 9 cm, výška – cca 10 cm
  • Zloženie: striebro, bronz, čierna oceľ, meď, hliník, mosadz, harmonizačná mandala, číry krištáľ v strede v cca 1/3 výšky pyramídy a liečivé kamene:
  • Ametyst, starými civilizáciami prezývaný snový drak, ale aj kameň mieru a sily, je mimoriadne mocný kameň s obrovskou ochrannou silou, obdarený vysoko spirituálnymi vibráciami. Bráni nositeľov pred psychickými útokmi, lebo ich energiu premieňa v lásku. Blokuje geopatogénne zóny a negatívne energie plynúce prostredím okolo nás. Ametyst má silnú liečivú a očistnú moc. Tradične sa nosil ako prostriedok zabraňujúci opitosti. Je mimoriadne blahodárny pre myseľ, ktorú dokáže podľa potreby ukľudniť aj povzbudiť. Vie zmierňovať obavy, umožňuje zlepšiť sústredenie a udržovať pod kontrolou všetko, čomu sa práve venujete. Napomáha prijímaniu nových myšlienok. Po duchovnej stránke ukľudňuje a zjednocuje, napomáha prenosu nervových signálov mozgu. Pomáha pri nespavosti spôsobenou príliš veľkou aktivitou mysle a chráni pred opakujúcimi sa nočnými morami. Ametyst zlepšuje pamäť i motiváciu, pomáha zameraniu na realistickejšie ciele. Tiež pomáha zapamätať si sny a správne im porozumieť. Odstraňuje strach, zlosť, obavy a zlobu. Potláča smútok a ľútosť. Pomáha vyrovnať sa s prežitou stratou. Ametyst je jedným z najspirituálnejších kameňov. Prináša božskú lásku, ponúka vhľad do skutočnej podstaty človeka, povzbudzuje k nezištnosti a duchovnej  múdrosti. Ametyst prináša intuitívne sny. Premieňa nižšiu energiu na vyššie vibrácie duchovnej a éterickej ríše.
  • Ametrín účinne kombinuje vlastnosti ametystu a citrínu. Účinkuje rýchle a silne. Obzvlášť užitočný je v prípade dlhodobých chorôb, lebo umožňuje odhaliť príčiny nerovnováhy. Tento kameň uľahčuje astrálne cestovanie a pôsobí pri tom ako ochranca. Bráni nositeľov pred psychickými útokmi. Očisťuje myseľ od stresov a napätia, ukľudňuje ju a umožňuje väčšie sústredenie pri meditácii. V duševnej rovine ametrín zvyšuje znášanlivosť medzi ľuďmi a pomáha odstraňovať predsudky. Ako kameň mimoriadne nabitý energiou podnecuje tvorivé schopnosti zvyšuje schopnosť rozhodovať o vlastnom živote. Je taktiež nápomocný pri skúmaní všetkých vhodných možností a prináša tvorivé spôsoby riešenia. Ponúka intelektu cestu za hranice každodennej reality, aby sa spojilo s vyšším vedomím. V citovom živote ametrín prekonáva bloky vrátane negatívneho citového naprogramovania a očakávania. Prináša náhľad do vnútorných príčin citových problémov. Ametrín prináša optimizmus a pohodu, ktorá nie je narušovaná negatívnymi vonkajšími vplyvmi.
  • Akvamarín je kameň symbolizujúci odvahu. Jeho ukľudňujúca energia potláča stres a ukľudňuje myseľ. Vnáša harmóniu do svojho okolia a chráni pred jeho škodlivým znečistením. V dávnych dobách sa verilo, že dokáže čeliť temným mocnostiam a súčasne získavať priazeň ducha svetla. V duševnej rovine je akvamarín duchovne spriaznený s citlivými ľuďmi. Má schopnosť vyvolávať toleranciu druhých. Prekonáva predsudky a poskytuje podporu všetkým odpovedajúcim jedincom. Povzbudzuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastný osud. Pomáha utvoriť vytrvalú, čestnú a dynamickú osobnosť. Dokáže zlomiť staré sebaobranné naprogramovanie. Akvamarín ukľudňuje myseľ a odstraňuje z nej nevhodné myšlienky. Filtruje informácie prúdiace do mozgu, zlepšuje vnímavosť, zbystruje intelekt a vo chvíľach zmätku vyjasňuje skutočné okolnosti. Ide o kameň, ktorý napomáha k porozumeniu skrývaným citovým stavom a súčasne vníma naše pocity. Zmierňuje obavy a zvyšuje citlivosť a vnímavosť. V duchovnej rovine akvamarín zbystruje intuíciu a otvára cestu k predvídavosti. Je skvelý kameň pre meditáciu, navodzuje vyššie stavy vedomia a duchovného uvedomenia. Ponúka svojmu majiteľovi, aby slúžil prospechu ľudstva. Akvamarín vytvára ochranný štít pre auru a uvádza do rovnováhy čakry. Prečisťuje krčnú čakru a udržuje komunikáciu s vyššími rovinami. Taktiež pomáha udržovať súlad medzi fyzickým a duchovným telom.
  • Sodalit je kameň racionálneho myslenia, pravdy a komunikácie. Ide o kameň podnecujúci majiteľa k ceste za pravdou a ideálmi, ktoré ho nútia zostať verný sám sebe a všetkému, čomu verí. Sodalit ruší elektromagnetické znečistenie a pomôže ľuďom, ktorí sú citliví na „syndróm chorých budov“ (skupina príznakov zahrňujúcich bolesti hlavy, závraty, žalúdočnú nevoľnosť, zvieranie hrude a celkovú vyčerpanosť, ktoré sú spojené s budovami postihnutými znečisteným vzduchom, zlou ventiláciou alebo negatívnymi energiami prenikajúcimi z okolitého prostredia) alebo na elektromagnetický smog. Sodalit potláča duševný zmätok a intelektuálnu závislosť. Podnecuje k racionálnemu uvažovaniu, objektivite, pravde a intuitívnemu uvažovaniu. Keďže vnáša do mysle kľud, umožňuje prijímať nové informácie. Uľahčuje vzdávanie sa starých vlastností a strnulého spôsobu uvažovania. Súčasne tak vytvára priestor pre nový pohľad na svet. V duševnej rovine prináša sodalit vyrovnanosť a potláča návaly paniky. Dokáže transformovať povahu ľudí, ktorí cítia potrebu neustále sa brániť alebo reagujú príliš citlivo. Odhaľuje korene ich obáv, fóbií, pocitov viny a zväzujúceho jednania, čo im bráni stať sa tým, kým naozaj sú. Zvyšuje sebavedomie, pomáha prijímať samých seba a zvyšuje dôveru vo vlastné schopnosti. Sodalit je jedným z kameňov, ktoré vynášajú na svetlo tienisté vlastnosti a umožňuje, aby ich človek bez posudzovania prijal.