Ako a prečo pôsobia liečivé kamene

Ako a prečo pôsobia liečivé kamene

 

p1070682 Ak sa zaoberáte liečivými kameňmi, ak na seba necháte pôsobiť ich krásu, lesk a čisté farby, budete nimi určite nie len fascinovaní, tak ako už od dávna mnohí ľudia, ale začnete tušiť aj ich tajomný vplyv.

Ale tam, kde sa človek pred tým uspokojil s intuitívnym chápaním týchto síl, sa dnes vyžaduje logické objasnenie. Výsledky výskumu modernej fyziky nám k nemu dodávajú možné vysvetlenie: vlastnosti všetkých materiálnych a organických štruktúr sa zakladajú na vibráciách energie, z ktorých sa skladajú viditeľné aj neviditeľné javy. Prostredníctvom zákona o rezonancii vibrácií (ľudovo povedané: vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá – rovnaké energie sa navzájom priťahujú a zosilňujú) na seba môžu vzájomne pôsobiť. Zdrojom celého stvorenia je nekonečná energia vedomia, tá energia, ktorá sa doteraz neprejavila a nemá teda žiadnu formu alebo vlastnosti. Ak začne táto energia vedomia vibrovať, vzniknú štruktúry tvoriace základ všetkých javov v najrôznejších variáciách a premenách. Čím hustejšie sú tieto vibrácie, tým hmatateľnejším sa stáva tento prejav až k poslednému článku reťazca, ktorým je pevná hmota, matéria. Podobný princíp je známy z kvantovej fyziky. Tu sa jedná a zjednotené pole, čo je oblasť hmoty s minimálnymi podnetmi, v ktorých sú všetky reakcie hmoty latentné (navonok sa neprejavujúce) a z ktorého môžu vystupovať vo forme javov a vytvárať tak viditeľný svet. Prostredníctvom zákona o zhodných vibráciách bývajú telo, duša i duch človeka ovplyvňované najrôznejším spôsobom. Väčšina ľudí bezprostredne pociťuje tento vplyv v oblasti farieb.

Aj u liečivých kameňov sa vyskytujú základné vibračné vzorce, prejavujúce sa predovšetkým rôznymi farbami a kryštalickými štruktúrami, ktoré stelesňujú zákony usporiadania a pripomínajú nám kozmický poriadok. Milióny rokov zušľachťovania a zjemňovania urobili z liečivých kameňov to, čím sú dnes – jednou z foriem dokonalosti. Už z dávnych vekov v sebe nesú naprogramované informácie a môžu u človeka navodiť zmeny vedúce k podobnej dokonalosti. Okrem toho nás spojujú s ochrannými a posilňujúcimi vibráciami Zeme, vo vnútri ktorej vznikli. Pretože ako nositelia svetla obsahujú ich čisté farby aj vesmírnu energiu, liečivé kamene môžu spolupôsobiť so silami univerza a Zeme a môžu nám ich sprostredkovať. Súčinnosť týchto síl robí z drahých kameňov cennú pomoc pri našom rozvoji a pri udržaní dobrého zdravotného stavu. Ak máme liečivé kamene vo svojej blízkosti , dochádza k zušľachťovaniu našich vlastných vibrácií. Týmto spôsobom sa oživujú všeobecné štruktúry poriadku a sily, obsiahnuté v kameňoch, ktoré sú tiež súčasťou našej bytosti.

V súčasnej dobe prežívame opäť pozoruhodnú renesanciu týchto vedomostí o liečivých kameňoch. Stále viac ľudí je ochotných vnímať svet ako celok, vnútorne sa spojiť s najrôznejšími aspektmi stvorenia prísť tak k poznaniu, že všetky javy (aj tá najhustejšia hmota – matéria) sú prestúpené duchovnou energiou.

Najlepšie môžu drahé kamene účinkovať, ak sme vnútorne uvoľnení a ochotní prijímať ich vplyv.

ACHÁT

Znamenie zverokruhu: baran, blíženci, býk, rak, lev, panna, škorpión, strelec, ryby

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Achát stabilizuje auru, ruší a pretvára negatívne energie. Jeho očistná sila pôsobí mocne na telesnej aj citovej úrovni. Pokiaľ si ho človek umiestni na srdce, dokáže liečiť citovú nevyrovnanosť brániacu prijímať lásku. Noseniu na žalúdku alebo užívanie v podobe elixíru povzbudzuje tráviaci proces a prináša úľavu pri gastritíde. Lieči oči, žalúdok a maternicu. Čistí lymfatický systém a slinivku brušnú. Posilňuje krvný obeh a lieči kožné choroby.

Vlastnosti: Ide o veľmi stály kameň, tvorený mikroskopickými kryštálmi kremeňa ukladaného vo vzájomne spojených krúžkoch. Acháty slúžia ako uzemňovacie kamene, ktoré nám dodávajú telesnú, citovú a rozumovú rovnováhu. Pomáhajú sústreďovať a stabilizovať telesné energie.

Achát dokáže uvádzať do súladu prvky jin a jang predstavujúce pozitívne a negatívne sily udržiavajúce celý vesmír na pevnom mieste. Ako kameň schopný utišovať a ukľudňovať funguje achát síce pomaly, ale poskytuje veľkú silu. Jeho mnohonásobné vrstvy dokážu vyniesť na svetlo doposiaľ ukryté informácie.

V duševnej rovine achát citlivo pomáha k tomu, aby jeho majiteľ prijímal sám seba, čím podporuje jeho sebadôveru. Pomáha sebapoznaniu a odhaľovaniu doposiaľ skrytých okolností a obracia pozornosť svojho nositeľa k nerovnováhe narušujúcej jeho pohodu.

Achát vylepšuje duševný život, pretože posilňuje schopnosť sústredenia a analýzy smerujúcej k prijímaniu praktických rozhodnutí. Láska achátu k pravde dodáva človeku odvahu, aby bol sám k sebe úprimný. Achát tvorený priezračnými kryštálmi dokáže vyvolávať spomienky.

V citovej rovine achát pomáha prekonávať negatívne pocity a horkosti, ktoré niekedy nosíme v srdci. Lieči vnútornú zlobu, posilňuje lásku a dodáva odvahu k jej novému hľadaniu. Je užitočný pri citových sklamaniach. Navodzuje pocit bezpečia a istoty, pretože odstraňuje vnútorné napätie.

V duchovnej rovine achát rozširuje vedomie a otvára spojnice smerujúce ku kolektívnej múdrosti a poznaniu jednoty všetkého živého. Povzbudzuje k tichému rozjímaniu a zužitkovaniu skúseností vedúcich k duchovnému rastu a vnútornej stabilite.[

AKVAMARÍN

Kameň: AKVAMARÍN

Znamenia zverokruhu: baran, býk, blíženci, váhy, škorpión, vodnár, ryby

Čakry, na ktoré pôsobí: piata čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Akvamarín dobre slúži pri liečbe bolesti krku, opuchnutých žliaz a problémoch so štítnou žľazou. Uvádza do rovnováhy hypofýzu a štítnu žľazu regulujúcu hormóny a rast. Tento kameň má tiež celkový účinok na svaly. Posilňuje činnosť orgánov starajúcich sa o prečisťovanie tela. Prospešne pôsobí na oči, čeľusť, zuby a žalúdok. Úspešne funguje proti krátkozrakosti i ďalekozrakosti a ukľudňuje príliš búrlivé reakcie imunitného systému. Pomáha taktiež pri auto imunitných chorobách ako je napríklad senná nádcha.

Vlastnosti: Akvamarín je kameň symbolizujúci odvahu. Jeho ukľudňujúca energia potláča stres a ukľudňuje myseľ. Vnáša harmóniu do svojho okolia a chráni pred jeho škodlivým znečistením. V dávnych dobách sa verilo, že dokáže čeliť temným mocnostiam a súčasne získavať priazeň ducha svetla. Námorníci ho nosili ako talizman proti utopeniu.

V duševnej rovine je akvamarín duchovne spriaznený s citlivými ľuďmi. Má schopnosť vyvolávať toleranciu druhých. Prekonáva predsudky a poskytuje podporu všetkým odpovedajúcim jedincom. Povzbudzuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastný osud. Pomáha utvoriť vytrvalú, čestnú a dynamickú osobnosť. Dokáže zlomiť staré sebaobranné naprogramovanie.

Akvamarín ukľudňuje myseľ a odstraňuje z nej nevhodné myšlienky. Filtruje informácie prúdiace do mozgu, zlepšuje vnímavosť, zbystruje intelekt a vo chvíľach zmätku vyjasňuje skutočné okolnosti. Vzhľadom k svojej schopnosti doťahovať veci až k potrebnému koncu je akvamarín vhodným pomocníkom pri uzatváraní záležitostí vo všetkých rovinách. Prečisťuje zablokovanú komunikáciu a zlepšuje sebavyjadrovanie. Ide o kameň, ktorý napomáha k porozumeniu skrývaným citovým stavom a súčasne vníma naše pocity. Zmierňuje obavy a zvyšuje citlivosť a vnímavosť.

V duchovnej rovine akvamarín zbystruje intuíciu a otvára cestu k predvídavosti. Je skvelý kameň pre meditáciu, navodzuje vyššie stavy vedomia a duchovného uvedomenia. Ponúka svojmu majiteľovi, aby slúžil prospechu ľudstva.

AMETRÍN

Kameň: AMETRÍN

Znamenia zverokruhu: váhy

Čakry, na ktoré pôsobí: tretia, šiesta a siedma čakra

Orgány na ktoré pôsobí: Ametrín preniká až ku koreňom problémov. Jeho silná očistná moc odstraňuje z aury všetko negatívne a z tela všetko jedovaté. Mimoriadne účinný čistič krvi a zdroj energie, ktorý prispieva k regenerácií fyzického tela a posilňuje imunitný systém. Blahodárne pôsobí na vegetatívny nervový systém a fyzické dospievanie. Stabilizuje DNA a napomáha okysličovaniu tela. Ametrín lieči syndróm chronickej únavy, potláča príliš silné vzrušenie, depresie, poruchy trávenia a vredy.

Lieči taktiež únavu, malátnosť, trvalé bolesti hlavy a poruchy spojené so stresom. Uvoľňuje zablokovanie telesného, emocionálneho a duševného tela.

Vlastnosti: Ametrín účinne kombinuje vlastnosti ametystu a citrínu. Účinkuje rýchlo a silno. Obzvlášť užitočný je v prípade dlhodobých chorôb, lebo umožňuje odhaliť príčiny nerovnováhy. Ametrín spája telesný svet s ríšou vyššieho vedomia. Tento kameň uľahčuje astrálne cestovanie a pôsobí pri tom ako ochranca. Bráni nositeľov pred psychickými útokmi. Očisťuje myseľ od stresov a napätia, ukľudňuje ju a umožňuje väčšie sústredenie pri meditácii.

Ametrín otvára tretie oko, napomáha liečbe a vešteniam. Zjednocuje mužskú a ženskú energiu.

V duševnej rovine ametrín zvyšuje znášanlivosť medzi ľuďmi a pomáha odstraňovať predsudky. Ako kameň mimoriadne nabitý energiou podnecuje tvorivé schopnosti zvyšuje schopnosť rozhodovať o vlastnom živote. Ide o kameň, ktorý dokáže zmieriť i očividné protiklady. V duševnej rovine ametrín prináša jas, uvádza do súladu vnemy a činy, posilňuje sústredenie a pomáha všetko naplno premyslieť. Je taktiež nápomocný pri skúmaní všetkých vhodných možností a prináša tvorivé spôsoby riešenia. Ponúka intelektu cestu za hranice každodennej reality, aby sa spojilo s vyšším vedomím.

V citovom živote ametrín prekonáva bloky vrátane negatívneho citového naprogramovania a očakávania. Prináša náhľad do vnútorných príčin citových problémov. Ametrín prináša optimizmus a pohodu, ktorá nie je narušovaná negatívnymi vonkajšími vplyvmi.

AMETYST

p1070623 Kameň: AMETYST

Znamenia zverokruhu: baran, panna, škorpión, strelec, vodnár, ryby

Čakry, na ktoré pôsobí: piata, šiesta a siedma čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Ametyst podnecuje produkciu hormónov. Vylaďuje systém žliaz s vnútornou sekréciou a metabolizmus. Posilňuje vylučovacie orgány a imunitný systém. Ide o skvelý čistič krvi. Ametyst dokáže uľaviť od telesnej, citovej a duševnej bolesti alebo od stresu. Vie tiež zablokovať geopatogénne zóny. Zmierňuje bolesti hlavy a uvoľňuje napätie. Tento kameň zmenšuje podliatiny, lieči rany a pomáha odstraňovať opuchy. Pomáha tiež pri poruchách sluchu. Lieči nerovnováhu žalúdočného a dýchacieho systému. Pomáha pri kožných chorobách, bunkových poruchách a nerovnováhe tráviaceho traktu. Blahodárne pôsobí na čreva, kde reguluje stav črevnej flóry, odstraňuje parazity a zlepšuje vstrebávanie vody. Ametyst lieči nespavosť a zaisťuje kľudný spánok. Na najjemnejšej úrovni udržuje ametyst rovnováhu medzi telesným, duševným a emocionálnym telom a súčasne zaisťuje ich prepojenie. Čistí auru a premieňa negatívnu energiu. Podnecuje činnosť krčnej a korunnej čakry. Poslúži ľuďom, ktorých fyzická existencia sa blíži ku koncu. Ametyst dokáže stabilizovať duševný stav, ale nemal by sa používať v prípadoch paranoje alebo schizofrénie.

Vlastnosti: Ametyst je mimo riadne mocný kameň s obrovskou ochrannou silou, obdarený vysoko spirituálnymi vibráciami. Ľudia mu pripisujú rôzne prívlastky, napríklad kameň mieru a sily, kameň metamorfózy, snový drak, či kameň spirituality Bráni nositeľov pred psychickými útokmi, lebo ich energiu premieňa v lásku. Blokuje geopatogénne zóny a negatívne energie plynúce prostredím okolo nás. Jeho vyrovnanosť prispieva k dosiahnutiu rozšírených stavov vedomia a napomáha pri meditáciách. Ametyst má silnú liečivú a očistnú moc. Podporuje taktiež spirituálne uvedomenie so všetkých súvislostí. Tradične sa nosil ako prostriedok zabraňujúci opilosti. Pôsobí tiež proti prehnanej telesnej žiadostivosti. Podporuje triezvosť. Prekonáva závislosti a bloky všetkého druhu. Pokiaľ sa používa na vyšších úrovniach osobnosti, otvára ametyst bránu do inej reality.

Ametyst je mimoriadne blahodárny pre myseľ, ktorú dokáže podľa potreby ukľudniť aj povzbudiť. Pokiaľ meditujete, odvracia všetky myšlienky od všetkého svetského smeru k ukľudňujúcemu a hlbšiemu poznaniu. Vie zmierňovať obavy, umožňuje zlepšiť sústredenie a udržovať pod kontrolou všetko, čomu sa práve venujete. Napomáha prijímaniu nových myšlienok.

Kameň pôsobí priaznivo na schopnosť rozhodovania. Posilňuje zdravé racionálne uvažovanie majiteľa a podnecuje aj jeho duchovný náhľad. Súčasne podporuje premenu zámeru na skutočnosť. Po duchovnej stránke ukľudňuje a zjednocuje, napomáha prenosu nervových signálov mozgu. Pomáha pri nespavosti spôsobenou príliš veľkou aktivitou mysle a chráni pred opakujúcimi sa nočnými morami. Ametyst zlepšuje pamäť i motiváciu, pomáha zameraniu na realistickejšie ciele. Tiež pomáha zapamätať si sny a správne im porozumieť. Uľahčuje vznik názorných živých predstáv.

Ametyst udržuje rovnováhu medzi “vysokým“ a „nízkym“, zvyšuje citové sústredenie. Odstraňuje strach, zlosť, obavy a zlobu. Potláča smútok a ľútosť. Pomáha vyrovnať sa s prežitou stratou.

Ametyst je jedným z najspirituálnejších kameňov. Prináša božskú lásku, ponúka vhľad do skutočnej podstaty človeka, povzbudzuje k nezištnosti a duchovnej  múdrosti. Otvára cestu pre rozvoj intuície a podporuje telesné vlohy. Ide o vynikajúci kameň pre meditáciu a veštenie. Je možné ho umiestniť na tretie oko, aby povzbudil jeho činnosť. Pokiaľ máte ametyst pri sebe počas spánku, môžete sa dočkať zážitkov spojených s pobytom mimo tela.

ANGELIT

Kameň: ANGELIT

Znamenia zverokruhu: vodnár

Čakry, na ktoré pôsobí: štvrtá a piata čakra

Orgány na ktoré pôsobí: Po priložení na chodidlá angelit odblokuje meridiány a energetické dráhy. Rezonuje s krkom, lieči zápaly a uvádza do rovnováhy štítnu a prištítnu žľazu. Tento tíšiaci, ukľudňujúci kameň napravuje poruchy tkanív a krvného riečišťa. Uchováva rovnováhu tekutín v tele a môže fungovať ako močopudný liek. Dá sa použiť aj pre kontrolu hmotnosti. Má vzťah hlavne k pľúcam a pažiam. Angelit vie utíšiť bolesť zo spálenia na slnku. Na jemnej úrovni upravuje rovnováhu medzi fyzickým telom a éterickou ríšou.

Vlastnosti: Angelit je jedným s kameňov vedomia pre nový vek. Symbolizuje mier a bratstvo. Ako napovedá jeho názov, napomáha angelit dosiahnuť kontakt s ríšou anjelov. Pomáha pri telepatickej komunikácii a umožňuje cestovanie mimo telo, pri ktorom je zachovaný kontakt s reálnym svetom. Angelit je pre liečiteľov mocný kameň, pretože prehlbuje naladenie ich myslí a zvyšuje vnímavosť. Zaisťuje tiež ochranu prostredia alebo tela, zvlášť pokiaľ sa užíva v podobe elixíru.
Angelit je tvorený celestitom, ktorý bol v hlbinách zeme milióny rokov stlačený a uchoval si mnoho vlastností uvedeného kameňa.
V duševnej rovine vám angelit pomôže vysloviť svoju pravdu bez ohľadu na to, ako môže znieť. Súčasne vďaka nemu budete súcitnejší a zmierlivejší – zvlášť k veciam, ktoré s nedajú zmeniť. Mierni duševnú bolesť a čelí krutosti. Mentálne sa angelit používa k lepšiemu pochopeniu astrológie a k hlbšiemu porozumeniu matematike. Rovnako pomáha naviazaniu telepatického kontaktu medzi dvoma bytosťami.
Duchovne je angelit plný zľutovania a súcitu. Bolesť a nesúlad mení na jednotu a súčasne lieči rany, keď otvára cestu vedúcu k duchovnej inšpirácii. Navodzuje hlboký pocit kľudu a mieru. Pomáha naväzovať kontakt s vesmírnou energiou.
Zvyšuje úroveň vedomia. Angelit podporuje proces znovuzrodenia, stimuluje liečenie a otvára cestu pre jasnovidecké pozorovanie vzdialených vecí.

AVENTURÍN

p1070632 Kameň: AVENTURÍN

Znamenia zverokruhu: baran, býk, rak, váhy, strelec

Čakry, na ktoré pôsobí: štvrtá (zelený aventurín) a piata čakra (modrý aventurín)

Orgány, na ktoré pôsobí: Aventurín pôsobí priaznivo na štítnu žľazu, zaisťuje prepojenie tkaniva s nervovým systémom. Pomáha udržte rovnováhu krvného tlaku a podnecuje metabolizmus. Znižuje hladinu cholesterolu, pôsobí preventívne proti vzniku arteriosklerózy a prepuknutí alergií. Pomáha pri úľave od migrény a blahodárne pôsobí na oči. Aventurín lieči nadľadvinky, pľúca, dutiny, srdce a svalový i urogenitálny systém. V podobe elixíru prináša úľavu od kožných problémov.

Vlastnosti: Aventurín je kameň, ktorý pôsobí vysoko kladne na všetko, čo má súvislosť s prosperitou a majetkom. Je silno prepojený s ríšou dévov (nevtelené entity, ktoré podľa ezoterických náuk obývajú prírodné útvary – stromy, rieky, hory alebo im vládnu), používa sa na ochranu záhrad alebo domov pred geopatogénnymi zónami. Aventurín, ktorý nosíte pri sebe, pohlcuje elektromagnetický smog a chráni pred látkami znečisťujúcimi životné prostredie. Ak ho pripevníte k mobilnému telefónu, zaistite taktiež ochranu pred žiarením, ktoré z neho vychádza. Kryštál aventurínu zmierňuje ba dokonca ruší dopad negatívnych situácií a obracia ich v opak.

V duševnej rovine aventurín posilňuje schopnosti nutné k riadeniu iných ľudí a k rozhodovaniu. Zaisťuje schopnosť súcitu a vcítenie do mysle druhých ľudí. Pôsobí tiež priaznivo na vytrvalosť. Dokáže človeka zaviesť späť do minulosti, kde môže nájsť korene súčasnej nerovnováhy. Kameň pomáha proti koktavosti i ťažkým neurózam, pretože uľahčuje pochopenie problémov, ktoré sú v pozadí týchto porúch. Aventurín stabilizuje duševný stav, podporuje vnímavosť a zvyšuje kreativitu. Učí citlivému vnímaniu rôznych možností a variant riešenia – najmä tých, s ktorými prichádzajú ostatní. Aventurín spojuje v jedno rozumovú a citovú vrstvu osobnosti. Pomáha pri úľave od zlosti a podráždenia. Podnecuje prejavy citu a pomáha nám zotrvať v srdci iného človeka.

Po telesnej stránke napomáha navodiť príjemný stav vyrovnanosti.

Reguluje rast detí od narodenia do siedmeho roku života. Udržuje rovnováhu medzi mužskou a ženskou energiou a podnecuje regeneráciu srdca. Duchovne chráni aventurín srdcovú čakru, ktorú pomáha brániť pred psychickým „vampírizmom“ odsávajúcim srdcovú energiu

AZURIT

Kameň: AZURIT

Znamenia zverokruhu: býk, strelec, kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: šiesta čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Azurit pomáha pri krčných problémoch, artritíde a ťažkostiach s kĺbmi. Narovnáva chrbticu a funguje na úrovni bunky, kde odstraňuje rozličné blokády alebo poškodenia mozgu. Lieči ľadviny, žlčník a ťažkosti s pečeňou. Pôsobí priaznivo na slezinu, štítnu žľazu, kosti, zuby a kožu. Napomáha detoxikácii organizmu. Pomáha tiež  vývoju zárodku v maternici.

Dodáva energiu a pomáha vyladiť vyššie telesné roviny. Prečisťuje čakry. Elixír z neho dodáva silu pri krízach v priebehu liečby, kedy sa dočasne znovu objavujú symptómy choroby a stav pacienta sa prechodne zhoršuje.

Vlastnosti: Azurit, známy aj ako kameň mudrcov, poslúži ako sprievodca a radca pri duchovnom rozvoji a zlepšovaní intuície. Sprevádza dušu na ceste smerujúcej k osvieteniu. Čistí a stimuluje tretie oko a súčasne ho ladí, aby naviazalo kontakt s duchovným sprievodcom. Ide o kryštál umožňujúci bezpečné a ľahké cesty mimo tela. Zvyšuje vedomie na vyššiu úroveň a dodáva väčšiu mieru kontroly nad duchovným rozvojom. Jeho vlastnosti umožňujú ponoriť sa do meditácie a stavu jasnozrivosti.

Azurit je mocný liečivý kameň, vďaka ktorému ľahšie pochopíte psychosomatický dopad pôsobenia mysle a citu na telo. V duševnej rovine prináša azurit jasné porozumenie, odhaľuje nové perspektívy a rozširuje myseľ. Odstraňuje dlhodobé bloky komunikácie a stimuluje pamäť. Zlepšuje porozumenie realite, pomáha prekračovať hranice v minulosti naprogramovaného systému viery  a dovoľuje mieriť bez strachu naprieč neznámemu. Azurit prináša hlbšie pochopenie súvislosti a nový pohľad na okolitý svet. Kedysi prijaté staré dogmy sa pod jeho vplyvom stávajú znovu predmetom úvah a sú vystavované skúške pravdivosti.

Citovo azurit prečisťuje myseľ od stresu, obáv a smútku. Súčasne vnáša do emócií viac svetla. Premieňa strach a fóbie, pričom pomáha pochopiť ich hlbšie príčiny. Ukľudňuje každého, kto z nervozity príliš veľa hovorí a dodáva odvahu všetkým, ktorí majú strach sa vyjadriť

CITRÍN

Kameň: CITRÍN

Znamenia zverokruhu: baran, býk, blíženci, lev, panna,

Čakry, na ktoré pôsobí: tretia čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Citrín je vynikajúci kameň, pokiaľ ide o obnovu stratených síl a energie. Blahodárne pôsobí pri chronickom únavovom syndróme a navrátenie následkov degeneratívnych porúch do normálu.

Citrín povzbudzuje trávenie, slezinu a slinivku brušnú. Zažehnáva infekcie v ľadvinách a močovom mechúre. Pomáha pri očných problémoch, podporuje krvný obeh, zbavuje krv toxických látok, podnecuje činnosť brzlíka a udržuje v rovnováhe funkciu štítnej žľazy. Pomáha posilňovať nervy. Citrín tiež pomáha zbavovať sa všetkého škodlivého – priaznivo sa prejavuje pri zápche a zaberá na celulitídu. Ako elixír pôsobí blahodárne pri problémoch s menštruáciou a niektorých symptómoch spojených s menopauzou, kde uvádza do rovnováhy jednotlivé hormóny a zaháňa únavu.

Vlastnosti: Citrín funguje ako účinný čistič a regenerátor. Ako kameň, ktorý v sebe uchováva slnečnú energiu, predstavuje mimoriadne blahodárne pôsobiaci kryštál. Svojmu majiteľovi predáva teplo, energiu a zvyšuje jeho tvorivé schopnosti. Ide o jeden z kryštálov, ktorý nikdy nepotrebuje čistenie. Pohlcuje, premieňa, rozptyľuje a uzemňuje negatívnu energiu, vďaka čomu má mimoriadne ochranný účinok na životné prostredie, v ktorom sa jeho majiteľ pohybuje. Citrín prináša energiu do všetkých úrovní života. Ako ochranca aury, funguje ako systém včasného varovania, čím poskytuje svojmu majiteľovi vždy dostatok času k akcii na vlastnú obranu. Dokáže tiež čistiť čakry – najmä čakru solar plexu a sakrálnu. Aktivuje k činnosti korunnú čakru a zosilňuje intuíciu. Citrín tiež prečisťuje vyššie úrovne osobnosti a uvádza ich do rovnováhy s nižším fyzickým telom.

Je to jeden z kameňov hojnosti. Tento dynamický kameň učí, ako k sebe prilákať bohatstvo a prosperitu spoločne s úspechom a všetkými dobrými a príjemnými vecami, ktoré svet ponúka. Citrín je šťastný, štedrý kameň, ktorý vás bude nabádať, aby ste sa o všetko rozdelili, ale súčasne vám dopomôže žiť v hojnosti. Je obdarený mocou poskytnúť šťastie každému, kto vlastní jeho kryštál. Melanchólia a negatívne emócie nemajú v jeho blízkosti miesto. Ide o kameň, ktorý veľmi dobre poslúži pri urovnávaní vzťahov v skupinách či v rodine, kde vládnu spory.

Na duševnej úrovni citrín napomáha, aby sme sa prijali takí, akí sme. Súčasne dodáva sebadôveru a potláča sebazničujúce sklony. Posilňuje individualitu, zvyšuje motiváciu, podnecuje tvorivé schopnosti a sebavyjadrenie. Vďaka tomu kryštálu nebudete tak precitlivení – najmä na kritiku okolia.

Súčasne sami získate schopnosť konštruktívnej kritiky. Citrín pomáha rozvíjať pozitívne postoje, nazerať optimisticky do budúcnosti a ísť ďalej s prúdom času miesto obzerania sa späť. Vďaka tomuto kameňu sa dokážete tešiť z poznávania nového, pričom budete vedieť preskúmať každú možnosť, pokiaľ nenájdete najlepšie možné riešenie.

Citrín posilňuje koncentráciu a dodáva mysli nové sily. Výborne funguje pri prekonávaní depresií, obáv a fóbií. Citrín nastoľuje pocit vnútorného kľudu, vďaka čomu si cestu do vašej mysle nájde nové poznanie a múdrosť. Napomáha stráviť nové informácie, analyzovať situáciu a zvoliť pozitívny smer ďalšieho postupu. Ide o kameň, ktorý prebúdza vyššiu myseľ. Pokiaľ budete nosiť prívesok s citrínom, prekonáte problémy so slovným vyjadrením svojich myšlienok a citov.

V citovej rovine vnáša citrín do života potešenie a radosť. Pomáha zbaviť sa negatívnych vlastností, strachu a obťažujúcich pocitov ukrytých v hĺbke osobnosti. Pomôže prekonať strach zo zodpovednosti a zastaviť prejavy zlosti. Tento kryštál vám tiež pomôže plávať prúdom vlastných pocitov a nájsť citovú rovnováhu. Hmotnému telu prináša citrín energiu a novú silu. Výrazne pomáha ľuďom, ktorí sú obzvlášť citlivý na stav životného prostredia a na vplyv okolia.

FLUORIT

Kameň: FLUORIT

Znamenie zverokruhu: ryby, vodnár, kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: piata, šiesta a siedma čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Fluorit je účinným prostriedkom k liečbe, ktorý si poradí s infekciami a najrôznejšími poruchami. Blahodárne pôsobí na zuby, bunky i kosti a dokáže opravovať aj poškodenú DNA. Účinne zasahuje proti vírom, obzvlášť v podobe elixíru. Fluorit dokáže regenerovať kožu a sliznice, obzvlášť v dýchacích cestách. Prispieva k hojenie vredov a rán. Blahodárne účinkuje pri nachladnutí, nádche a zápaloch dutín. Zlepšuje fungovanie kĺbov. Prináša úľavu pri artritíde, reumatizme a bolestiach chrbta. Pomáha taktiež pri bolestiach spojených s chorobami nervového systému. Lieči kožu, z ktorej odstraňuje škvrny a vrásky. Môže sa použiť behom stomatologických zásahov. Fluorit prispieva k obnove sexuálnej rozkoše.

Vlastnosti: Fluorit je kameň obdarený silnou ochrannou mocou, obzvlášť na duševnej úrovni. Pomôže rozoznať, kedy sa vo vašom vnútri snažia prejaviť cudzie vplyvy. Súčasne dokáže zastaviť pôsobenie psychickej manipulácie a nevhodného duševného vplyvu. Kryštál fluoritu prečisťuje a stabilizuje auru. Mimoriadne účinne funguje proti škodlivým vplyvom elektrosmogu a geopatogénnych zón. Ak sa použije pri liečení, zaháňa negatívne energie a poruchy všetkého druhu. Čistí, odstraňuje a preorganizuje v tele všetko, čo nie je v absolútnom poriadku. Jedná sa o najlepšie fungujúci kryštál, ak ide o prekonanie akéhokoľvek nesúladu v tele.

Fluorit uzemňuje a vstrebáva duchovnú energiu. Vďaka jeho pôsobeniu budete citlivejší na vyššiu duchovnú realitu a môžete dosiahnuť aj rýchlejšie duchovné precitnutie. Súčasne pomáha sústrediť myseľ a spojiť ju s univerzálnym vedomím vesmíru. Fluorit dodáva stabilitu skupinám, ktoré stmeľuje k dosiahnutiu spoločného cieľa.

Na všetkých úrovniach súvisí s pokrokom a dáva každodennému životu poriadok. Jedná sa o kameň, ktorý dokáže zvládnuť chaos a opätovne uviesť do súladu telesnú, citovú a duševnú rovinu osobnosti.

V duševnom živote pomáha fluorit prekonávať zafixované vzorce chovania a jemne otvárať dvere do podvedomia. Z neho necháva fluorit vyplávať na hladinu potlačované pocity, čo umožňuje dospieť k potrebnému rozhodnutiu.

Zvyšuje sebadôveru, zručnosť, telesnú a duševnú koordináciu a súčasne uľahčuje prekonávanie duševných problémov. Odstraňuje utkvelé predstavy a pomáha dospieť od obmedzeného čiastkového pohľadu k širšiemu celkovému obrazu skutočnosti. Fluorit odstraňuje ilúzie a odhaľuje pravdu. Výrazne pomôže, ak potrebujete jednať nestranne a objektívne.

Fluorit taktiež výborne pomáha pri učení: dokáže usporiadať a spracovať informácie, pretože spojuje známe s tým, čomu sa práve učíme. Zvyšuje koncentráciu. Pomáha stráviť nové informácie a zvyšuje rýchlosť myslenia.

Na citovej úrovni má fluorit stabilizujúci účinok. Pomôže vám porozumieť vplyvu, ktorú má myseľ spoločne s citmi na telo. Vo vzťahoch učí dôležitosti rovnováhy. Na telesnej úrovni fluorit uľahčuje uchovanie harmónie a koordinácie.

Okrem základných druhových vlastností dodávajú nasledujúce farby fluoritu tieto rysy:

Modrý fluorit zvyšuje tvorivé schopnosti, usporiadáva myšlienky a zlepšuje komunikáciu. Ako dvojznačne fungujúci kameň dokáže ukľudňovať, alebo naopak „nabíjať“ podľa toho, ako to fyzická, či biomagnetická rovina tela práve potrebuje. Modrý fluorit účinne pôsobí na očné, nosné, ušné a krčné problémy. Zosilňuje liečivý potenciál tým, že dokáže presne zacieliť mozgovú aktivitu a podnietiť duchovné prebudenie.

Zelený fluorit uzemňuje nadbytok energie, zažehnáva citové traumy a lieči infekcie. Mimoriadne účinný je pri pohlcovaní negatívnych energií z okolitého prostredia. Prináša informácie z podvedomia a uvoľňuje prúd intuície. Účinne čistí čakry a dušu, odkiaľ odstraňuje už prekonané postoje a názory. Pomáha pri žalúdočných problémoch a črevných kŕčoch.

Fialový fluorit podnecuje činnosť tretieho oka a napomáha duševnej komunikácii. Jedná sa o vynikajúci kameň pre meditáciu. Dobre poslúži pri liečení kostí a pri poruchách kostnej drene.

GRANÁT

Kameň: GRANÁT

Znamenia zverokruhu: baran, lev, panna, škorpión, strelec, kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá, druhá, štvrtá a šiesta čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Granát regeneruje telo. Podnecuje metabolizmus. Lieči chrbticu, chrbát a bunkové problémy. Čistí krv, dodáva energiu, blahodárne pôsobí na srdce a pľúca. Regeneruje DNA. Pomáha pri vstrebávaní minerálov a vitamínov.

Vlastnosti: Granát je kameň so silnou schopnosťou dodávať energiu. Prispieva k naberaniu nových síl a k ich obnove. Prečisťuje čakry a dodáva im novú energiu, ktorú oživuje, čistí a udržuje v rovnováhe. Prináša podľa potreby kľud alebo túžbu. Vraví sa, že granát dokáže varovať pred blížiacim sa nebezpečenstvom a už od pradávna sa využíva ako amulet. Granát je jedným z najrozšírenejších kameňov. Vyskytuje sa v niekoľkých podobách, ktoré sa líšia podľa toho, akými minerálmi sú tvorené. Každá forma má trochu odlišné dodatočné vlastnosti, ktoré rozširujú spoločnú druhovú povahu.

Granát povzbudzuje lásku a oddanosť. Udržuje v rovnováhe sexuálnu túžbu a dokáže napraviť citovú disharmóniu. Najmä červený granát podnecuje a kontroluje nárast energie kundalíni (vnútorná duchovná a sexuálna energia, ktorá sídli v dolnej časti chrbtice, ale vhodne stimulovaná môže vystúpiť až do korunnej čakry), pričom súčasne zvyšuje aj sexuálnu potenciu. Ide o kameň podporujúci pevné vzťahy a záujem o druhého.

Je užitočným kryštálom vo chvíľach krízy. Prospieva najmä v situáciách, z ktorých zdanlivo nie je východisko. Práve tak poslúži vo chvíľach, kedy sa život rozbije na kusy alebo sa premení v nekonečnú radu tráum. Dodáva silu, podnecuje aktivitu a posilňuje pud sebazáchovy – predovšetkým tým, že dodáva odvahu a vnáša nádej do zdanlivo beznádejných situácií. Pod vplyvom granátu sa kríza mení na jednoznačné výzvy. Súčasne granát v takýchto chvíľach privoláva niekoho na pomoc.

Granát je pevne spojený s hypofýzou. Dokáže podnietiť rozvoj rozšíreného vedomia a spomienky na minulé životy. Aktivuje činnosť ďalších kryštálov, ktorých účinky zosilňuje. Prečisťuje negatívnu energiu čakier.

Granáty vybrúsené do hranatých tvarov údajne prinášajú šťastie v obchodných záležitostiach.

V duševnej rovine dokáže granát zaostriť a spresniť schopnosť správneho náhľadu na seba samého i na iných. Zaháňa zakorenené spôsoby jednania, ktoré už prestali slúžiť pôvodnému účelu. Súčasne pomáha prekonávať odpor alebo podvedomé vnútorné zábrany. V duševnom živote uľahčuje granát odkladanie už nepotrebných či zastaralých myšlienok a predstáv. Citovo pomáha prekonávať rôzne zákazy a tabu. Otvára srdce dokorán a zvyšuje sebadôveru.

HEMATIT

Kameň: HEMATIT

Znamenia zverokruhu: baran, škorpión

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Hematit lieči obehové problémy (napr. Raynaudovu chorobu) a choroby krvi, napr. anémiu. Podporuje činnosť ľadvín pri čistení krvi a súčasne pomáha regenerovať ich tkanivo. Podnecuje ukladanie železa a tvorbu krviniek. Lieči kŕče v nohách, zaháňa úzkosť a nespavosť. Pomáha narovnať chrbát a priaznivo pôsobí pri zlomeninách. Je možné ho používať aj ako elixír pri horúčkach.Vlastnosti: Hematit je obzvlášť účinný pri uzemnení a ako ochranný kameň. Uvádza do rovnováhy telo, myseľ aj ducha. Pokiaľ sa použije počas ciest mimo tela, chráni dušu a vedie ju späť do hmotného tela. Tento kameň v sebe nesie silný element jang a zaisťuje rovnováhu meridiánov (v čínskej medicíne ide o kanál, dráhu jemnej energie prúdiacej tesne pod povrchom kože), čím napravuje nevyváženosť prvku jin. Odstraňuje všetko nepriaznivé a bráni negatívnym energiám vstupovať do aury, čím v tele nastoľuje kľud, mier a harmóniu. O hematite sa píše, že pôsobí obzvlášť blahodárne v situáciách s právom a zákonmi.Silno pôsobí tiež v duchovnej rovine. Pomáha plachým ženám, zvyšuje sebavedomie a schopnosť prežiť.Dodáva väčšiu vôľu do života a rozvíja spoľahlivosť. Zvyšuje tiež dôveryhodnosť. Tento kameň odstraňuje obmedzenie, ktoré si jeho majiteľ sám stanovil a napomáha rozvoju osobnosti. Účinne asistuje pri prekonávaní rôznych nutkaní a návykov. Hematit obracia pozornosť k nenaplneným túžbam predstavujúcim hnací motor ľudského života. Pomáha pri boji s prejedaním, fajčením a ďalšími typmi nestriedmosti. Pomáha hľadať riešenia vlastných chybných rozhodnutí a prijímať ich skôr ako poučenie do budúcna než ako katastrofy.Na duševnej úrovni prispieva hematit k sústredeniu a zameraniu na vec. Zlepšuje pamäť a prispieva k zrodu originálnych myšlienok. Obracia pozornosť mysle k základným veciam nutným na prežitie. Súčasne pomáha triediť problémy rôzneho druhu. Ide o kameň užitočný pri štúdiu matematiky a technických predmetov.Na telesnej úrovni je hematit silne spojený s krvou. Posilňuje a regeneruje tvorbu krvi. Dokáže vyháňať z tela horúčku.

CHALCEDÓN

Kameň: CHALCEDÓNZnamenia zverokruhu: rak, strelec, blíženci
Čakry, na ktoré pôsobí: piata čakra
Orgány na ktoré pôsobí: Chalcedón je kryštál s výborným očistným účinkom a pomáha liečiť všetko zlé, vrátane dosiaľ nezahojených rán. Posilňuje materský pud, zvyšuje tvorbu materského mlieka a ukladanie minerálnych látok v tele. Súčasne likviduje usadeniny minerálov v cievach. Chalcedón znižuje príznaky demencie a senility. Zvyšuje telesnú energiu. Uvádza do rovnováhy telo, city, myseľ a ducha. Hojivo pôsobí na oči, žlčník, kosti, slezinu, krv a obehový systém.
Vlastnosti: Chalcedón je kameň dodávajúci silu medziľudským vzťahom, predáva pocit bratstva a dobrej vôle, zvyšuje vnútornú stabilitu skupín. Poslúži ako pomocník pri prenose myšlienok a telepatii. Kryštál pohlcuje negatívnu energiu, ktorú potom rozptyľuje, aby zabránil jej ďalšiemu prenášaniu.
V staroveku sa z chalcedónu vyrábali striebrom vykladané poháre, o ktorých sa tvrdilo, že svojho majiteľa ochránia pred otravou.
Chalcedón uvádza myseľ, telo a ducha do vzájomnej harmónie. Vyvoláva túžbu počínať si láskavo a štedro. Chalcedón zaháňa z duše nepriateľstvo a mení melanchóliu v radosť. V duševnej rovine pomáha svojmu majiteľovi, aby o sebe prestal pochybovať a vedie ho k dosiahnutiu schopnosti vnútornej reflexie. Pod jeho vplyvom sa nám otvára okolie a stávajú sa z nás bytosti prekypujúce nadšením. Chalcedón pohlcuje a rozptyľuje negatívne myšlienky a city a zaháňa zlé sny.
Modrý chalcedón je kryštál podporujúci tvorivé schopnosti. Otvára myseľ, aby dokázala prijímať nové podnety a pomáha svojmu nositeľovi vyrovnávať sa s novými situáciami. Chalcedón v sebe stelesňuje duševnú prispôsobivosť a výrečnosť. Zvyšuje schopnosť počúvať druhých a komunikovať s nimi. Podporuje schopnosť učiť sa nové jazyky a zlepšuje pamäť. Modrý chalcedón vylepšuje náladu a umožňuje hľadieť do budúcnosti s optimizmom. Umožňuje lepšie vnímanie seba samého. Tento kameň sa tradične používa pri magických obradoch spojených s ovplyvňovaním počasia a pri liečení chorôb spojených práve so zmenami počasia.
Na telesnej úrovni napomáha modrý chalcedón regenerácii slizníc a odstraňovaní nerovnováhy spôsobenej citlivosťou na počasie alebo tlak vzduchu, ktorá sa môže prejaviť napríklad ako zelený očný zákal. Modrý chalcedón pôsobí priaznivo na imunitný systém. Podporuje kolobeh tekutín v lymfatickom systéme a zaháňa opuchy. Pôsobí protizápalovo, znižuje teplotu a krvný tlak. Priaznivo pôsobí tiež na žalúdok a prečisťuje respiračný systém od dôsledkov fajčenia

CHALKOPYRIT

Kameň: CHALKOPYRIT

Znamenia zverokruhu: ryby

Čakry, na ktoré pôsobí: siedma čakra, harmonizuje všetky čakry

Orgány, na ktoré pôsobí: Prospieva bunkovej pamäti, rastu vlasom, cievnemu systému, RNA/DNA vylučovacím orgánov. Je účinný pri chorobách mozgu , pri odvádzaní energie mentálnych blokov, liečbe nádorových a infekčných chorobách, pri artritíde, bronchitíde, zápaloch a horúčke.

Vlastnosti: Chalkopyrit je mocným vodičom energie , vystavuje vás „utrpeniam pravdy“, ukľudňuje vašu dušu a pomáha vstrebávať duchovné vedomie. V duchovnej oblasti je tento kameň pomôckou k dosiahnutiu „ bezmyšlienkového“ stavu, vyprázdnenie mysle, ktorý je nutný pre hlbokú meditáciu a rozjímanie o všeobecnej dokonalosti. Spojením so starovekými civilizáciami napomáha odhaliť príčinu ťažkostí či chorôb prítomného života.

Chalkopyrit tiež predvádza, že blahobyt je stav mysle a pomáha privábiť do života hojnosť. Mentálne podporuje správne vnímanie a logické uvažovanie spolu s načúvaním vnútorného hlasu.

Fyzicky tento kameň stabilizuje bunkovú energiu, pretože zjednocuje vyššie frekvencie a je účinný pre zvýšenie efektu akupunktúry alebo akupresúry, pretože rozpúšťa energetické bloky a umocňuje prúdenie čchi telom. Je tiež povzbudzujúci počas cvičenia tchaj-ťi. Tento kameň tiež pomáha nájsť stratené veci – sám tiež mizne a opäť sa objavuje medzi rôznymi realitami.

JANTÁR

Kameň: JANTÁR

Znamenia zverokruhu: panna, rak, lev, vodnár, blíženci, kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: druhá, tretia a siedma čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Jantár je účinným prostriedkom k prečisteniu a liečbe čakier. Na telesnej úrovni nabíja telo životnou silou a súčasne z neho dokáže vyháňať choroby. Tým, že pohltí bolesť a negatívnu energiu, umožňuje telu, aby našlo stratenú rovnováhu a uzdravilo sa samo. Jantár potlačuje stres, rezonuje s krkom, lieči štítnu žľazu a ďalšie krčné problémy. Uzdravuje tiež žalúdok, slezinu, ľadviny, pečeň, močový mechúr a žlčník. Pomáha pri problémoch s kĺbmi. Ako elixír sa používa pri liečbe zranení, pretože sa jedná o vynikajúce prírodné antibiotikum. Dokáže stimulovať činnosť pupočnej čakry a pomáha pri uzemnení telesnej energie.

Vlastnosti: Jantár, prezývaný kameň šťastia, v skutočnosti nie je kryštál. Ide o stuhnutú a skamenelú živicu stromu. Má silne spojenie so zemou a je vodičom vyšších energií. Jantár má silnú liečivú a očistnú moc, ktorá z tela vyháňa nerovnováhu a posilňuje uzdravenie. Taktiež očisťuje prostredie a čakry. Pohlcuje negatívnu energiu a premieňa ju na pozitívne sily, ktoré podnecujú telo, aby sa samo uzdravovalo. Čo by mocný ochranca zaisťuje ustavičný kontakt pozemského tela s vyššou duchovnou realitou..

V duševnej rovine prináša jantár do života stabilitu ale súčasne podnecuje k spojeniu s tým, po čom túžime a poháňa nás k naplneniu túžob. Jeho hrejivá číra energia sa premieňa v žiarivú spontánnu aktivitu, ktorá však súčasne ctí tradície. Napomáha v obrane pred myšlienkami na samovraždu alebo pred sklonom k depresiám. V duševnej rovine podporuje jantár rozum, uvoľňuje depresie a zlepšuje pozitívny duševný stav a tvorivé sebavyjadrenie. Prináša trpezlivosť a vyrovnanosť, pomáha pri rozhodovaní. Súčasne podporuje pamäť. Jeho prispôsobivosť rozpúšťa opozíciu. V citovej rovine pomáha jantár nastoľovať kľud a mier a rozvíja dôveru. Duchovne jantár zvyšuje altruizmus a prináša múdrosť.

JASPIS

Kameň: JASPIS

Znamenia zverokruhu: baran, rak, panna, váhy, škorpión, kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá čakra (červený jaspis)

Orgány, na ktoré pôsobí: Jaspis podporuje obehový systém, trávenie a funkciu pohlavných orgánov. Udržuje rovnováhu minerálnych látok v tele. Obzvlášť dobre účinkuje ako drahokamový elixír, pretože v takejto podobe nevyvoláva príliš veľké telesné podráždenie.

Vlastnosti: Jaspis je preslávený ako „najlepší živiteľ“, či matka všetkých kameňov. Ponúka oporu , prináša kľud a uvedomenie celku. Používa sa pri liečbe, zjednocuje všetky aspekty života. Jaspis pripomína ľuďom, aby si vzájomne pomáhali. Zrovnáva čakry a je možné ho použiť k ich správnemu nastaveniu. Každá farba jaspisu prislúcha k jednej čakre. Tento kameň pomáha pri šamanských cestách a vybavovaniu snov. Zaisťuje ochranu a a uzemňuje energie tela. Pohlcuje negatívnu energiu a súčasne prečisťuje a dáva do rovnováhy čakry a auru. Jaspis udržuje vyvážený pomer medzi zložkami jin a jang a súčasne zaisťuje rovnováhu duševnej, citovej a telesnej roviny s éterickou ríšou. Odstraňuje z prostredia elektromagnetické a iné znečistenia vrátane radiácie. Pomáha taktiež pri umení prútikárstva.

V duševnom živote prináša jaspis svojmu nositeľovi odhodlanie k naplneniu všetkých zámerov. Dodáva odvahu prenikať dôrazne ku koreňu problému. Súčasne podnecuje čestné chovanie k sebe samému. Ponúka pomoc v priebehu konfliktov, ku ktorým v živote dochádza.

V duševnej rovine pomáha jaspis pri rýchlom uvažovaní. Zvyšuje organizačné schopnosti a schopnosť posudzovať veci ako celok. Povzbudzuje rozvoji predstavivosti a premenu myšlienok na činy.

Na fyzickej rovine predlžuje sexuálnu rozkoš. Prináša pomoc počas dlhodobých chorôb a dodáva telu energiu.

Modrý jaspis vás spojí s duchovným svetom. Podporuje činnosť krčnej čakry, vyvažuje energiu jin a jang a udržuje rovnováhu aury. Tento kameň dokáže dodávať energiu počas liečby degeneratívnych ochorení, vyrovnáva nedostatok minerálov. Pre astrálne cesty umiestnite na pupočnú a srdečnú čakru.

Hnedý jaspis (vrátane obrázkového alebo krajinkového jaspisu) je spojený so zemou a rozvíja ekologické vedomie. Výsledkom je, že prináša stabilitu a vyrovnanosť. Mimoriadne dobre funguje pri odstraňovaní geopatogénnych zón či stresu vyvolaného znečistením životného prostredia. Umožňuje hlbokú meditáciu, sústredenie i návrat do minulých životov. Dokáže odhaliť karmické príčiny súčasných udalostí. Jedná sa o kameň, ktorý zlepšuje nočné videnie, podnecuje k astrálnym cestám a rozvíja činnosť zemskej čakry. Stimuluje činnosť imunitného systému, odstraňuje z tela nečistoty a jedy a súčasne povzbudzuje činnosť čistiacich orgánov. Lieči kožu. Hnedý jaspis dodáva silu pri rozhodnutí skončiť s fajčením. Umiestnite ho na čelo alebo kdekoľvek inde podľa potreby.

Zelený jaspis lieči a odhaľuje nerovnováhu. Uvádza do rovnováhy tie časti života, ktoré by mohli škodiť druhým. Podnecuje činnosť srdečnej čakry. Zelený jaspis hojí poškodenia kože a zastavuje krvácanie. Lieči choroby hornej polovice tela, zažívacieho traktu a orgánov, ktoré zbavujú telo škodlivých látok. Odstraňuje z tela toxíny a hojí zápaly.

Fialový jaspis podnecuje činnosť korunnej čakry. Odstraňuje protiklady. Umiestnite na temeno.

Červený jaspis (vrátane brekciového jaspisu) dodáva jemné podnety. Uzemňuje energiu a napráva nepriaznivú situáciu. Červený jaspis vynáša na svetlo problémy ešte skôr, ako príliš rozrastú a ponúka vhľad do tých najťažších situácií. Predstavuje ideálnu „korálku nárekov“, ktorá dokáže upokojiť rozbúrené city, pokiaľ si s ňou pohrávame. Ak vsunieme jaspis pod vankúš, pomáha rozpamätať sa na obsah snov. Červený jaspis podnecuje činnosť základnej čakry a zúčastňuje sa pri znovuzrodení. Čistí a stabilizuje auru a posilňuje hranice osobnosti. Jedná sa o kameň, ktorý prináša zdravie a silu a odstraňuje jedovaté látky z obehového systému, krvi a pečene. Odstraňuje tiež zablokovanie v pečeni a cievach. Umiestnite na základnú čakru alebo podľa potreby.

Žltý jaspis ponúka ochranu počas duchovnej práce a počas bežného fyzického cestovania. Privádza pozitívnu energiu, umožňuje ľuďom cítiť sa lepšie a dodáva energiu systému žliaz s vnútornou sekréciou. Žltý jaspis podnecuje činnosť čakry solar plexu. Odstraňuje z tela jedovaté látky. Lieči trávenie a žalúdok. Umiestnite ho na čelo, líca, krk, zápästie alebo iné miesta postihnuté chorobou alebo bolesťou.

Čierny jaspis (basanit) slúži ako kameň na veštenie. Dokáže vás uviesť do hlbokého stavu zmeneného vedomia a prináša prorocké sny a vízie.

Austrálsky jaspis (mookait) prináša vyrovnanosť medzi vnútornými a vonkajšími zážitkami. Má v sebe jednak túžbu po nových experimentoch, tak aj hlboký pokoj, ktorý pomáha čeliť ich následkom. Prispôsobivý mookait prenáša túto vlastnosť i na človeka. Ukazuje všetky možnosti a pomáha pri výbere tej jedinej správnej. Mookait dokáže stabilizovať telo po fyzickej stránke – upevňuje imunitný systém, lieči zranenia a čistí krv.

Obrázkový (krajinkový) jaspis býva niekedy označovaný za „matku Zem hovoriacu ku svojim deťom“. Nesie v sebe posolstvo, ktoré rozpráva prostredníctvom obrázkom v minulosti – zrozumiteľné ale iba tým, ktorí ich dokážu dešifrovať. Vynáša na hladinu skrytý pocit viny, závisť, nenávisť a lásku, všetko, čo zostáva za normálnych okolností potlačené, bez ohľadu na to, či to pochádza zo súčasného alebo minulého života. Akonáhle sa podarí odhaliť čokoľvek, čo nás utláča, dá sa na to pozerať ako na poučenie pre ďalšiu cestu vpred. Tento kameň v sebe nesie zmysel pre správne proporcie a harmóniu. Obrázkový jaspis prináša kľud a odstraňuje strach. Podnecuje činnosť imunitného systému a čistí obličky.

Prstencový (oceánsky) jaspis napomáha pri službe druhým a prijímaní zodpovednosti. Súčasne posilňuje trpezlivosť. Okrúhle značky v podobe prstencov na jeho povrchu rezonujú s cyklickým dýchaním, ktorému kameň napomáha. Odstraňuje z tela jedovaté látky spôsobujúce nepríjemný telesný pach.

Jaspis s kráľovskou chocholkou otvára korunnú čakru a zlaďuje duchovnú energiu s úlohami, ktoré pred nami stoja. Tento kameň potláča protiklady a podporuje uchovávanie vlastnej dôstojnosti. Prináša citovú a duševnú stabilitu.

Jaspilit – jaspis so žilkami hematitu skvele pomáha zostať nohami pevne na zemi a uchovať si citovú stabilitu. Odvádza z hlavy nadbytočnú energiu a prináša tak duchovný jas.

Tigrie železo je kameň zložený z jaspisu, hematitu a tigrieho oka. Prináša vitalitu a pomáha zvládnuť zmeny tým, že vo chvíli hroziaceho nebezpečenstva dokáže ponúknuť útočisko. Mimoriadne prospešný je každému, kto je vyčerpaný – akýmkoľvek spôsobom – zvlášť ale tým, ktorí strádajú citovým či duševným vyhorením alebo napätím v rodine. Ponúka možnosť dosiahnuť zmeny, pretože otvára priestor na rozjímanie o tom, čo je potrebné urobiť a súčasne dodáva energiu k potrebnému činu. Riešenie ponúkané tigrím železom majú spravidla pragmatický charakter a bývajú jednoduché. Tigrie železo je kameň podnecujúci tvorivé a umelecké schopnosti a prebúdzajúci k životu dosiaľ ukryté nadania.
Tigrie železo má vplyv na krv, v ktorej udržuje rovnováhu medzi červenými a bielymi krvinkami a odvádza z nej jedovaté látky. Blahodárne pôsobí na bedrá, dolné končatiny a chodidlá. Posilňuje svaly. Pomáha pri ukladaní vitamínu B a produkuje prírodné steroidy. Noste v kontakte s kožou.

KARNEOL

Kameň: KARNEOL

Znamenia zverokruhu: baran, rak, lev, panna, kozorožec, blíženci

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá, druhá a tretia čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Karneol je kameň ambície, plný životnej sily a vitality. Povzbudzuje metabolizmus. Aktivuje základnú čakru, ovplyvňuje ženské reprodukčné orgány a zvyšuje plodnosť. Ide o kameň, ktorý dokáže prekonať frigiditu a impotenciu, lieči reumatizmus, artritídu, neuralgiu a depresie – najmä tie, ktoré sa vyskytujú v neskoršom veku. Reguluje telesné tekutiny a činnosť ľadvín. Urýchľuje liečenie kostí a šliach. Pomáha zlepšovať zrážanlivosť krvi. Karneol prispieva k lepšiemu vstrebávaniu vitamínov a minerálov. Zaisťuje dobré prekrvovanie jednotlivých orgánov a tkanív.

Vlastnosti: Karneol vás uzemní a ukotví v súčasnej realite. Ide o stabilizujúci kameň s vysokou energiou. Výborne obnovuje vitalitu, motiváciu a účinne stimuluje tvorivé schopnosti. Vhodný pre dramatické situácie. Dokáže čistiť iné kamene.

Psychologicky prepožičiava karneol schopnosť vyrovnať sa s priebehom životného cyklu a zaháňa strach zo smrti. V staroveku sa používal na ochranu mŕtvych na ich ceste do záhrobia. Dodáva odvahu, prináša pozitívny pohľad na život, rozháňa apatiu a motivuje k úspechu v podnikaní aj v ďalších oblastiach. Karneol je užitočný k prekonávaniu závislosti rôzneho druhu. Tento kameň vám pomôže získať vieru v seba samého tak ako aj v to, čo vnímate okolo seba. Pomáha preniknúť až k samým koreňom toho, čo vám znepríjemňuje život a dodáva silu k vytrvalému jednaniu.

Duševne karneol zlepšuje schopnosť analýzy prináša jasnejšie vnímanie okolitého sveta. Pri meditácii odstraňuje rušivé myšlienky a pomáha naladiť denné snenie na všednú realitu. Prináša ostrejšiu koncentráciu a odháňa duševnú apatiu. V citovej oblasti je kameň mocným ochrancom pred závisťou, hnevom a zlobou – či už vašej vlastnej alebo zo strany iných ľudí. Utišuje zlosť a bráni vzniku negatívnych pocitov, ktoré nahradzuje láskou k životu.

KREMEŇ ČÍRY (KRIŠTÁĽ)

Kremeň: KREMEŇ ČÍRY (KRIŠTÁĽ)

Znamenia zverokruhu: lev, kozorožec, blíženci, býk

Čakry, na ktoré pôsobia: siedma čakra

Orgány, na ktoré pôsobia: Kremeň je najdokonalejší liečivý kameň a je ho možné použiť pri riešení akéhokoľvek problému. Podnecuje činnosť imunitného systému a uvádza telo do rovnováhy. Výborne pôsobí pri hojení popálenín. Kremeň uvádza do vzájomnej harmónie čakry a dostáva ich do súladu s vyššími jemnými telami (vrstvy biomagnetického obalu, ktoré súvisia s hmotnou, citovou, mentálnou a duchovnou rovinou bytia).

Vlastnosti: Kremeň je vďaka svojej jedinečnej špirálovej kryštalickej forme najúčinnejší liečivý kryštál a najsilnejší zosilňovač energie na tejto planéte. Nachádza sa po celom svete. Pohlcuje, ukladá, uvoľňuje a reguluje energiu. Okrem toho ju dokáže výborne odblokovať. Pokiaľ sú akupunktúrne ihličky pokryté kremeňom, vzrastie ich účinnosť o desať percent. Ako ukázala Kirlianova fotografia, vaše biomagnetické pole sa v prípade, že držíte v ruke kremeň, zdvojnásobí. Súčasne kremeň odstraňuje svalové kŕče a chráni pred radiáciou. Vytvára elektromagnetické vlny a odstraňuje elektrostatický náboj.

Práca s kryštálmi kremeňa na vibračnej úrovni umožňuje naladenie na špecifickú energiu, ktorú potrebujeme k uzdraveniu alebo k splneniu duchovnej úlohy. Uvádza energiu do najdokonalejšieho možného stavu a odstraňuje vzniknutú nerovnováhu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnejšie vyššie tela. Súčasne vedie k hlbokému prečisteniu duše a spojenie duševnej dimenzie s mysľou.

Na duchovnej úrovni zvyšuje kryštál kremeňa energiu na najvyššiu možnú mieru. Vyskytuje sa vo viacerých farbách. Číry kremeň funguje na všetkých rovinách bytia. Kryštály kremeňa v sebe ukladajú informácie ako prírodný počítač a súčasne predstavujú duchovnú knižnicu, ktorá čaká, kým do nej niekto vstúpi. Kremeň je vybavený tiež schopnosťou rozpúšťať karmickú setbu (zvyšky tráum, postojov alebo chorôb z minulých životov, ktoré zostávajú uchovávané v éterickom tele a môžu sa vyvinúť v nerovnováhu alebo chorobu v prítomnom živote). Zvyšuje duševné schopnosti a navádza vás k duchovnému účelu, pre ktoré ste vybraný. Pokiaľ sa použije pri meditácii, dokáže kremeň odfiltrovať všetky rušivé vplyvy. Je najúčinnejším príjemcom naprogramovania.

Na mentálnej úrovni kremeň napomáha sústredeniu a uvoľňuje doposiaľ uzamknutú pamäť.

Kremeň je vynikajúci šetrič energie. Pokiaľ sa jeho kryštál pripevní k palivovému systému automobilu, dokáže znížiť spotrebu pohonných hmôt.

Kryštál kremeňa máva rôzne tvarované plochy podľa toho, ako rýchlo vznikal. Tieto tvary majú obrovský význam.

LAZURIT (LAPIS LAZULI)

Kameň: LAZURIT (LAPIS LAZULI)

Znamenia zverokruhu: býk, váhy, strelec, panna

Čakry, na ktoré pôsobí: piata a šiesta čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Lazurit potláča bolesť, najmä migrény a bolesti hlavy. Pomáha prekonávať depresie. Blahodárne pôsobí na respiračný a nervový systém, krk, hlasivky, štítnu žľazu, orgány zabezpečujúce detoxikáciu tela, kostnú dreň, brzlík a imunitný systém. Pomáha pri náprave poškodenia sluchu a čistí krv. Účinkuje proti nespavosti a závratom. Znižuje krvný tlak.

Vlastnosti: Lazurit otvára tretie oko a udržuje rovnováhu krčnej čakry. Napomáha k dosiahnutiu stavu osvietenia, uľahčuje vyvolávanie a výklad snov a zvyšuje duševné schopnosti. Umožňuje duchovné cesty a stimuluje duchovnú a osobnú silu. Tento kameň rýchle odstraňuje stres a prináša pocit hlbokého kľudu a mieru. Dodáva mimoriadnu vyrovnanosť a predstavuje kľúč k dosiahnutiu duchovných znalostí.

Lazurit je ochranný kameň, ktorý umožňuje naviazať kontakt s duchovnými sprievodcami. Dokáže rozpoznať hrozbu duševného útoku, zastaví ho a vráti útočia energiu späť k jeho zdroju. Učí sile vyrieknutého slova a dokáže zvrátiť nešťastie alebo napraviť nerovnováhu spôsobenú v minulosti mlčaním. Lazurit uvádza do stavu harmónie telesnú, duševnú, citovú a duchovnú rovinu. Nesúlad medzi nimi môže viesť k depresiám, nerovnováhe a strate zmyslu života. Naviazaná harmónia prináša pocit hlbokého vnútorného sebapoznania.

Lazurit podnecuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastný život. Odhaľuje vnútornú pravdu, pomáha sebauvedomeniu a umožňuje sebavyjadreniu bez napínania sa na kompromisy. Ak potlačovaný strach spôsobuje krčné problémy alebo problémy s komunikáciou, lazurit podobné prekážky odstráni. Tento kryštál prináša svojmu majiteľovi trvalé hodnoty v podobe čestnosti, súcitu a poctivosti.

Lazurit funguje ako účinný zosilňovač myšlienok. Podnecuje vyššej schopnosti mysle, prináša objektívny a jasný pohľad. Podnecuje rozvoj tvorivých schopností pomocou ich naladenia na zdroj poznania. Lazurit vám pomôže vyrovnať sa s pravdou bez ohľadu na to, kde ju objavíte a prijať všetko, čo sa dozviete. Uľahčuje tiež vyjadrenie vlastného názoru a vnáša harmóniu do konfliktov. Zoznamuje svojho majiteľa aj s hodnotou aktívneho počúvania druhých.

Lazurit upevňuje milostné a priateľské vzťahy a napomáha pri vyjadrení pocitov a emócií. Odstraňuje utrpenie, krutosť a clivosť. V podobe drahokamovej esencie uvoľňuje citovú pripútanosť.

MESAČNÝ KAMEŇ

p1110773Kameň: MESAČNÝ KAMEŇ

Znamenia zverokruhu:

Čakry, na ktoré pôsobí: tretia a siedma čakra

Orgány na ktoré pôsobí: Mesačný kameň pôsobí priaznivo na tráviaci a reprodukčný systém, pomáha vstrebávať živiny, vylučovať jedovaté látky a zadržiavať tekutiny. Prináša úľavu pri degeneratívnych zmenách kože, vlasov, očí a niektorých orgánov ako sú napríklad pečeň, alebo slinivka brušná. Má výborný vplyv na predmenštruačný syndróm, počatie, tehotenstvo, pôrod a kojenie. Elixír z mesačného kameňa sa tradične používal pri nespavosti. Kameň pôsobí preventívne proti námesačnosti.

Vlastnosti: Mesačný kameň je kameň nových začiatkov. Ako napovedá jeho meno, je silne spojený s Mesiacom a s intuíciou. Podobne ako Mesiac je aj kameň spojený s premietaním a spomínaním, pretože aj Mesiac neustále dorastá a ubúda, čím pripomína, že všetko je súčasťou cyklu zmien. Najsilnejšie tento kameň pôsobí na utíšenie citov.

Mesačný kameň vyťahuje na povrch veci, ktoré boli doposiaľ uzavreté v podvedomí. Zvyšuje intuíciu a empatiu. Vyvoláva zrozumiteľné živé sny, obzvlášť v dobe splnu.

Tradične sa používa ku zvyšovaniu duševných schopností a rozvíjanie vešteckého umenia. Je možné nosiť ho ako prívesok dodávajúci odvahu k prijímaniu duševných darov.

Na duševnej úrovni mesačný kameň ukľudňuje prehnané reakcie na emotívne situácie. Je nabitý vrúcnou, pasívnou (prijímacou), ženskou energiou. Udržuje v rovnováhe mužskú a ženskú energiu a pomáha mužom, ktorý sa chcú dostať do kontaktu so ženskou stránkou svojej osobnosti. Funguje ako dokonalá protilátka pre všetkých mužov typu „macho“ a prehnane agresívne ženy.

Mentálne otvára mesačný kameň myseľ náhlym a iracionálnym podnetom. Je ale treba mať na pamäti, že rozhodne nepomáha ilúzie v súvislosti s najrôznejšími túžobnými želaniami.

V citovej rovine uhladzuje narušenú citovú stabilitu a napätie. Celkovo ukľudňuje emócie a zvyšuje citovú inteligenciu. Pokiaľ sa položí na solar plexus, upozorní na už nefungujúce spôsoby chovania v citovom živote, ktoré je vďaka tomu možné preskúmať a odstrániť. Mesačný kameň prináša hlboké citové zotavenie. Hojí taktiež problémy hornej časti zažívacieho traktu, ktoré sú spojené s citovým napätím.

Na telesnej úrovni mesačný kameň ovplyvňuje ženský reprodukčný cyklus a znižuje nerovnováhu a napätie spojené s menštruáciou. Je prepojený so šišinkou, udržuje v rovnováhe hormonálny systém, stabilizuje rovnováhu telesných tekutín a pomáha naladiť vnútorné biorytmické hodiny. Pomáha v prípadoch šoku a je možné ho použiť k ukľudneniu hyperaktívnych detí.

OLIVÍN

Kameň: OLIVÍN

Znamenia zverokruhu: panna, váhy, kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: štvrtá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Olivín má ukľudňujúci účinok. Uzdravuje a regeneruje tkanivá. Posilňuje metabolizmus a blahodárne pôsobí na kožu. Pomáha srdcu, brzlíku, pľúcam, močovému mechúru, slezine a tráviacemu traktu. Lieči tiež vredy a posilňuje zrak. Pokiaľ sa položí na brucho, pomáha pri pôrode, pretože zosilňuje svalové sťahy a súčasne zmierňuje bolesť. Jeho energia upravuje bipolárny nesúlad a pomáha prekonávať hypochondriu.

Vlastnosti: V staroveku sa verilo, že olivín dokáže udržať človeka z dosahu zlých duchov. Dodnes sa jedná o kameň chrániaci ľudskú auru, tento kryštál je účinný čistič. Odhaľuje prítomnosť jedovatých látok na všetkých úrovniach a neutralizuje ich. Čistí jemné vyššie i fyzické telo rovnako ako myseľ. Otvára, prečisťuje a aktivuje srdcovú čakru spoločne s čakrou solar plexu. Uvoľňuje starú záťaž, ktorú si človek na ceste životom nesie. Odstraňuje taktiež staré problémy, pocity viny alebo posadnutosti. Olivín prináša poznanie, že upínanie na ľudí alebo na minulosť neprináša nič dobrého. Súčasne radí, ako sa oslobodiť od vonkajších vplyvov a ako získať vlastnú vyššiu energiu, čoby sprievodca životom. Tento kameň odhaľuje negatívne štruktúry a staré vibrácie, čím uvoľňuje prístup k novým frekvenciám. Pokiaľ sa venujete duševnej práci, pomôže vám rýchlym postupom vpred. Tento jasnovidný kryštál vám pomáha porozumieť vlastnému osudu a duchovnému zmyslu života. Obzvlášť užitočný je pre liečiteľov. V duševnom živote olivín potláča žiarlivosť, ľútosť a zlosť. Súčasne dokáže odstrániť stres. Zvyšuje sebadôveru a schopnosť presadiť sa bez agresívneho jednania. Olivín, ktorý motivuje k dosiahnutiu ďalšieho rastu, pomáha vyvolávať potrebné zmeny. Uľahčuje spätný pohľad do minulosti, kde upozorňuje na dary, ktorých sa vám dostalo v podobe predošlých skúseností. Súčasne naznačuje, ako môžete sami sebe odpustiť. Ide o kameň, ktorý zvyšuje zrozumiteľnosť myšlienok, ich priezračnosť a celkovú pohodu. Je naladený na prijímanie duchovnej pravdy a reguluje a reguluje priebeh životných cyklov.

Na mentálnej úrovni olivín zostruje myseľ a otvára ju novým rovinám vedomia. Bráni vzniku letargie a obracia pozornosť k všetkému, čo ste (vedome alebo nevedome) zavrhli. S pomocou olivínu dokážete priznať svoje chyby a potom pokračovať ďalej. Pomôže vám prijať zodpovednosť za vlastný život, najmä pokiaľ ste doposiaľ verili, že všetko bolo vždy chybou niekoho iného. Pod vplyvom olivínu môžu dosiahnuť výrazné zlepšenie všetky doposiaľ problematické vzťahy.

OBSIDIÁN

Kameň: OBSIDIÁN (snehová vločka)

Znamenia zverokruhu: škorpión

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Najväčším darom obsidiánu je možnosť vhľadu do príčin nerovnováhy. Napomáha stráviť všetko, čo je ťažko prijateľné. Súčasne uľahčuje i fyzické trávenie. Zbavuje organizmus toxických látok, odstraňuje bloky a napätia ako vo fyzickom, tak aj v jemnohmotnom , vyššom tele – vrátane upchania ciev.Znižuje bolesť pri artritíde, problémoch s kĺbami, krčoch a zraneniach. Obsidiánový elixír pôsobí blahodárne pri šoku. Zaháňa bolesť a zastavuje krvácanie. Ma vynikajúci vplyv na krvný obeh. Zahrieva končatiny a je možné ho použiť k zmenšeniu zväčšenej prostaty.

Vlastnosti: Obsidián vznikol z roztavenej lávy, ktorá stuhla tak rýchlo, že nemala čas skryštalizovať. Ide o kameň bez hraníc a bez obmedzení. Vďaka tomu účinkuje mimoriadne rýchlo a s obrovskou silou. Pomáha pravde, odráža jednotlivé ľudské vlastnosti a nemilosrdne odhaľuje trhliny, slabosti a bloky. Pred obsidiánom nie je možné nič zatajiť. Tým, že vie ponúknuť spôsob, ako sa zbaviť všetkých deštruktívnych a oslabujúcich vlastností, nás obsidián podnecuje k ďalšiemu rastu a počas celého procesu nám poskytuje stabilnú podporu. Je však potrebné s ním zaobchádzať s veľkou opatrnosťou, najlepšie je používať ho pod vedením skúseného liečiteľa (pretože obsidián dokáže vynášať na povrch negatívne emócie a nepríjemné pravdy). Pod skúseným vedením sú liečivé vlastnosti obsidiánu takmer nedoceniteľné. Umožňuje dôkladné a hlboké liečenie duše. Obsidián pomáha pri cestách do minulých životov, kde dokáže vyliečiť „hnisajúce“ emócie a traumy, ktorých vplyv pretrváva až do súčasnosti.

Obidián je silne ochranný kameň vytvárajúci štít proti všetkému negatívnemu. Zaisťuje uzemňujúce lano (vytvorenie spoľahlivého spojenia medzi vlastným ja a planétou Zem, ktoré umožňuje prijímať a vyvažovať energie prúdiace z tela) vedúce zo základnej čakry až do stredu Zeme. Pohlcuje negatívnu energiu z okolitého prostredia a vo chvíľach, kedy je potrebné, dokáže posilňovať svojho nositeľa. Prináša pomoc vysoko citlivým ľuďom. Dokáže zablokovať duševné útoky a odstraňuje negatívne duchovné vplyvy.

Veľký kus obsidiánu môže byť vysoko účinný pri blokovaní geopatogénnych zón (porucha vyvolaná jemným žiarením a energetickým narušením spôsobená podzemnou vodou, elektrickým vedením alebo dráhami negatívnej zemskej energie, označovanými ako temné línie; geopatogénne zóny prechádzajú zemou a môžu ovplyvniť a zamoriť ľudí i budovy; prispievajú k vzniku nerovnováhy všetkého druhu) a pri neutralizácii znečistenia životného prostredia. vždy je však nutne počítať so sklonom obsidiánu odkrývať pravdu. Pre mnoho ľudí môže byť príliš veľká sila obsidiánu nezvládnuteľná a radšej by dali prednosť jemnejšie pôsobiacim kameňom. Mimoriadne účinným pomocníkom je obsidián pre terapeutov a poradcov, pretože nie je len nástrojom umožňujúcim preniknúť k jadru problému, ale taktiež kameňom schopným odoberať energie, ktoré v dôsledku týchto problémov vznikajú. K takému účelu sa najlepšie hodí čierny alebo mahagónový obsidián. Mahagónový pôsobí o niečo jemnejšie.

Ukľudňujúci účinok v podobe v podobe odstránenia stresu a napätia môže mať rovnako taktiež umiestnenie obsidiánu vedľa postele alebo pod vankúš, pretože kameň dokáže ukázať i ich zdroje. S tými je však nutné sa vysporiadať, aby mohlo dôjsť k obnovení kľudu a rovnováhy. Samotný obsidián tak skôr odhaľuje problémy a ich príčiny, než aby ich priamo odstraňoval a tíšil. K takému účelu sa najlepšie hodia iné, jemnejšie pôsobiace druhy obsidiánu (napr. apačské slzy alebo snehové vločky). Vzhľadom k vysokej schopnosti obsidiánu odsávať negatívne energie je nutné kameň umyť pod tečúcou vodou, kedykoľvek ho použijete k zmienenému účelu.

V duchovnej rovine dodáva obsidián dušu novej životnej sily. Eliminuje zablokovanie energie, uľavuje od napätia, začleňuje do osobnosti jej psychologický „tieň“ a prispieva tak k dosiahnutiu duchovnej integrity. Ukotvuje ducha v hmotnom tele a podnecuje rast na všetkých úrovniach. Navádza k skúmaniu neznámeho a otváraniu nových obzorov.

Mentálne prináša obsidián jasnú myseľ, vnáša svetlo do zmätku a odbúrava obmedzené úzkoprsé názory. To všetko dokáže, keď s absolútnou jasnosťou odhalí klamstvo v pozadí mentálneho problému alebo nerovnováhy. Hneď ako sa mu to podarí objasniť, rozšíri obsidián vedomie a pomáha k ľahkému a kľudnému vstupu do sveta neznámeho.

V duševnom živote pomôže obsidián poznať, kým skutočne ste. Nechá Vás stáť tvárou v tvár vlastnému „tieňu“ a naučí, ako ho zapojiť do osobnosti. Tento kameň taktiež pomôže rozpoznať navyknuté vzorce správania, ktoré už môžu byť v dnešných podmienkach prekonané. Obsidián odstraňuje emocionálne bloky a staršie traumy. Dokáže vnášať hĺbku a jas do citov. Prináša schopnosť súcitu a silu.

Pri výrobe používame obsidián – snehová vločka.

Ďalšie vlastnosti: Po priložení na duchovnú čakru prináša vločkový obsidián úľavu, pretože uvedie myseľ do správneho nastavenia, aby dokázala správne vnímať. Upozorňuje na zakorenené spôsoby jednania. Poúča o cene, ktorou ste zaplatili za chyby aj úspechy.

Ide o kameň zosobňujúci čistotu, zaisťujúci rovnováhu medzi mysľou, telom a duchom. Snehová vločka pomáha rozpoznať „zlé myšlienky“ a oprostiť sa od nich. Súčasne sa umožňuje zbaviť chybných spôsobov uvažovania. Prináša kľud a vnútorné sústredenie. S pomocou tohto obsidiánu je možné zosilniť izoláciu a samotu a ľahšie sa tak ponoriť do meditácie.

Orgány, na ktoré pôsobí: Snehová vločka alebo vločkový obsidián blahodárne pôsobia na cievy a kostru. Zlepšuje krvný obeh. Elixír je dobrý na kožu a zrak.

ŽELEZNÝ PYRIT

Kameň: ŽELEZNÝ PYRIT

Znamenia zverokruhu: kozorožec

Čakry, na ktoré pôsobí: piata čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Železný pyrit pôsobí blahodárne na kosti a podporuje tvorbu buniek. Napravuje poškodenie DNA, vyrovnáva úroveň meridiánu a pomáha pri poruchách spánku vyvolaných problémami s trávením. Posilňuje tráviaci trakt a neutralizuje prehltnuté jedy. Priaznivo ovplyvňuje obehový a respiračný systém. Zvyšuje okysličovanie trhu. Železný pyrit blahodárne pôsobí na pľúca, potlačuje astmu a bronchitídu.

Vlastnosti: Železný pyrit predstavuje vynikajúci energetický štít. Blokuje negatívnu energiu a znečistenie na všetkých úrovniach vrátane infekčných chorôb. Pokiaľ ho budete nosiť na krku, ochráni vyššie i fyzické telo, od ktorých odkláňa úrazy a nebezpečenstvo.

Železný pyrit je výrazne pozitívny kameň. Pomáha prekonávať nečestnosť a citovú nerovnováhu. Dovoľuje postupne skúmať rôzne možnosti a schopnosti, zvyšuje príliv nových myšlienok. Kus železného pyritu položeného na stole dodá energiu všetkému okolo seba. Pomáha pri plánovaní veľkých podnikateľských zámerov. Svojho majiteľa učí, ako nahliadať za vonkajšiu fasádu a súčasne ho vedie k diplomatickému jednaniu.

V duševnom živote prináša železný pyrit úľavu od úzkosti a sklamania. Prebúdza sebadôveru a vedomie vlastnej ceny. Pomáha mužom, ktorí sa cítia v podriadenom postavení. Zvyšuje im sebavedomie a vieru v ich mužné znalosti. V niektorých prípadoch – u mužov typu „macho“- však môže byť tento vplyv až príliš silný a vedie tak k agresívnemu jednaniu. Ženám napomáha prekonať podriadené „služobné“ postavenie spoločne s komplexom menejcennosti.

Železný pyrit posilňuje duševnú aktivitu, pretože zrýchľuje prúdenie krvi do mozgu. Zlepšuje pamäť a schopnosť vyvolávania spomienok. Najmä štvorcový pyrit rozvíja a usporiadáva duševné schopnosti. Uvádza do rovnováhy inštinkt a kreativitu so schopnosťou analýzy.

V citovom živote pomáha železný pyrit proti melanchólii a hlbokému zúfalstvu. Ne telesnej úrovni zvyšuje energiu a prekonáva únavu a vyčerpanosť. Bráni presakovaniu energie z fyzického tela a z aury. Železný pyrit zvyšuje okysličovanie krvi a posilňuje obehový systém. Ide o ideálny kameň k liečeniu, ktorý pôsobí veľmi rýchlo a odhaľuje zdroje nerovnováhy. Obzvlášť užitočný je pri odhaľovaní koreňov karmickej a psychosomatickej nevyrovnanosti.

RUBÍN

Kameň: Rubín

Znamenia zverokruhu: rak, lev, škorpión

Čakry, na ktoré pôsobí: druhá, štvrtá, piata čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Rubín odvádza z tela, krvi a lymfatických tekutín jedovaté látky. Zráža horúčku, lieči infekčné choroby a znižuje krvný tok. Mimoriadne blahodárne pôsobí na srdce a obehový systém. Podporuje nadobličky, obličky, rozmnožovacie orgány a slezinu.

Vlastnosti: Rubín je vynikajúci kameň na všetko, čo súvisí s energiou. Vnáša do života rázny prístup. Dodáva energiu a rovnováhu, ktorej príliv môže mať na citlivejšie osoby až príliš silný účinok. Rubín podnecuje vášnivú túžbu žiť, ktorá ale nikdy nenaberá sebazničujúcu podobu. Zlepšuje motiváciu a dokáže nasmerovať k realistickým cieľom.
Rubín podnecuje činnosť srdečnej čakry, uvádza srdce do rovnováhy. Nabáda nás, aby sme sa „vydali za šťastím“. Kryštál predstavuje dokonalý štít proti mentálnym útokom a vysávaniu srdečnej energie. Vyvoláva pozitívne ladené sny a priezračné vizuálne predstavy. Povzbudzuje činnosť epifýzy. Je jedným z kameňov hojnosti a pomáha udržať si bohatstvo a nadšenie.
Na duševnej úrovni rubín zastavuje zlosť a negatívne energie, aby ich mohol premeniť v pravý opak. Súčasne vám odstraňuje z cesty všetko negatívne. Tento kameň vám pomôže stať sa dynamickým vodcom.
Rubín navodzuje pozitívny stav mysle podporený odvahou. Napomáha mysli, aby sa zaostrovala pod vplyvom najvyššieho vedomia a najvyššej možnej koncentrácie. Vďaka ochrannému účinku tohto kameňa si počas hádok a názorových stretov dokážete počínať tvrdšie. V citovom živote sa rubín prejavuje ako dynamický kameň. Podnecuje túžby a zapaľuje vnútri nadšenie. Rubín je kryštál, ktorý podporuje potrebu stýkať sa s ľuďmi a vyvoláva sexuálnu aktivitu. Keď ide o telo, napomáha rubín prekonávať vyčerpanie a letargiu. Zosobňuje silu a energiu. Na druhej strane ale tlmí hyperaktivitu.

RUŽENIN

Kameň: RUŽENIN

Znamenia zverokruhu: býk, váhy

Čakry, na ktoré pôsobí: štvrtá a siedma čakra, harmonizuje štvrtú až siedmu čakru

Orgány, na ktoré pôsobí: Ruženin posilňuje srdce a obehový systém a odstraňuje nečistoty z telesných tekutín. Pokiaľ sa položí na brzlík, dokáže pomôcť s problémami sídliacimi v hrudníku alebo v pľúcach. Uzdravuje ľadviny a nadľadvinky. Odstraňuje závraty a údajne zvyšuje plodnosť. Tento kameň alebo jeho elixír hojí popáleniny aj opuchy a vyhladzuje pleť. Pomáha pri Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe a pri stareckej demencii.

Vlastnosti: Ruženin je kameň nepodmienečnej lásky a nekonečného mieru. Ide o jeden z najdôležitejších kryštálov pre srdce a srdcovú čakru. Prináša poučenie o skutočnej podstate lásky. Čistí a otvára srdce na všetkých úrovniach. Vnáša doňho vnútorné hojenie a lásku k sebe samému. Má ukľudňujúci, tíšiaci účinok. Výborne poslúži vo chvíľach tráum alebo krízach. Pokiaľ k sebe chcete prilákať lásku, nemusíte hľadať už nič iného ako ružový kameň. Ak ho položíte vedľa postele bude k vám priťahovať lásku a nové vzťahy tak účinne, že budete často potrebovať ametyst, aby sa jeho účinok trochu zmiernil. V existujúcich vzťahoch obnovuje dôveru a harmóniu a podnecuje prejavy nezištnej lásky.

Ruženin odstraňuje negatívnu energiu a nahradzuje ju milostnými vibráciami. Posilňuje empatiu a citlivosť. Pomáha prijímať potrebnosť zmien. Ide o vynikajúci kameň pre zdolávanie krízy stredného veku. Pokiaľ držíte v rukách červený kameň, zvyšujete nádej na kladné prijatie. Kameň vám taktiež dokáže pripomenúť vaše úmysly. Tento nádherný kryštál prináša citlivosť na všetko krásne.

Ružový kameň je najlepší liečiteľ citov. Dokáže vyhľadať neopätované city a bolesti srdca a následne ich nefunkčné a emocionálne stavy pretvorí. Zahojí vnútornú bolesť a clivosť. Pokiaľ ste zatiaľ nedokázali prijať lásku, otvorí ruženin vaše srdce, aby ste boli vrúcnejší. Ak ste milovali a lásku stratili, uľaví vášmu smútku. Ruženin vás naučí, ako milovať sami seba a vdýchne vám nový život, pokiaľ si myslíte, že vás nikto milovať nemôže. Nebudete môcť prijať lásku iného človeka, pokiaľ nedokážete milovať sami seba. Tento kameň vedie k odpusteniu sebe samému a vyvoláva sebadôveru spojenú s uznaním vlastnej ceny.

SERPENTÍN

Kameň: SERPENTÍN

Znamenia zverokruhu: baran, blíženci, býk, váhy

Čakry, na ktoré pôsobí: všetky čakry

Orgány, na ktoré pôsobí: Položte na potrebné miesta alebo iba na nich pridržte.

Vlastnosti: Serpentín je uzemňujúci kameň, ktorý pomáha pri meditácii a duchovných prežitkoch. Čistí čakry a podnecuje činnosť korunnej čakry. Otvára priestor mentálnym schopnostiam a uľahčuje pochopiť duchovný základ života. Tento kryštál ponúka nové cesty pre rast kundalíni. Napomáha pri opätovnom nachádzaní múdrosti a vyvolávaní spomienok na minulé životy.
Na duševnej úrovni serpentín pomáha získať pocit rastúcej kontroly nad vlastným životom. Vyrovnáva mentálnu a emocionálnu nerovnováhu a napomáha vedome zamerať liečivú energiu k existujúcim problémom.
V rovine fyzického tela dokáže mimoriadne účinne vyčistiť a odbúravať jedovaté látky z tkanív a krvi. Údajne zaisťuje aj dlhovekosť.

Kameň nekonečna (svetlo zelený serpentín) je citlivý, nežne pôsobiaci kameň, ktorý vás spojí s anjelským sprievodcom. Umožňuje vstup do minulosti, súčasnosti a budúcnosti a zároveň všetko dokáže prepojiť do jedného celku. Výborne sa hodí na skúmanie minulých životov, pretože vyvoláva schopnosť súcitiť, odpúšťať sám sebe a zmieriť sa so všetkým, čím ste v minulosti prešli. Ak vlastníte tento kryštál, preniknete do liečivých sfér, kde pobývajú duše medzi životmi. Vďaka tomu sa dá dokončiť liečenie, ktoré sa v minulom živote nepodarilo uzavrieť.
Tento kameň uzdravuje nerovnováhu vzniknutú v minulých životoch a zbaví vás súčasne citovej záťaže pochádzajúcej z predošlých vzťahov. Kryštál položený na hrdlo pomôže hovoriť o minulosti rieši problémy, ktoré pretrvávajú až do prítomnosti. Kameň nekonečna použite, keď sa chcete stretnúť s niekým zo svojej minulosti, pretože pri stretnutí navodí tichú a citlivú atmosféru.
Svetlo zelený serpentín pôsobí výborne pri tíšení bolesti – hlavne menštruačných a svalových kŕčov.

ŠUNGIT

Kameň: ŠUNGIT

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: srdce, kĺby, pohybové ústrojenstvo

Vlastnosti: Šungit je minerál, ktorý nájdeme na jedinom mieste na Zemi a to blízko obce Šuňga, pri Onežskom jazere v Rusku. Preto sa predpokladá, že ide o pozostatky veľkého meteoritu, ktorý spadol na Zem asi pred dvoma miliardami rokov. Pred 20 rokmi sa anglickým vedcom podarilo vytvoriť cestou syntézy novú molekulárnu formu uhlíka – fullereny. A uhlík, ako je známe, je základ života na Zemi. Nová látka bola tvrdšia než diamant a mala silné a výrazné liečebné a antioxidačné účinky. V experimente fullereny dokonca spomaľovali rast rakovinových buniek. Prírodné fullereny byli odhalené v karelskej hornine – šungite! Podľa výsledku serióznych klinických skúšok robených v Rusku je možné s pomocou šungitu liečiť srdcovo-cievne, svalové a obzvlášť kĺbové choroby a choroby pohybového ústrojenstva. Okrem toho šungit dezinfikuje a čistí vodu, efektívne pohlcuje elektromagnetické žiarenie, neutralizuje patogénne zóny a harmonizuje prostredie.

SODALIT

Kameň: SODALIT

Znamenia zverokruhu: panna, strelec

Čakry, na ktoré pôsobí: piata a šiesta čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Sodalit udržuje v rovnováhe metabolizmus, prekonáva nedostatok vápnika a čistí lymfatický systém a jednotlivé orgány. Podnecuje fungovanie imunitného systému. Napravuje poškodenia spôsobené ožiarením a nespavosťou. Lieči krk, hlasivky a hrtan. Pomáha pri zachrípnutí a poruche trávenia. Zráža horúčku, znižuje krvný tlak a podnecuje vstrebávaniu tekutín v tele.

Vlastnosti: Sodalit je kameňom, racionálneho myslenia, pravdy a komunikácie. Spája logiku s intuíciou a otvára dokorán bránu vnímavosti ducha, alebo prináša informácie z vyššej mysle až dole na telesnú úroveň. Podnecuje činnosť šišinky a tretieho oka. Prehlbuje meditáciu. Ak sa ponoríte do meditácie navodenej sodalitom, dokáže vaša myseľ porozumieť aktuálnym okolnostiam vášho života. Ide o kameň podnecujúci majiteľa k ceste za pravdou a ideálmi, ktoré ho nútia zostať verný sám sebe a všetkému, čomu verí. Sodalit ruší elektromagnetické znečistenie a je dobré ho položiť na počítač, aby zamedzil jeho vyžarovaniu. Pomôže ľuďom, ktorí sú citliví na „syndróm chorých budov“ (skupina príznakov zahrňujúcich bolesti hlavy, závraty, žalúdočnú nevoľnosť, zvieranie hrude a celkovú vyčerpanosť, ktoré sú spojené s budovami postihnutými znečisteným vzduchom, zlou ventiláciou alebo negatívnymi energiami prenikajúcimi z okolitého prostredia) alebo na elektromagnetický smog.

Ide o mimoriadne užitočný kameň pre tímovú prácu, pretože prináša harmóniu, solidaritu a vedomie spoločného cieľa. Podnecuje dôveru a súdržnosť členov skupiny a upevňuje puto medzi nimi.

Je to vynikajúci kameň pre rozvoj mysle. Sodalit potláča duševný zmätok a intelektuálnu závislosť. Podnecuje k racionálnemu uvažovaniu, objektivite, pravde a intuitívnemu uvažovaniu. Súčasne pôsobí priaznivo na slovné vyjadrovanie myšlienok. Keďže vnáša do mysle kľud, umožňuje prijímať nové informácie. Uľahčuje vzdávanie sa starých vlastností a strnulého spôsobu uvažovania. Súčasne tak vytvára priestor pre nový pohľad na svet.

V duševnej rovine prináša kryštál vyrovnanosť a potláča návaly paniky. Dokáže transformovať povahu ľudí, ktorí cítia potrebu neustále sa brániť alebo reagujú príliš citlivo. Odhaľuje korene ich obáv, fóbií, pocitov viny a zväzujúceho jednania, čo im bráni stať sa tým, kým naozaj sú. Zvyšuje sebavedomie, pomáha prijímať samých seba a zvyšuje dôveru vo vlastné schopnosti. Sodalit je jedným z kameňov, ktoré vynášajú na svetlo tienisté vlastnosti a umožňuje, aby ich človek bez posudzovania prijal.

SMARAGD

Kameň: SMARAGD

Znamenia zverokruhu: býk, rak, lev, váhy, škorpión

Čakry, na ktoré pôsobí: štvrtá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Smaragd napomáha rekonvalescencii po infekčných chorobách. Lieči zápaly dutín, pľúc a krku, tiež chrbát a svaly. Blahodárne pôsobí na oči. Zlepšuje vedomie a detoxikuje pečeň. Prináša úľavu pri reumatizme a cukrovke. Používa sa ako protijed. Verilo sa, že smaragdový prívesok nosený na krku chráni pred epilepsiou. Jeho zelené lúče dokážu pomáhať pri liečení zhubných nádorov.

Vlastnosti: Smaragd je kameň inšpirácie a nekonečnej trpezlivosti. Prepožičiava životu vyrovnanosť a integritu. Ako kameň úspešnej lásky privoláva domáce šťastie a vernosť. Zvyšuje pocit jednoty, ničím nepodmienenej bezvýhradnej lásky, blahodárne pôsobí na partnerské vzťahy, ktoré udržuje v rovnováhe a prináša priateľstvo. Pokiaľ zmení farbu, ide o signál nevery. Smaragd otvára srdcovú čakru a pôsobí ukľudňujúcim spôsobom na city.

Kryštál zaisťuje telesnú, citovú a duševnú rovnováhu. Odstraňuje všetko negatívne a vyvoláva pozitívne deje. Pomáha majiteľovi, aby sa sústredil na svoje zámery a posúva jeho vedomie na vyššiu úroveň. Podnecuje k pozitívnym činom. Zlepšuje duševnú schopnosť, otvára cestu jasnozrivosti a privádza na cestu k dosiahnutiu vyššej múdrosti. Podľa starých tradícií poskytuje smaragd ochranu pred kúzlami čarodejníkov a pomáha predpovedať budúcnosť.

V duševnom živote zvyšuje silu charakteru potrebnú k prekonávaniu životných nezdarov. Ide o kameň regenerácie a uzdravenia, ktorý lieči negatívne city. Zvyšuje schopnosť užívať si života plnými dúškami a v celej jeho kráse. Pomáha tiež v prípade klaustrofóbie.

Smaragd je zdrojom duchovného jasu, posilňuje spomienky a povzbudzuje k hlbšiemu poznaniu seba samého. Rozširuje vedomie. Ide o kameň múdrosti, prinášajúci bystrosť úsudku a pravdu. Pomáha k výrečnosti pri prejave vlastných názorov. Smaragd mimoriadne podporuje dosiahnutie vzájomného porozumenia v skupine a podporuje spoluprácu ich členov.

SLNEČNÝ KAMEŇ

Kameň: SLNEČNÝ KAMEŇ

Znamenia zverokruhu:

Čakry, na ktoré pôsobí: tretia a siedma čakra

Orgány na ktoré pôsobí: Slnečný kameň podporuje samo liečiteľské schopnosti, reguluje činnosť autonómneho nervového systému a udržuje rovnováhu všetkých orgánov. Lieči chronickú bolesť v krku a prináša úľavu v prípade žalúdočných vredov. Mimoriadne dobre pomáha pri chorobách a problémoch spôsobených striedaním ročných období. Rozháňa depresie. Taktiež prinesie úľavu pri problémoch s chrupavkami, reumatizmom a všeobecne od bolesti

Vlastnosti: Slnečný kameň vnáša do života radosť a svetlo. Šíri okolo seba priaznivú atmosféru a zvyšuje úroveň intuície. Ak Váš život stratí príjemnejšiu tvár, slnečný kameň Vám ju dokáže vrátiť a pomôže Vám nabrať nové sily. Čistí všetky čakry. Tým, že prináša svetlo, ľahkosť a novú energiu, umožňuje Vášmu skutočnému ja, aby sa šťastne rozžiarilo. Tradične je spojovaný s vľúdnymi božstvami a priaznivým osudom. Jedná sa o alchymistický kameň, ktorý počas meditácií i v každodennom živote prináša hlboké spojenie so svetlom a liečivou silou Slnka.Slnečný kameň funguje veľmi dobre pri odstraňovaní „háčikov“, či v čakrách, alebo aure, na mentálnej alebo emocionálnej úrovni, ktorými si Vás k sebe snažia pripútať iní ľudia. Môžu to byť rodičia, ktorí si Vás chcú udržať len pre seba, deti alebo partner. Vysávajú s Vás energiu. Slnečný kameň opláca s láskou ich priazeň, pričom pôsobí blahodarne pri pretínaní pút. Ak je pre Vás ťažké povedať nie a večne sa len obetujete pre druhých, noste slnečný kameň stále so sebou. Kryštál potláča závislosť, napomáha schopnosti riadiť vlastný osud, podporuje nezávislosť a silu do ďalšieho života. Ak Vás zdržiava váhavosť, slnečný kameň ju prekoná.Na citovej úrovni slnečný kameň potláča depresie a rozháňa chmáry. Mimoriadne účinne funguje vo chvíľach temných nálad vyvolaných striedaním ročných období, obzvlášť presvetľuje tmu dlhých zím. Pomáha, ak sa chcete odpútať od pocitov diskriminácie, znevýhodňovania a opustenosti. Odstraňuje zábrany a ťažkosti. Slnečný kameň taktiež zaháňa pocity zlyhania a zvyšuje vedomie vlastnej ceny i sebadôveru. Vyvoláva optimizmus a nadšenie. Pomáha pozerať na všetko z lepšej stránky. Dokonca aj ten najzarytejší pesimista podľahne moci slnečného kameňa. Keď sa kryštál položí na solar plexus, dokáže vyniesť na svetlo hlboko potlačené city a pretvoriť ich.

TIGRIE OKO

Kameň: TIGRIE OKO

Znamenia zverokruhu: býk, blíženci, lev, panna

Čakry, na ktoré pôsobí: tretia čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: tigrie oko lieči zrak napomáha pri nočnom videní. Uzdravuje krk a rozmnožovacie orgány. Odstraňuje kŕče a prekážky. Pomáha pri náprave zlomených kostí.

Vlastnosti: Tigrie oko v sebe spája pozemskú energiu s energiou Slnka, aby s ich pomocou navodilo stav vysokých vibrácií, ktoré sú ale napriek tomu uzemnené a privádzajú na zem duchovnú energiu. Položené na tretie oko podporuje mentálne schopnosti zemsky orientovaných ľudí, udržuje rovnováhu nižších čakier a podnecuje rast kundalíni (vnútorná duchovná a sexuálna energia, ktorá sídli v dolnej časti chrbtice, ale vhodne stimulovaná môže vystúpiť až do korunnej čakry). Tigrie oko je ochranný kameň, ktorý sa tradične nosil proti nepriateľským myšlienkam a kliatbam. Ukazuje, ako sa má správne používať sila a prináša svojmu majiteľovi integritu osobnosti. Napomáha pri dosahovaní cieľov, hľadaní vnútorných zdrojov a zvyšovaní zrozumiteľnosti zámerov. Priložený na pupočnú čakru má vynikajúci účinok na ľudí odtrhnutých od sveta, v ktorom žijú. Pomáha ich uzemniť a súčasne umožňuje názorne prejaviť vôľu. Tigrie oko zakotvuje zmeny, ku ktorým došlo vo fyzickom tele.

Je to kameň, ktorý dobre poslúži pri hľadaní vlastných potrieb rovnako ako potrieb ostatných. Dokáže rozlíšiť medzi zbožným prianím a tým, čo naozaj potrebujete.

Na rozumovej úrovni vyrovnáva tigrie oko činnosť oboch mozgových hemisfér a zvyšuje ich praktické využitie. Napomáha zbierať roztrúsené informácie a vytvára z nich jeden komplexný celok. Uľahčuje riešenie dilém a vnútorných konfliktov, najmä vyvolaných pýchou a tvrdohlavosťou. Tigrie oko je mimoriadne užitočný kryštál pri liečbe mentálnej nerovnováhy a porúch osobnosti.

V duševnom živote pomáha riešiť problémy spojené s neschopnosťou uznať vlastnú cenu, prehnanou sebakritikou a zablokovanými tvorivými silami. Pomáha rozoznať vlastné nadanie a schopnosti. Súčasne ale upozorňuje na chyby, ktoré je potrebné prekonať. Podporuje tých, ktorí sú príliš závislí na druhých a navádza ich, aby sa odhodlali k zmenám.

Na citovej úrovni udržuje tigrie oko rovnováhu medzi energiami jin a jang emocionálneho tela, potláča depresie a zlepšuje náladu.

TOPÁS

Kameň: TOPÁS

Znamenia zverokruhu:

Čakry, na ktoré pôsobí: tretia a siedma čakra

Orgány na ktoré pôsobí: Topás je možné použiť k upevneniu zdravia. Napomáha tráveniu, dokáže bojovať s anorexiou, navracia chuť k jedlu, upevňuje nervy a podnecuje metabolizmus. Sv. Hilbegarda z Bingenu doporučovala topásový elixír na napravenie zakaleného zraku.

Vlastnosti: Topás je jemný a vyrovnaný kameň nadaný schopnosťou empatie, ktorý dokáže zmeniť energiu tam, kde je to najviac treba. Ukľudňuje, podnecuje, lieči, dobíja, motivuje a uvádza do rovnováhy meridiány (dráhy životnej energie ľudského tela). Topás prináša pravdu a odpustenie. Pomáha ožarovať cestu, zdôrazňuje ciele a upozorňuje na vnútorné zdroje. Tento kryštál prináša vieru v univerzum, ktorá Vám umožní na prvom mieste „byť“ a až potom „konať“. Obmedzuje pochybnosti a neistotu.

Vibračné energie topásu prinášajú radosť, štedrosť, hojnosť a pevné zdravie. Tradične je známy ako kameň lásky a priazne osudu, zaisťujúci úspešné dosahovanie stanovených cieľov. Mimoriadne priaznivo pôsobí pri vyvolávaní vizuálnych predstáv.

V duševnom živote pomáha topás skúmať vlastnú osobnosť a jej vnútorné bohatstvo. Núti Vás dôverovať si a jednať filantropicky v snahe podeliť sa o svoje šťastie s ostatnými a prežiariť všetko okolo seba. V okolí šťastného topásu neprežije nič negatívne. Je to kameň prinášajúci otvorenosť a poctivosť, schopnosť sebarealizácie, sebakontroly a túžbu rozvíjať vlastnú vnútornú múdrosť.

Na rozumovej úrovni pomáha topás riešiť problémy. Zvlášť užitočný je pre tých, ktorí sa zaoberajú umením. Pomôže Vám dávať si pozor na vplyv, ktorý máte a na zmysel poznania, ktoré získate tvrdou prácou a životnými skúsenosťami. Topás dodáva schopnosť pozerať sa na všetko ako na celok, tak aj v detailoch a pochopiť ako spolu jednotlivé časti súvisia. Topás uľahčuje vyjadrovanie myšlienok a prepožičiava svojmu majiteľovi istú dávku „prefíkanosti!.

Ponúka veľkú oporu v citovom živote. Stabilizuje emócie a zvyšuje Vašu vnímavosť voči láske, nech už prichádza z akéhokoľvek zdroja.

Okrem vyššie uvedených spoločných druhových vlastností dodáva číry topás, ktorý pri našej výrobe používame tieto rysy: Pomáha uvedomovať si jednotlivé myšlienky i skutky spolu s ich karmickými dôsledkami. Uľahčuje čistenie citov i skutkov a aktivuje kozmické vedomie. Pri liečení odstraňuje tento kameň stagnujúcu energiu.

Modrý topás položený na krčnej čakre alebo na treťom oku podnecuje a vylepšuje slovné vyjadrovanie myšlienok. Jedná sa o výbornú farbu pre meditáciu a naladenie na vyššie ja. Pomáha žiť v súlade s vlastnými citmi a názormi. Táto farba umožňuje naladenie na anjelov pravdy a múdrosti. Uľahčuje rozpoznať, čo skutočne prežívate a súčasne si uvedomiť, kedy sa odkláňate od svojej vlastnej pravdy.

Číry topás pomáha uvedomiť si jednotlivé myšlienky a skutky spolu s ich karmickými dôsledkami. Uľahčuje čistenie citov a skutkov a aktivuje kozmické vedomie. Pri liečení odstraňuje tento kryštál stagnujúcu energiu.

Zlatý topás (imperiálny topás) funguje ako batéria, ktorá nabíja telo na duchovnej i fyzickej úrovni. Posilňuje vieru a optimizmus. Jedná sa o vynikajúci kameň pre naladenie mysle na vyššie sily vesmíru. Takto získané informácie sa do neho dajú uložiť. Pripomína každému jeho božský pôvod.
Zlatý topás pomáha rozpoznať vlastné schopnosti, podnecuje k ceste za poznaním a pritiahne ku vám ľudí, ktorí vám môžu pomôcť. Jedná sa o vynikajúci kameň pre všetkých, ktorí usilujú o slávu, pretože zvyšuje charizmu a vieru spojenú s hrdosťou na vlastné schopnosti, pričom núti človeka, aby zostal štedrý a otvorený ostatným. Pomáha prekonávať obmedzenia. Pri liečbe reguluje krvný obeh a posilňuje solar plexus. Blahodárne pôsobí pri nervovom vyčerpaní a nedokonalom spaľovaní živín. Uzdravuje pečeň, močový mechúr a endokrinné žľazy.

Ružový topás je kameňom nádeje. Citlivo odstraňuje staré vzorce správania spôsobujúce nerovnováhu a potláča odpor. Otvára cestu uzdravujúcemu žiareniu. Tento kameň ponúka svojmu majiteľovi pohľad do božskej tváre.

Sagenitový topás je vzácny a mimoriadne účinný kryštál na vyvolávanie vizuálnych predstáv a ich zhmotnenie. Je to vynikajúci kameň na veštenie z gule, ktorý pri správnom naprogramovaní prináša hlboký vhľad do ľudských záležitostí a dokáže do života vniesť lásku a svetlo.

TURMALÍN

Kameň: TURMALÍN

Znamenia zverokruhu: baran (červený turmalín), váhy (ružový turmalín), škorpión (červený a čierny turmalín), kozorožec (zelený a čierny turmalín)

Čakry, na ktoré pôsobí: všetky čakry (záleží na farbe)

Orgány na ktoré pôsobí: Ryhy tiahnúce sa po dĺžke kryštálu turmalínu zvyšujú energetický tok, čím z tohto kameňa robia vynikajúcu pomôcku na liečenie, zvyšovanie energie a odstraňovanie blokov. Jednotlivé farby dodávajú jedinečné liečivé schopnosti.

Vlastnosti: Turmalín prečisťuje a transformuje príliš ťažkú energiu do podoby ľahkých vibrácií. Uzemňuje duchovnú energiu, čistí a vyrovnáva všetky čakry a vytvára ochranný štít okolo tela.
Je to šamanský kameň, ktorý zaisťuje ochranu počas obradov. Dá sa použiť pri veštení z gule. Tradične sa používal pri odhaľovaní vinníka alebo v ťažkých dobách, aby naznačil smer, ktorým sa ďalej uberať.
Tyčinky z prírodného turmalínu sú veľmi užitočným liečiteľským nástrojom. Čistia auru, odstraňujú bloky, rozháňajú negatívnu energiu a ukazujú riešenia špecifických problémov. Sú vynikajúce na harmonizáciu čakier a ich vzájomné prepájanie. Na telesnej úrovni obnovujú rovnováhu medzi meridiánmi.
Turmalín je pevne spätý s božskými energiami a nesmierne blahodárne pôsobí na záhrady a rastliny. Dokáže účinkovať ako prírodný insekticíd, drží si škodcov od tela a keď sa zakope do zeme, urýchľuje rast obilia a zlepšuje jeho zdravie.
V duševnom živote napomáha turmalín pochopiť seba samého aj ostatných. Zavedie vás hlbšie do vlastného vnútra, zvýši vám sebadôveru a potlačí strach. Zaháňa myšlienky navodzujúce pocit obete a priťahuje ku svojmu nositeľovi inšpiráciu, porozumenie, toleranciu a prosperitu.
Turmalín je účinný liečiteľ rozumu i duše. Uvádza do rovnováhy ľavú a pravú hemisféru a premieňa zakorenené negatívne myšlienkové vzorce na pozitívne. Uvádza do rovnováhy prúd myšlienok, čakry a biomagnetický obal. Napomáha pri liečení paranoidných stavov a dyslexie. Zlepšuje koordináciu medzi rukou a zrakom spoločne s ukladaním a prekladom zakódovaných informácií.
Na citovej úrovni pôsobí červený, žltý a hnedý turmalín blahodárne na sexuálne a citové poruchy, ktorých príčinou môže byť strata libida. V telesnej rovine uvoľňuje napätie, čo môže byť prínosom pri naprávaní chrbtice. Uvádza do rovnováhy mužskú a ženskú energiu v tele.

Čierny turmalín (schorl) chráni pred žiarením mobilných telefónov, elektromagnetickým smogom, mentálnymi útokmi, kúzlami a nepriateľskými myšlienkami. Dokáže od vás odvracať negatívne energie každého druhu. Rezonuje so základnou čakrou, uzemňuje energiu a zvyšuje telesnú vitalitu. Odstraňuje napätie a stres. Čistí negatívne myšlienky, navodzuje stav neutrálnej objektivity a schopnosť racionálneho uvažovania. Podnecuje k pozitívnemu naladeniu bez ohľadu na okolnosti. Súčasne nabáda k altruistickému jednaniu a rozvíja praktické tvorivé schopnosti. Pri liečení dokáže čierny turmalín položený špičkou od tela odvádzať negatívne energie. Čierny turmalín chráni pred chorobami prinášajúcimi sa počas oslabenia organizmu, posilňuje imunitný systém, lieči dyslexiu a artritídu. Prináša úľavu od bolesti a harmonizuje miechu. Noste na krku alebo položte medzi seba a zdroj elektromagnetického žiarenia.

Modrý turmalín (indicolit) aktivuje krčnú čakru spolu s čakrou tretieho oka. Podnecuje túžbu po duchovnej voľnosti a uvoľňuje schopnosť sebavyjadrenia. Farba kameňa napomáha rozvoju mentálneho vedomia, vyvoláva vízie a otvára cestu k službe druhým. Podnecuje k vernosti, etickému jednaniu, tolerancii a láske k pravde. Vysiela lúče mieru a odhaľuje zdroje smútku spoločne so zablokovanými emóciami. Vynáša ich citlivo na povrch, kde sa dajú liečiť a rozptyľovať. Kameň napomáha rozvíjať zmysel pre zodpovednosť a umožňuje žiť v harmónii s okolitým prostredím. Jedná sa o vynikajúci liečivý kameň, lebo bráni, aby sa na nás nalepilo čokoľvek negatívne. Pri liečbe poslúži jasne modrý turmalín ako užitočná diagnostická pomôcka, ktoré pomáha rozpoznať príčiny nerovnováhy. Modrý turmalín pôsobí blahodárne na pľúcny a imunitný systém a mozog. Napráva nerovnováhu tekutín, lieči obličky a močový mechúr, detskú žľazu a štítnu žľazu. Uzdravuje chronické bolesti v krku. Pomáha proti nespavosti a nočnému poteniu. Lieči dutiny a bakteriálne infekcie. Tradične sa používal na liečbu hrtanu, pľúc, pažeráku a zraku. Lieči popáleniny a bráni tvorbe výrazných jaziev. Temne modrý turmalín sa dá použiť kdekoľvek, kde sa vyskytuje nerovnováha alebo prekážky. Pomáha prekonávať vady reči.

Hnedý turmalín (drávidský) je vynikajúci uzemňovací kameň. Čistí a otvára zemskú čakru spoločne s uzemňovacím putom, ktoré udržuje fyzické telo v súčasnej inkarnácii. Prečisťuje auru, harmonizuje éterické telo a chráni ho. Podnecuje spoločné vedomie a záujem o spoločnosť. Hnedý turmalín umožňuje cítiť sa príjemne vo väčšej skupine. Uzdravuje nefunkčné vzťahy v rodinách a posilňuje vzájomné pochopenie medzi ľuďmi. Hnedý turmalín vnáša do života pragmatický prístup a kreativitu. Pri liečení uzdravuje črevné a kožné problémy. Podporuje regeneráciu celého tela.

Číry turmalín (achronit) v sebe spája všetky farby a otvára korunnú čakru. Pri liečbe uvádza do rovnováhy meridiány fyzického a éterického tela.

Zelený turmalín (verdelit) funguje ako vynikajúci liečiteľ a napomáha pri vyvolávaní živých vízií. Otvára srdečnú čakru, zvyšuje súcit, nehu, trpezlivosť a pocit súnáležitosti. Dodáva životné sily. Pretvára negatívne energie na pozitívne a zaháňa pocit strachu. Zelený turmalín zvyšuje otvorenosť a trpezlivosť. Omladzuje a podnecuje rozvoj tvorivých schopností. Pomocou tohto kameňa sa dajú hľadať možné riešenia problémov a vyberať tie najprínosnejšie. Priťahuje prosperitu a hojnosť. Zelený turmalín pomáha prekonávať problémy spojené s postavou otca. Podporuje štúdium bylín, podporuje ich užívanie pri liečení a más silu liečiť samotné rastliny. Pri liečbe pomocou tohto kryštálu prispieva jeho farba (rovnako ako v prípade všetkých zelených kameňov) k pokojnému spánku a utíšeniu mysle. Posilňuje nervový systém a pripravuje podmienky pre zvýšenie vibrácií. Zelený turmalín uzdravuje oči, srdce, detskú žľazu, mozog a imunitný systém. Pomáha znižovať telesnú hmotnosť, prináša úľavu pri únavovom syndróme a vyčerpanosti. Pomáha narovnať chrbticu a blahodárne pôsobí na natiahnuté svaly. Zelený turmalín je účinný detoxikant. Lieči zápchu aj hnačku. Dokáže obmedziť pocity klaustrofóbie a návaly paniky. Blahodárne pôsobí na hyperaktívne deti.

Pestrý turmalínový drahokam (elbait) v sebe skrýva všetky farby, čím uvádza myseľ, telo i dušu do jedného celku. Jedná sa o vynikajúci kameň pre vyvolávanie predstáv a snov. Podnecuje kreativitu a zlepšuje predstavivosť. Tento kryštál je vstupnou bránou do vášho vnútra a do vyššej duchovnej ríše. Pri liečení podnecuje činnosť imunitného systému a metabolizmus.

Ružový turmalín funguje ako afrodiziakum, ktoré v hmotnom i duchovnom svete priťahuje lásku. Podnecuje vieru v lásku a utvrdzuje v tom, že najprv musíme vedieť milovať sami seba a až potom nás začnú milovať druhí. Kameň napomáha zdieľať s parterom telesnú rozkoš. Prostredníctvom srdečnej čakry rozháňa emocionálnu bolesť a staré deštruktívne pocity – prečisťuje ich a spája lásku so spiritualitou. Zvyšuje pocit kľudu a uvoľnenia. Ružový turmalín nás vedie l múdrosti a súcitu. Zvyšuje schopnosť prijímať liečivú energiu. Uvádza do rovnováhy nefungujúci endokrinný systém a lieči srdce, pľúca a kožu. Pokladajte na srdce.

Fialový turmalín pomáha pri liečbe srdca a robí nás vnímavejšími k láske. Spája základnú a srdečnú čakru, zvyšuje oddanosť a lásku. Podnecuje tvorivosť a intuíciu. Dokáže odblokovať čakru tretieho oka, podporuje činnosť epifýzy a odbúrava ilúzie. Je to užitočný kameň pri liečení minulých životov, lebo vás dokáže zaviesť až ku koreňom problémov a potom ich odstrániť. Pri liečbe fialový turmalín zmierňuje depresie a zaháňa utkvelé myšlienky. Znižuje vnímavosť na látky znečisťujúce životné prostredie, mierni Alzheimerovu chorobu, epilepsiu a únavový syndróm.

Červený turmalín (rubellit) posilňuje schopnosť porozumieť láske, zvyšuje taktné jednanie a prispôsobivosť. Podnecuje chuť k spoločenskému životu a sklon k extrovertnému správaniu, pričom dokáže vyvážiť priveľkú agresivitu s prehnanou pasivitou. Lieči energie duchovnej čakry a zvyšuje tvorivé schopnosti na všetkých úrovniach. Jeho farba ponúka životnú silu a vytrvalosť. Pri liečbe dodáva červený turmalín fyzickému telu vitalitu a zbavuje ho toxických látok. Lieči zažívanie, krvné riečisko a rozmnožovací systém. Podnecuje krvný obeh, slezinu a funkciu pečene. Uzdravuje cievy. Pomôže pri svalových kŕčoch a zimnici.

Melónový turmalín (ružová na zelenom podklade) je „superaktivátorom“ srdečnej čakry, ktorý ju spája s vyšším ja a posilňuje lásku, nehu a priateľstvo. Tento kameň prehlbuje trpezlivosť a učí taktu a diplomatickému prístupu. Zmierňuje depresie a strach. Navodzuje pocit vnútornej istoty. Melónový turmalín pomáha porozumieť rôznym situáciám a zrozumiteľne vyjadrovať vlastné zámery. Lieči citové poruchy a prináša úľavu od starých bolestí. Rozvíja priateľstvo a pomáha nachádzať radosť a potešenie v každej situácii. Pri liečení odstraňuje akýkoľvek odpor kladený snahe pretvoriť vlastnú osobnosť a spojiť ju v jeden celok. Podporuje regeneráciu nervov, hlavne pri paralýze alebo roztrúsenej skleróze. Lieči stres.

Žltý turmalín podnecuje činnosť solar plexu a zvyšuje osobnú silu. Otvára duchovnú cestu a blahodárne ovplyvňuje napĺňanie intelektuálnych cieľov a uzatváranie obchodných záležitostí. Uzdravuje žalúdok, pečeň, slezinu, obličky a močový mechúr.

Čierny turmalín so sľudou vracia kliatby a zlé myšlienky naspäť k ich zdroju, vďaka čomu dostane ten, kto ich vyslal, adekvátne ponaučenie. Jedná sa o mimoriadne užitočnú kombináciu pri odstraňovaní elektromagnetického smogu.

Čierny turmalín v krištáli – krištáľ obsahujúci robustnú tyčinku čierneho turmalínu (podobne ako v opačnom prípade, ktorým je turmalínový krištáľ) funguje výborne na neutralizáciu mentálnych alebo reálnych útokov. Zvyšuje pocit telesného pohodlia. Tento kameň má schopnosť preniknúť za hranice dualít a integrovať do osobnosti aj jej temnú stránku.

Turmalín s lepidolitom na matičnej hornine funguje vynikajúcim spôsobom pri prekonávaní závislostí na všetkých úrovniach. Pomáha porozumieť príčinám návykov a súčasne pochopiť, že ich odmietnutie je prínosné. Turmalín vám potom pomôže žiť bez barličky návykovej látky alebo navyknutého spôsobu správania, keď ich nahradí láskou a ochranou univerzálnej vesmírnej energie spoločne s účinnou samoliečivou schopnosťou.

MAGNEZIT (TURQUENIT)

Kameň: MAGNEZIT (TURQUENIT)

Znamenia zverokruhu: váhy

Čakry, na ktoré pôsobí:harmonizuje všetky čakry

Orgány, na ktoré pôsobí: Magnezit obsahuje veľké množstvo magnézia a napomáha jeho ukladaniu v tele. Súčasne má detoxikačný účinok a neutralizuje telesný pach. Pomáha uvoľňovať svaly a pomáha proti kŕčom. Blahodárne pôsobí počas menštruácie, na žalúdok, črevá, kŕčové žily a bolesti močového mechúra a ľadvinové kamene. Magnezit hojí kosti a zubné kazy. Má preventívne účinky proti epilepsii. Prináša úľavu pri bolestiach hlavy, najmä migrénach. Spomaľuje zrážanlivosť krvi. Urýchľuje metabolizmus tukov a rozptyľuje cholesterol. Zabraňuje vzniku arteriosklerózy a angíny pektoris. Ide o najúčinnejší preventívny prostriedok proti srdcovým poruchám. Udržuje v rovnováhe telesnú teplotu, znižuje horúčku a zimnicu.

Vlastnosti: Magnezit prináša hlboký kľud k meditácií a uvoľnenie. Položený na tretie oko uľahčuje vyvolanie vizuálnych zážitkov a predstavivosť. Otvára srdcovú čakru a podnecuje k úprimnej láske – vrátane lásky k sebe samému, ktorá je nevyhnutná, než začnete prijímať lásku druhých.

Magnezit dokáže významne pomôcť pri nepodmienenej láske v situáciách, kedy sú vzťahy s inými ľuďmi problematické pre ich chovanie alebo návyky. Pomôže vám, aby ste sa cítili v harmónii, kľude a dovolili ostatným, aby boli takí, akí naozaj sú (bez toho, aby ste u nich žiadali zmenu alebo sa sami nechali zasiahnuť ich problémami). V duševnom živote vynáša magnezit na povrch všetky sebaklamy. Pomáha rozpoznať podvedomé myšlienky alebo pocity a ich korene. Pri ich hľadaní vás v prípade potreby zavedie do minulých životov. Vyvoláva pozitívne naladenie do ďalšieho života. Magnezit učí ľudí do seba zahľadených, aby na chvíľu usadli na pomyselné zadné sedadlo a učili sa pozorne od druhých.

Magnezit podobný ľudskému mozgu má silný vplyv na myseľ. Uvádza mozgové hemisféry do súladu, pomáha vyvolávať podnetné myšlienky a uľahčuje ich aplikáciu v praxi.

Magnezit ma ukľudňujúci účinok na ľudské city. Prináša odolnosť voči emocionálnemu stresu. Predstavuje podporu pre nervózne a ustrašené jedince, pomáha im prekonať podráždenosť a netoleranciu.

 

Pri výrobe používame farbený magnezit – turquenit.

UNAKIT

Kameň: UNAKIT

Znamenia zverokruhu: váhy, býk

Čakry, na ktoré pôsobí: prvá a štvrtá čakra

Orgány, na ktoré pôsobí: Unakit predstavuje oporu pri rekonvalescencii po ťažkých chorobách. Lieči rozmnožovací systém, v prípade potreby podnecuje k naberaniu telesnej hmotnosti, napomáha zdravému tehotenstvu a podporuje rast kožného tkaniva a vlasov.

Vlastnosti: Unakit je kameň vízie a extázy, taktiež je kameňom odpustenia a znovuzrodenia. Uvádza do rovnováhy city s duchovnom. Pokiaľ sa položí na tretie oko, otvára ho, umožňuje vyvolávanie vízií a rozvíja duševný zrak. V prípade potreby zaisťuje tiež uzemnenie. Je dobré ho použiť po meditácii alebo mentálnej aktivite.

Unakit poslúži rovnako ako kryštál pre veštenie z gule. Dokáže upozorniť, kde je potrebné zvoliť kompromis či začlenenie do celku. Najlepší spôsob ako ho použiť, predstavuje spojenie s ďalšími desiatimi alebo dvanástimi vhodnými kameňmi. Vyhladené kamene by sa mali spoločne vložiť do jedného vačku a potom z nich vybrať jeden, ktorý bude odpovedať na otázky, alebo vysypať na veštiaci kotúč všetky.

Ak sa unakit umiestni voľne do priestoru (či už jeden väčší kameň alebo niekoľko vyhladených kamienkov v miske), vnesie do okolitého prostredia upokojujúcu citlivú energiu. Pokiaľ ho položíme na televízor alebo tesne vedľa neho, dokáže rušiť dôsledky elektromagnetického znečistenia vychádzajúceho z prístroja.

Unakit umožňuje znovuzrodenie a prináša jasný vhľad do minulosti, objasňujúci príčinu zablokovania. Súčasne jemne odstraňuje prekážky brániace duchovnému a duševnému rastu. Pomáha pri liečení minulých životov, pretože sa dokáže vydať proti prúdu času až ku zdroju problémov a napraviť ich. Unakit pre dosiahnutie tohto účelu je dobré položiť na tretie oko alebo ho na ňom pridržať.

Či už sa príčiny nerovnováhy nachádzajú v blízkej či vzdialenej minulosti (alebo leží na ktorejkoľvek rovine), unakit ich dokáže vytiahnuť na hladinu a tým umožniť ich premenu.